[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 567
Ort: Stockholm.


Färgeri-Tidskrift. Organ för färgning, blekning, tryckning och apretering, o. s. v. 1877 jan.-april. Tr. i Associations-boktryckeriet 1876 dec.-77 april. Fr.

1 m., 8 s. Fol., 2-sp. (24,7 x 15,8). 10 kr. för hel årg.; blott 4 nr utkommo.

Red. och utg. af handlanden Nils Fredrik Hermanson, hvilken 1876 6/12 erhöll utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_567.htm