[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 189
Ort: Stockholm.


Folkbladet. 1840 8/1-41 3/4. Tr. hos Elmén & Granberg 1840 8/1-15/2 och därefter i Nordströmska boktryckeriet. Ant.

2 v., O. L. omväxlande med M. T. eller Ti. F., men 6 v. 1840 2/11-41 8/2; 4 s. 4:o, 2-sp. (20 à 23 x 15 à 16); 133 nr 1840 och 46 nr 1841. 40 sk. bko 1840 jan.-mars; 1 rdr bko 1840 apr.-juni (26 nr); 2 rdr 16 bko 1840 juli-dec, samt 4 rdr bko 1841.

Politisk konservativ tidning, redigerad af protokollsekreteraren Adolf Régner, ehuru e. o. kontorsskrifvaren Ol. Joh. Andén 1839 19/12 därå erhållit utg.-bevis.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_189.htm