[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 319


Carlstads Tidningar. 1794 26/7-31/12, fortsatt af: Carlstads Stifts- och Stads-Tidningar. 1795, 96, 1798 13/1-7/4 och 1800 4/1-27/12, hvarefter titeln ändrades till Carlstads Tidningar 1801 3/1-1804 29/12. Tryckte i Carlstad hos Joh. Laur. Horrn, jun. 1794-1803 21/10; Em. Nordholm, 1803 29/10 -1804 12/10 samt E. Höijer 1804 20/10-29/12. Fr. med olika latinska citat å titelbladen till de olika årgångarna.

1 v., L.; 4 s. 4:o (14,8 à 15,8 x 11,1); 24 nr utkommo 1794, 51 nr 1795, 44 nr 1796, 13 nr 1798, 51 à 52 nr i årg. 1800-4; 16 sk. specie 1794 juli-dec.; 40 sk. specie 1795. 1 rdr 16 sk. 1800-3 och 1 rdr bko 1804.

Utg. af Joh. Laur. Horrn jun. 1797 utkom ej tidningen och 1798 upphörde den med nr 13 (7/4) i följd af kungörelsen 1798 26/3. Sedan Horrn 1798 8/11 erhållit privilegium å Carlstads Stifts- och Stads-Tidningar började de åter utgifvas fr. o. m. 1800. Däri infördes enl. vid prästmötet i Carlstad 1794 fattadt beslut »alt hvad som kan komma under namn af Stifts-nyheter», hvilka meddelades redaktionen enligt domkapitlets förordnande af lektor Magnus Eurén, som i tidningen likväl förklarade, att han för öfrigt icke hade någon befattning med densamma. Af annan redaktör började Carlstads Tidning 1805 6/7 utgifvas. (se nr 362).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_319.htm