[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 91
Ort: ESKILSTUNA.


Eskilstuna Tidning 1867 4/12-93 29/9. Tr. hos A. Flodman 1867 4/12-70 12/1, Eskilstuna Tidnings bolags tryckeri 1870 15/1-72 och därefter å Eskilstuna Tidnings tryckeri. Fr. o. Ant. Med titelvignett fr. o. m. 1885 1/12.

2 v., O. L. (l. Ti. F.) med undantag af 1884, då den utkom 3 v., Ti. T. L.; 4 s. Fol., 4 sp. (39,5 x 25) 1867-68, 5 sp. (47 x 31,5) 1869-77 o. omväxlande med 6 sp. (51,2 à 50,5 x 37,7) 1878, därefter 6 sp. 1879-82, omväxlande 1883 med 7 sp. (58 à 60,5 x 44), hvilket format den sedermera behöll; 6 rdr 1868-84; 4 kr. 50 öre 1885, samt därefter 4 kr. (o. p.).

Utg.-bevis härå utfärdades för litteratören Anders Flodman 1867 13/11, kollegan fil. kand. Johan Emil Jansson 1872 27/2, kollegan Karl Gustaf Teodor Engström 1873 30/8, litteratören Erik Matth. Bruce 1884 12/12 och fil. kand. Karl Wilhelm Wadman 1891 31/12. Tidningens redaktörer hafva varit: Anders Flodman 1867-72 31/1, J. E.Jansson 1872 6/3-8/6, K. G. T. Engström 1872 30/8 -86 26/1 med biträde af G. Lundin 1876 9/12-83 7/4 och E. M. Bruce 1885 3/1-86 26/1, E. M. Bruce 1886 29/1-91 31/12 med J. Fr. Lindholm såsom redaktionssekreterare 1889 28/6-91 31/12 samt K. W. Wadman 1892 5/1-93 29/9. J. Aug. Gartz var medarbetare häri 1891 mars-93 29/9.

Eskilstuna Tidning sammanslogs med Eskilstuna-Posten 3:96 ] till en tidning, som utgafs under titeln Sörmlands-Posten fr. 1893 2/10 (nr 108). Eskilstuna tidning åtföljdes 1891 af: Eskilstuna Julblad utg. till Julen 1891 af J. Fr. Lindholm. 4 s. Fol., 4 sp. (42,5 à 26,8), hvilket äfven såldes särskildt à 10 öre.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_91.htm