[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 334
Ort: GÖTEBORG.


Göteborgs Nyheter. Tidning för handel, nyheter och politik 1884 29/11-85 31/12. Tr. hos D. F. Bonnier. Ant.

2 ggr alla söknedagar utom M., 4 à 2 s. Fol., 5 sp. (45,5 x 32,9) omväxlande med 6 sp. (58 à 52 x 39) och 7 sp. (61,5 à 57,5 x 45,5 à 46); 1 kr. 50 öre 1884 o. 12 kr. 1885 med Söndagsbilagan Söndagen (p. i.).

Red. och utg. af Axel Valfrid Södergren, som erhöll utg.-bevis 1884 5/11. Medarbetare i såväl tidningen som dess bilaga Söndagen voro G. Blomquist hösten 1885, Pehr Eriksson, Ola Hansson, J. A. Leffler, O. Levertin, Napoleon Nygren, W. Paterson, J. A. Runström, 1884 dec.-85, G. T. Rabenius, G. Schönberg, A. Strömberg, Anselm Vibärg, red.-sekr., A. F. Åkerberg, K. Åkermark och J. Öberg, hvarjämte G. Gullberg var korresp. o. tillfälliga bidrag lämnades af bl. a. artisten R. Callmander, C. O. Boije af Gennäs, A. Stuxberg, Albert Michelsen (Joissé).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_334.htm