[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 262
Ort: GÖTEBORG.


Tidskrift för teknologi och tillämpad naturlära utgifven af G. R. Dahlander och A. W. Ewert 1859-61, 1864. Tr. hos D. F. Bonnier 1859-63 o. 1864. Ant. med pl.

1 m., 48 à 64 s. o. 1 à 2 pl., 8:o (17,6 x 10,4); 7 rdr 50 öre 1859, 10 rdr 1860-61 o. 8 rdr 1864.

Utg.-bevis härå utfärdades 1858 10/12 för bokhandlaren D. F. Bonnier.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_262.htm