[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1291
Ort: UPSALA.


Ecklesiastik Tidskrift utgifven af C. E. Fahlcrantz, A. E. Knös och C. J. Almquist 1839 (tr. 1839, 40). 1840 (tr. 1840, 41) o. 1842. Tr. hos Leffler & Sebell. Ant.

4 h., 58 à 64 s. 1839, 40, och. 2 h., 158 à 166 s. 1842, 8:o (16,5 x 9,3); 1 rdr 24 sk. bko 1839, 40 o. 2 rdr bko 1842.

Utg.-bevis härå utfärdades för teol. professorn m. m. Carl Jonas Almquist 1839 14/1, tillsammans med professorerna C. E. Fahlcrantz och A. E. Knös.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1291.htm