[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 610
Ort: Stockholm.


Stockholms-Bladet 1879 24/5-27/10. Tr. i Lund & Anderssons boktryckeri. Ant. Med träsnitt.

1 v., L., 4 s. Fol., 3-sp. (23,7 x 16,8). 60 öre till årets slut.

Red. och utg. af artisten Anders Magnus Wester Manhem, som 1879 14/5 erhöll utg.-bevis.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_610.htm