[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 424


Jurnal för Religions Lärare. 1812, 13. Lund, Agardh & Comp. Fr.

Häraf utkom ett häfte hvartdera året 1812 och 13, 420 o. 296 s. 8:o (14 x 7,8) à 40 sk. bko.

Utgifvet af d. v. vice bibliotekarien, sedermera prosten David Munck af Rosenschöld, hvilken måste upphöra med tidskriften i följd af bristande afsättning, sedan h. 2 utgifvits. (Biogr. Lex. 9: 176.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_424.htm