[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 84


Oeconomiska Tidningar 1765 1/1-24/12. Upsala. [Utan angifvet tryckeri. E. Ziervogel.] Fr.

1 v.; 4 s. 4:o, 2 sp. (17 à 15 x 13). 52 nr; 21 dlr kpmt.

Nådigt privilegium meddelades 1764 21/3 at oeconomiæ practices professorn i Upsala Joh. Låstbom på en veckoskrift under namn af »Oeconomiska Tidningar», dock med villkor att till Kongl. Vetenskaps Akademien uppgifva alla de ämnen, som snarare passa sig att i dess handlingar införas. Utgafs af Låstbom och sedermera oeconomiæ professorn Emanuel Ekman, som jämte Låstbom sökt privilegium å denna veckoskrift. Några år därefter utgafs: »Innehållet af de Oeconomiska Tidningar för År 1765. Tryckt [i Upsala] hos Joh. Edman 1774. 4 s. 4:o, 2-spaltig. Samtidigt anmäldes tidskriften för följande år, men den synes det oaktadt ej hafva utkommit.

Af prof. J. C. Dähnert utgafs häraf en tysk öfversättning: Schwedisches Oeconomisches Wochen-Blatt. Th. 1-4. Greifswald, A. F. Röse, 1765, 66. 8:o.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_84.htm