[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 163
Ort: GEFLE.


Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning 1839 jan.-48 dec. Tr. hos A. P. Landin. Fr.

1 m., 4 s. 4:o 2 sp. (21,5 x 15,8); 16 sk. bko. [1839: 1-6 o. årg. 1844-47 fela i K. B:s ex.].

Utg.-bevis härå utfärdades för regementsläkaren med. d:r N. L. Ramström 1838 10/12.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_163.htm