[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 759
Ort: Stockholm.


Stockholms Annonsblad (Fotnot: Med tillägg före titeln: »Illustreradt» fr. o. m. 1886 2/1.) 1885 5/12-86 15/2. Tr. i Otto

Ahlströms tr. Ant.

2 v., O. o. L., 4 s. Fol., 4 sp. (37,8 x 24,7); utdelades gratis.

Utg.-bevis härå utfärdades 1885 27/11 för skeppsklareraren Bror Daniel Leonard Danielsson.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_759.htm