[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 472
Ort: Stockholm.


Stockholms Aftonpost 1871 2/12-72 15/5. Tr. hos J. & A. Riis 1871 2/12-9/12 och därefter Associationsboktryckeriet. Ant.

6 v., 4 sid.Fol., 4-sp. (40,2 x 28,3). 9 rdr för år.

Utgifven och redigerad af Birger Schöldström, som 1871 30/11 erhöll utg.-bevis. Tidningens ekonomidirektör var A. C. Odhner. I dess redaktion voro fast anställda medarbetare: apotekaren J. A. Dahlgren, O. F. Klewerström, Julius Mankell, M. H. Roos af Hjelmsäter och August Åkersten. Bland tillfälliga medarbetare må nämnas Emil Asker,C. H. Atterling, Maximilian Axelson, M. Berwald, L. J. Hierta, jägmästaren Richard Hjort (sign. Cervus), O. J. Hultgren, Anders Jönsson i Ströö (bref från Skåne), C. E. Ljungberg, G. F. Lundström (sign. Engel Göransdotter), E. Nachman, O. E. Pauli (riksdagsreferat), Jöns Rundbäck, P. A. Siljeström, August Strindberg, A. V. Sundstedt, A. O. Wallenberg (ett bidrag: om Regerings-Formens 72:a paragraf, i nr 83) och Samuel Ödmann, hvarjämte bidrag lämnades till följetongen af Fale Martin, John Neander och J. O. Åberg.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_472.htm