[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 347


Skara Månadsskrift. 1798 jan.-mars. Skara, F. J. Lewerentz 1798. Fr.

1 m., 32 s. 8:o (13,5 x 7,5); 3 häften (96 s.) och bihang till h. 3 (8 s.); 36 sk. specie.

Utg. af P. Luth, O. Knös och L. Kjerner. Bihanget är författadt af Pehr Tham till Dagsnäs. (Enl. Luths Katalog öfver Skara Gymn. bibl. s. 563 samt Vitt. Hist. o. Ant. Akad:s Handl. 12: 386.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_347.htm