[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 589
Ort: Stockholm.


Der Führer. Organ för sjelfundervisning i Tyska språket. 1878 mars-maj. Tr. i Aftonbladets tryckeri. Ant.

1 v., L., 8 s. 8:o, 2-sp. (19 x 14). 1 kr. ou öre för qvartal (= 13 nr).

Red. och utgifven af språkläraren Peter Friedrich Sievers, som 1878 12/2 erhöll utg.-bevis härå.

Blott 12 nr finnas häraf i kongl. biblioteket. Obekant om mera utkommit.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_589.htm