[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1
Ort: ALINGSÅS.


Alingsås Weckoblad 1865 7/1-88 1/12, fortsatt af Alingsås Tidning 1888 4/12-fortgår 1900. Tr. hos J. D. Michelsen 1865- 78 2/3 J. D. Michelsens enka 1878 9/3- 80 3/4 och därefter hos William Michelsen. Fr. o. Ant. t. o. m. 1888 18/2, därefter Ant. Med porträtt under stundom på 1890-talet.

1 v., L. 1865-69, 2 v., O. L. 1870-95 30/11 och därefter Ti. F.; 4 à 2 s. Fol., 4 sp. (36,5 à 41 x 25 à 28) 1865-72, 4 sp. omväxlande 1873-86 med 5 sp. (41 à 47 x 35,5), 5 sp. 1887-88 1/12 och därefter 6 sp. (51,5 x 39) omväxlande från 1894 13/12 med 7 sp. (57 à 64 x 46,5); 4 rdr 1865-69, 5 kr. 1870-83, 4 kr. 50 öre 1884-85 (o. p.); 5 kr. 1886, 87, 4 kr. 1888-94 och därefter 2 kr. 50 öre (p. i.).

Utg.-bevis å Alingsås Weckoblad utfärdades för boktryckerikonstförvandten Janus Daniel Michelsen 1864 27/12, sparbankskamreraren Johan Ludvig Carlsson 1878 4/3 och Johan William Hansenius Michelsen 1879 14/10, som sedan 1877 deltagit i tidningens redaktion och 1888 6/11 erhöll utg.-bevis å Alingsås Tidning. J. D. Michelsen anlade i dec. 1864 det första tryckeriet i Alingsås. Tidningen hade 1865-68 d. v. kollegan Martin Christian Jungmarker till redaktör (död 1896), hvarefter J. D. Michelsen till sin död (1878 1/3) redigerade densamma med biträde af ingeniören Johan Hellström (död 1880), gymnastikläraren A. O. Nilsson 1869-73, komministern Per Thorell (sign. Sigurd, död 1878) och hans hustru Adelaide Eugenia Thorell, född Norddahl (poetiska bidrag, charader, logogryfer), litteratören Fridolf Wilhelm Nyman (sign. Fridolf, Fridolf Iveson, W:m Nmn), som från tidningens början däri författat åtskilliga uppsatser. Albert Christian Michelsen (sign. Joissé) har varit medarbetare i Alingsås Weckoblad 1880-82 och 1886 mars-88 dec. samt medredaktör af Alingsås Tidning från 1889. Häri hafva bidrag förekommit af folkhögskoleföreståndaren Alfred Alström (sign. Jqt), litteratören Wilhelm Aurell (sedan 1885), litteratören C. Björkstrand (sign. C. B-d) korrespondent från Göteborg, bankkamreraren J. L. Carlsson, litteratören Karl Gustaf Herngren (sign. Halfdan Mörk) följetonger, rektorn, fil. d:r Samuel E. B. Högman (sedan 1874) och handlanden Emil Lenander (sign. I****) m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1.htm