[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 473
Ort: Stockholm.


Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets Akademiens Månadsblad 1872 jan.-fortgår 1895 1900. Tr. hos P. A. Norstedt & Söner. Ant. Med träsnitt.

Afsedd att utgifvas 1 m., 16 s., 8:o (17,9 x 10,4). 2 kr. 1872-77 därefter 3 kr.

Utg. af riksantikvarien B. E. Hildebrand 1872-84, hvilken erhöll utg.-bevis 1871 16/12, och därefter hans son, riksantikvarien Hans O. H. Hildebrand, som erhöll utg.-bevis 1884 29/12.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_473.htm