[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 410


Aftonbladet. 1811 16/9-33 2/1. Göteborg, G. Löwegren. Fr. 1811-31, därefter Ant.

3 v., M. T. L. 1811 16/9-15? o. 1822-30; Ti. F. L. 1831, 32; 4 v., M. O. T. L. 1816-21; 4 s. (2 s. 1816, O.) 4:o (16,8 x 13,4) 1811 16/9-30/12 och 4:o, 2-spalt. (17,7 à 15,6 x 14 à 13,8) 1812-32. 1 rdr rgs. 1811; 4 rdr bko 1812-13; 6 rdr rgs. 1814-24; 6 rdr 24 sk. rgs. 1825-32.

Utgifvet af assessor Georg Löwegren, som 1812 26/8 erhöll utgifningsbevis därå. I slutet af 1818 tillkännagifver Löwegren sig ämna jämte Aftonbladet utgifva en tidning med titeln: Götheborgs Adresskontors-Tidning, hvarå han redan 1813 24/11 erhållit utgifningsbevis. Denna skulle upptaga hälften af Aftonbladet och utkomma M. O. L. (afton) samt T. under egen titel i enkelt blad. Priset för båda tillsammans var 4 rdr bko = 6 rdr rgs.

Götheborgs Adresskontors-Tidning synes hafva börjat 1819 4/1 och upphört 1823 27/12. Adresskontorsinnehafvaren G. M. Gillberg anmälde 1817 11/6, att han ämnade fortsätta de af assessor G. Löwegren förut utgifna tidningarna Aftonbladet och Götheborgs-Posten, å hvilka han s. d. erhöll utgifningsbevis. Sedermera kongl. bibliotekarien Johan Erik Rydqvist var 1819-24 medarbetare i Aftonbladet. 1832 3/12 anmälde ombudet, att med årets slut kominer tidningen Aftonbladet att upphöra, hvilket äfven tillkännagafs i ett extranummer 1833 2/1, med tillägg att den skulle fortsättas af: Götheborgs Stads Tidning och Dagliga Annonceblad [ 3:224 ] .

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_410.htm