[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 238


Weckoskrift för Läkare och Naturforskare. 1781 4/1-86 [= Bd. 1-7] fortsatt med förändrad titel och utgifningssätt, men i oafbruten bandserie af: Läkaren och Naturforskaren. 1787, 88, 91, 94, 97, 1804, 1805 och 1807 [= Bd. 1-7]. Stockholm, P. Hesselberg 1781, Kongl. Ordens Boktryckeriet 1782-97 och i Strengnäs hos A. J. Segerstedt 1804-7. Ant. med grav. titlar till 1781: bd 1, 2 samt kopparstick.

1 v., L., 16 s. 8:o (14,3 x 7,7) 1781 uti 2 bd (400 o. 397 s. utom reg.); utkom 1782-86 i tvångsfria häften om 64 à 80 s., sedermera årligen i ett band, bestående vanl. af 25 ark (omkr. 400 s.) 1787, 88, 91, 94, 97, 1804, 1805 och 1807. Tillsammans 15 band.; 24 sk. specie eller 9 dlr kpmt för 25 ark 1781-86? 16 sk. 1797 och 32 sk. 1804-7.

D. 1, 2 o. 3: nr 1-15 äro utgifna under inseende af prof. Joh. Kraak och prosektorn A. J. Hagström, adlad Hagströmer, nr 16-19 af assessor Gabriel Lund och nr 20-38 af J. L. Odhelius, som sedermera utgaf följande årgångar t. o. m. bd 13 (1804). Bd. 14, 15 (1805 o. 1807) utg. »På Kongl. Collegii Medici anmodan af A. J. Segerstedt, med. doct. och lector». Hit hörer: Allmänt Register öfver de första 12 banden af Veckoskriften för Läkare och Naturforskare. Upsala, Joh. Edman, 1798 (151 s. 8:o).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_238.htm