[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 265


Tryck-Friheten den Wälsignade. 1783 23/10-84 22/4. Stockholm, P. A. Brodin, 1783, 84. Fr.

2 v., M. T.; 8 s. 4:o (17 x 2,5); 24 sk. för 25 nr. 50 nr (400 s.) utkommo.

Vitter och politisk-satirisk tidskrift på poesi och prosa utgifven af major P. av Lund (se nr 242). Äfven i denna var Lidner en flitig medarbetare (se Warburg, ss. 112-13). Kommissarien P. A. Brodins ansökan om privilegium å denna tidskrift, utan hinder af föreskriften i kungörelsen 1785 3/5, blef af K. Maj:t afslagen 1785 29/8. (Se vidare härom nr 275.)

[Jfr även 1:234.]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_265.htm