[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 309


Nytta och Nöje. 1793 21/1-5/8. Stockholm, J. P. Lindh, 1793. Ant. med devis: »Aut prodesse, aut delectare».

2 v.; 8 s. 8:o (14,5 x 8,1); 50 nr (404 s., däraf 4 sista register). Utg. af Mag. Carl Magnus Brandelius. Innehåller bl. a. historiska handlingar.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_309.htm