[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 345
Ort: Stockholm.


Farmaceutisk Tidskrift. (Fotnot: Pharmaceutisk 1861-65.) 1860 juli-fortgår 1895 -97 dec. Tr. i Hörbergska boktryckeriet 1860, 61, J. & A. Riis 1861-70 och 1873 aug.-75 febr., Bergström & Lindroth 1871-73 juli; Aktiebolaget Forsete 1875 febr.-77 aug. och därefter Centraltryckeriet. Ant.

1 m., 1860-69, därefter 2 m.; 16 s. 8:o (17 à 16,2 x 9 à 9,2). 2 rdr 50 öre 1860; 5 rdr 1861-65; 3 rdr 1866-69; 8 rdr 1870-73 och 10 kr fr. o. m. 1874.

Redigerades 1860, 61 af apotekaren W. Anderberg, som erhöll utg.-bevis 1860 2/7, J. Waller och J. Nyqvist 1862, 63, J. Waller 1864 och därefter Bleckert Lindman, hvilken 1865 11/12 erhöll utg.-bevis därå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_345.htm