[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 388


Christianstads Wecko-Blad. 1810 7/7-1840[-48]. Christianstad, F. F. Cedergréen 1810-39 och 1840--8 hos G. W. Norman och F. L. Schmidt & C:o. Fr. med titelvignett.

1 v., L.; 4 s. 4:o (17,7 à 19,7 x 12,3 à 14) 1810 7/7-28 27/12 och 4:o, 2-spalt. (19 à 21,2 x 17,2 à 15,5) 1829-(39)40. 1 rdr bko 1810 7/7-28; 1 rdr 16 sk. bko 1829-39; 1 rdr 32 sk. bko 1840. Årg. 1840 saknas i kongl. bibl:s ex.

Utgifvet af hofsekreteraren Fredrik Folkqvardt Cedergréen 1810-39, då med hans begifvande boktryckaren Georg Wilhelm Norman 1839 22/11 erhöll tillståndsbevis att utgifva Christianstads Weckoblad, hvilket dock 1840 8/12 öfverflyttades på utgifvaren af Skånska Posten [3:667], kaptenen C. G. Hjertman. Denne utgaf under loppet af 1841-48 Christianstads Weckoblad (såsom) supplementblad till Skånska Posten, på oregelbundna tider, 3 à 12 om året. (1841: 8 st, 1842: 5 st., 1843: 7 st., 1844: 7 st., 1845: 8 st., 1846: 6 st., 1847: 12 st. och 1848: 3 st.) à 2 s. Fol., 2-spalt. (21,8 à 23,3 x 17).

I Christianstads Wecko-Blad meddelades under krigsåren 1813, 14 underrättelser från krigsteatern af generalguvernören Johan Christoffer Toll; bidrag hafva däri meddelats af f. d. rektorn vid stadens trivalskola M. L. Ståhl under många år (dödsrunor), fru Charlotta Segrell, f. Schevenius och Helena Lunell (belletristiska bidrag), kollega Peter Herslow, jägmästaren Hoflander, auditör Nils Hervan och sedermera prosten Lars Feuk.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_388.htm