[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 46


Lärda Tidningar för år 1745[-73]. Uplagde i Stockholm på egen kostnad af Lars Salvius. Tryckt hos Lars Salvius 1745-73 4/3 och i Salviska sterbhusets tryckeri 1773 8/3-30/12. Fr.

1 v., T.; 4 s. 8:o (14,5 x 8,3) 1745-47; 2 v., M. o. T., 4 s. 8:o (14,5 à 15,5 x 8,3 à 8) 1748-73. 4 dlr 16 öre kpmt 1745-47; 9 dlr kpmt 1748-57; 10 dlr kpmt 1758-64; 12 dlr kpmt 1765-73.

Innehåller anmälningar af nya böcker, verser och små uppsatser.

Utgafs af amanuensis historiographi Samuel Loenbom och Lars Salvius själf, med biträde ett år (1753?) af mag. Joh. Kempe, sedermera kyrkoherde i Edsbergs och Hackwads församlingar (död 1806). Fortsattes af Nya Lärda Tidningar 1:200 ] 1774, 75. 2 à flera ggr i månaden, 2 à 4 s. 4:o (18,5 x 16,3)

C. M. Bellman debuterade såsom författare i Lärda Tidningar.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_46.htm