[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 668
Ort: Stockholm.


Svenska Good Templar. Utg. [i Arboga 1880 28/10-81 29/12 och] i Stockholm 1882 7/1-87 28/7. Tr. [i Arboga hos P. E. Andersson] och i Stockholm hos C. A. Leffler 1882 7/1-23/6, Lund & Andersson 1882 30/6-84 23/5 samt därefter Oscar Eklund. Ant.

1 v , vanl. F., t. o. m. 1885 26/6, därefter T., 4 s. Fol., 4 à 3-sp., (29,2 à 30,2 x 21 à 20) 1880-81 30/11, 4-sp. (38,8 à 37,3 x 26,1 à 24,5) 1881 7/11-82 30/6, 5-sp. (42,5 x 31,2) 1882 7/7-24/11, 6-sp. (50 x 37,5) 1882 1/12-83 18/5, hvarefter formatet växlat mellan 6-8 p. och 7-Bp. (55 à 59,5 x 42 à 45). 2 kr. 25 öre för helt år.

Tidningen grundlades af boktryckaren P. E. Andersson, som var dess förste förläggare, O. Bergström, som redigerade dess 5 första nummer 1880, och byggmästaren Carl Eklund, som var dess-redaktör t. o. m. 1881 3/2 samt erhöll utg.-bevis därå i Arboga 1880 18/10 och i Stockholm 1881 9/12. Oscar Gustaf Eklund, som 1882 7/8 erhöll utg.-bevis, var 1881 10/2-82 11/8 tidningens redaktör, biträdd af O. Malmqvist 1882 18/8-83 26/10 och B. Strömberg 1883 21/12-87 28/7. Tidningen upphörde 1887 28/7, och i sista numret finnes en kort redogörelse för dess historia samt tillkännagifvaade, att prenumeranterna skulle erhålla i desa ställe Reformatorn [ 2:828 ], tryckt i Örebro.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_668.htm