[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 151
Ort: Stockholm.


Kosmorama eller Målningar af det skönaste och märkvärdigaste i naturen, konsten och menniskolifvet i förening med smärre noveller samt historiska och humoristiska upsatser. 1834 aug.-36 sept., Elmén & Granbergs tryckeri, Ant. Med titeln grav. i koppar af C. Andersson.

2 m. 1834; 1 m. 1835, 36, 24 à 10 s. 4:o, 2-sp. (19 x 15) o. 4 pl. D. 1 utkom i 20 h. à 24 s. 1834, 35; d. 2 i 10 h. à 12 s. 1835, 36; Hv. h. 1 rdr bko.

Boktryckaren P. G. Berg erhöll 1834 21/8 utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_151.htm