[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 205


Adressen. 1775 2/1-76 31/12. Stockholm, J. G. Lange 1775 och A. J. Nordström 1776. Fr. o. Ant.

Utgafs »efter Gjörligheten en eller flere Nummer i Weckan»; 4 s. 4:o, 2-spalt. (16,5 x 12,7); 18 dlr för 100 nr. Häraf utkommo 1775 nr 1-42 och 1776 nr 43-82.

Litterär tidning utg. af C. C. Gjörvell, »som här införde hwad han ej kunde nyttja i sina andra skrifter, såsom sammandrag af tryckta rättegångshandlingar, samt det märkvärdigaste ur wåra provinstidningar, o. s. v. af oeconomice-politico-historiska ämnen».

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_205.htm