[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1596
Ort: STOCKHOLM


Kyrka och Skola. Svensk Ecklesiastik Tidning 1895 18/12 (profnr) o. 1896 4/1-fortgår 1900. Tr. i Vårt Lands tr. Ant.

1 v., L., 8 s. Fol., 3 sp. (28 x 18), först såsom bilaga till Vårt Lands dagliga upplaga (2: 760), mot pristillägg af 2 kr. 20 öre 1896, 97, och äfven såsom särskild tidning 4 kr. (p. i.) fr. 1898, hvarå utg.- bevis utfärdades för professoren Per Gustaf Torelius 1897 12/11, som städse varit dess redaktör med biträde af medlemmar i Vårt Lands redaktion.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1596.htm