[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 316


Historiska och Statistiska Tidningar. 1793 3/7-95 30/6. Stockholm, And. Zetterberg, 1793-95. Ant.

2 v., O. L.; 8 s. 8;o (15,3 x 7,6); 1 rdr specie för 50 nr; 1793, 94 utkommo 100 nr. (800 s.) och 1795 48 nr (380 s.) förutom 10 s. register till hv. årg. (i 4 delar). Hv. nr hade två af delningar, 1: Adresse, innehållande större afhandlingar af blandadt innehåll, och 2: Nyheter.

Utg. af C. C. Gjörwell och sekreteraren C. A. J. Mandorff.

[Fortsattes enl. Lundstedt av Historiska Tidningarne (1:316).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_316.htm