[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1338
Ort: UPSALA.


Bokhandelsverlden. Tidning för bokförläggare, bokhandlare och bokvänner 1883 20/1-84 21/4. Tr. hos R. Almqvist & J. Wiksell. Ant.

2 m., 8 à 4 s. Fol., 3 sp. (29,4 x 20,5); 1 kr. (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för fil. d:r Esaias Edquist 1882 7/12.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1338.htm