[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 631
Ort: Stockholm.


Utvalda Romaner. (Från Svensk expedition.) 1880 aug.-81. Tr. hos J. W. Holm. Ant.

50 h. à 16 s. 8:o (14 x 8,5) à 10 öre h.; mot förhöjd afgift erhölls dessutom åtskilliga premiesaker. 41 nr innehållande De fyra perioderna, 1-31 öfvers, af Th. B-dt samt 32-41 öfvers, af O. R[ot]h.

Bokbindaregesällen Per Martin Julius Sandberg erhöll utg.-bevis härå 1880 2/8.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_631.htm