[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 737
Ort: Stockholm.


Illustreradt Svenskt Folkbibliotek. Läsning i hemmet utgifvet af Osc. Löwing 1885 jan.-86 17/10. Tr. i Osc. Löwings (Programbladets) tr. Ant. Med träsnitt.

1 v., 24 s. 8:o (17,5 x 10,8). 7 kr. 80 öre (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades 1884 26/11 för boktryckaren J. O. Oscar Löwing.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_737.htm