[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 188
Ort: Stockholm.


Nordisk Kyrko-Tidning. Ett Christligt weckoblad (Fotnot: Detta tillägg bortföll ur titeln fr. o. m. 1841 års början.) utgifvet af J. Ternström 1840 8/1-49 27/12. Tr. hos B. M. Bredberg 1840, A. G. Hellsten 1841-42 16/11, Elmén & Granberg 1842 30/11-28/12, P. E. Norman 1843 11/1-45 31/12, Schultze & komp. 1846 28/1-8/4 och i Hörbergska boktryckeriet 1846 22/4 -49. Fr.

1 v. 1840; 1 nr hvarannan vecka 1841-49; 4 à 8 s. 1840, 8 s. 1841-49 med ett suppl. om 8 s. vanligen 1 m.; 4:o, 2-sp. (21,2 à 19,8 x 17,3). 3 rdr bko 1840 o. 1842-49, 2 rdr bko 1841.

Teologisk uppbyggelse-tidskrift, hvarå pastorsadjunkten J. Ternström 1839 19/12 erhöll utg.-bevis.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_188.htm