[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 120


Biographia Sveo-Gothica. 1768 24/7-? U. t. Stockholm, C. Stolpe. Ant.

1 v.(?), 8 s. 8:o (13 x 7,5); 6 dlr kpmt för 24 nr. Blott 14 nr, 112 s., utkommo.

Utg. af kongl. bibliotekarien C. C. Gjörwell.

I ett kgl. bibl. tillhörigt ex. finnes med Gjörwells stil tillskrifvet en fortsättning (på 3 s.) jämte förteckning öfver de personer, hvilkas biografier finnas upptagna i tidskriften (1 s.).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_120.htm