[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1337
Ort: UPSALA.


Fyris 1882 22/11-97 31/12. Tr. i R. Almqvist & J. Wiksells boktr. Ant.

3 v., M. O. F., 4 s. Fol., 6 sp. (56,5 x 42); 6 kr. (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för studeranden Carl Erik Otterdahl 1882 11/11, litteratörerna Johan Petter Wallin 1883 1/6 och Gustaf Fredrik Sundhammar 1883 21/12, fil. lic. Hjalmar Gabriel Wallgren 1893 9/3 och docenten Karl Vilhelm Lundström 1894 19/4.

Tidningen redigerades af K. E. Otterdahl 1882-83 1/6, J. P. Wallin 1883 4/6- 31/12, G. F. Sundhammar 1884 2/1-död 93 7/3, Hj. G. Wallgren 1893 10/3-28/11 (förut medarbetare sedan 1892), K. V. Lundström (sign. V. Lm) 1894 med Carl H. Hallendorf såsom biträdande redaktör 1894 13/6-17/8 och A. Börje Lundström såsom redaktionssekreterare 1894 dec.-97 juni och tjänstförrättande redaktör 1897 juli-dec., (förut medarbetare 1891 30/11-94 nov.).

Bland de många som lämnat bidrag häri må nämnas H. Bergstedt, A. O. K. Billing 1880-85, K. H. Blomberg (K. H. B.), D. Davidson (D. D.), G. E. Ericson 1884 våren, G. af Geijerstam (våren 1884), Agaton Hammarskjöld (red. af utrikespolitiska afd. i början), O. V. Lagerholm, Valdemar G. Langlet 1894-97, J. A. Lundell, Nils Styrbjörn Lundström 1895 nov.-97 jan., Per Anders Daniel Lärka (Pelle Fogelin) 1882-84 juni, Georg Nordensvan, C. Palm 1888, 89, K. P. Rosén 1884, G. Rundgren, Emil Svensén 1882 dec.-83 dec., E. Natan Söderberg 1895- 97, K. L. Wåhlin 1883, L. H. Åberg (L. H. Å.) m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1337.htm