[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 421


Söndagsbladet. Weckoskrift till befordrande af sann praktisk Christendom och Moralitet. N:o 1-50. [1812 12/9-13 3/7.] Götheborg, Geo. Löwegren. Fr.; med devis:

»Waren icke allenast Ordets hörare, utan ock dess görare».

1 v., L.; 8 s. 8:o (14,5 x 7). 1 rdr bko för 50 nr.

Assessor Georg Löwegren erhöll utgifningsbevis härå 1812 26/8.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_421.htm