[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1397
Ort: WESTERVIK.


Westerviks Veckoblad 1834 19/7-fortgår 1900. Med titeltilläggen: Nyhets- och Annonsblad för Norra Kalmar Län 1881 19/11-89 31/10 och Tidning för Kalmar län fr. 1889 2/11. Tr. hos G. O. Ekblad 1834-36 30/4, C. O. Ekblad & Komp. fr. 1836 7/5. Fr.

1 v., L., 1834-70, 2 v., T. L., 1871-85 samt 3 v., Ti. T. o. L., fr. 1886 2/1; 4 à 2 s. 4:o, 2 sp. (18,2 à 21 x 15) 1834-40 26/9, Fol., 3 sp. (22,2 à 39,5 x 19,2 à 24,5) 1840 3/10-64, i slutet af året omväxlande med 4 sp.; Fol., 4 sp. (40,8 à 44 x 30,5) 1865-78, omväxlande med 5 sp. 1879; 5 sp. (48,5 à 53 x 37) 1880-87 10/11 samt därefter omväxlande med 6 sp. (53 à 60 x 42,5 à 43,2) och 7 sp. (60,5 x 46,5) fr. 1894; 40 sk. bko 1834 juli- dec., 2 rdr bko 1841- 51, 2 rdr 16 sk. bko (3 rdr 50 öre) 1852-64, 4 rdr rmt 1865- 70, 5 rdr 1871-99 och 3 kr. 60 öre fr. 1900 (p. i.). Tidningen åtföljdes 1897-99 af en literär bilaga: Westerviks Veckoblads Månadsbilaga, 1 m., 8 s. Fol., 3 sp. (29 x 20).

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckaren Carl Olof Ekblad 1834 11/7, boktryckaren C. P. Björklund 1871 4/2 och boktryckaren Oscar Hultgren 1888 26/6. Tidningen uppsattes 1834 af C. O. Ekblad (död 1879 9/7) och C. P. Björklund, hvilken senare var medarbetare i tidningen från dess början ända till 1888 (död 1891 20/12), hvarefter Paul Johan Lundin, som 1882 inträdt i redaktionen såsom medarbetare, varit dess redaktör fr. 1889 1/2.

Medarbetare häri hafva varit d. v. pastorsadjunkten, sedermera prosten A. Wastensson, tillf, bidrag (död 1864), kollegan Carl Ludvig Hanström 1854-död 1881 20/4 tillf, bidrag, postexpeditören Emil Westermark medarbetare 1878-81, kassören, sedermera bankdirektören Carl Keventer, tillf, bidrag (sign. C. K.) från början af 1880-talet, brukspatron Carl Rydström på Segersgärde, tillf, bidrag bl. a. under en följd af år (på 1870- o. 1880-talen) en serie fortlöpande artiklar med rubrik »Wår Ort». Westerviks Veckoblad firade 1898 19/7 sitt 65-års jubileum.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1397.htm