[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 122


Svenske Anecdoter. 1768 24/10-69. Stockholm, d. 1, 2 tryckta hos C. Stolpe 1868 och d. 3, 4 hos P. Hesselberg 1769. Ant.

1 m., 16 s.; lit. 8:o (13 x 7,5) à 12 öre kpmt.

Innehåller berättelser nr Svenska historien. Utg. af kongl. bibliotekarien C. C. Gjörwell.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_122.htm