[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 67


Det Swenska Biblioteket. Utgifwit af Carl Christoffer Gjörwell. 1756 12/5-62 28/5. Stockholm af Wildiska Tryckeriet 1756-58; Nyström & Stolpe 1759; C. G. Ulff 1760 och Peter Hesselberg 1761, 62. Fr.

1 v., M., 8 s. 4:o (15,3 x 10,6); 5 delar à 50 nr (324 à 356 s. del. 5 blott 215 s.) med en i koppar grav. karta till del. 4. Prenumeration å 50 nr kostade 10 dlr kpmt 1756, 12 dlr kpmt 1757-62. I slutet af del. 5 tillkännagifver Gjörwell, att i anseende till pappersprisets stegring, måste han sluta denna delen med mindre arktal än ämnadt var, för att på så sätt ersätta den genom de förra delarne lidna skadan.

I d. 5: s, 189-213 meddelas en »Förteckning på de Lefvernes-Beskrifningar. Handlingar, Bref m. m., i Swenska Historien, som [Gjörwell] uti andra arbeten... meddelat», innefattande innehållsförteckningar till 1: Stockholms Historiska Bibliotek. 2: Svenska Mercurius 1755-61. 3: Gustaf II Adolfs Tyska fälttåg. D. I. 4: Förråd eller Samlingar af åtskilliga Historiska och Moraliska Ämnen 1760. 5: Dr. Christinas Arbeten och märkvärdigheter samt 6: Svenska Biblioteket 1-5

[Jfr Stockholms Historiska Bibliotek (1:60).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_67.htm