[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 425


Carlskrona Tidningar. 1812 15/12-14 1/7(?). Carlskrona, tr. i Direktör Bagges boktryckeri. Fr.

2 v., Ti. F.; 4 s. 4:o (16,3 à 15 x 12,2 à 11,5). 1 rdr 32 sk. bko 1812, 13; 2 rdr bko 1814. Kongl. bibl:s ex. mycket ofullständigt.

Amiralitetskammarskrifvaren P. H. Syréen erhöll 1812 12/12 tillståndsbevis härå. Obekant om mera utkommit.

[Jfr Carlskrona Tidning (3:615).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_425.htm