[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 93
Ort: ESKILSTUNA.


Södermanlands Missionsblad utg. i Eskilstuna 1873 juli-dec. [och i Mariefred 1874 jan.-76 dec.] Tr. hos Eskilstuna Boktryckeri-Aktiebolag 1873 [o. därefter i Mariefred hos F. A. Öhman]. Fr. 1873, därefter Ant. Med devis. Es. 18: 3.

1 m., 8 s. 8:o, 2 sp. (21 à 21,8 x 12,3 à 13) 1873-75 och 8:o (15 x 8,3) 1876; 70 öre 1873 (p. i.), 75 öre 1874 (o. p.), 1 kr. 1875 och 50 öre 1876 (p. i.).

Utg. af f. organisten och skolläraren Johan Fredrik August Pettersson, hvilken erhöll utg.-bevis härå 1873 8/7 i Eskilstuna och 1873 9/12 i Mariefred.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_93.htm