[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 583
Ort: KALMAR.


Calmar-Posten 1841 Prospectus 1 (20/11) o. 2 (22/12) och 1842 8/1-64 27/7. Tr. hos A. F. Wåhlin 1841-50 30/11, O. & A. Westin 1850 4/12-58 28/7, Ströhm & Bröder Westin 1852 31/7-55 29/12 o. Otto Westin 1856-64. Fr. t. o. m. 1850, därefter Fr. o. Ant.

1 v., L., 1842 o. 44; 2 v., O. L. 1843 o. 1845-64; 4 s. Fol., 3 sp. (28,5 à 42 x 21 à 24,5); 2 rdr bko 1842, 3 rdr bko 1843 o. 1847- 51, 3 rdr 16 sk. bko 1845, 46, 4 rdr bko 1852-55, 4 rdr 32 sk. bko 1856 o. 7 rdr 24 sk. rmt 1857-64.

Utg.-bevis härå utfärdades för hofrättskommissarien Sv. Palm 1841 22/10, bokhandelseleven Gustaf Karström 1844 6/2, boktryckaren Otto Westin 1850 30/12 och skolläraren Sven Gustaf Magnus Ströhm 1851 7/7.

Tidningen, som uppsattes på landshöfding Nermans föranstaltande, redigerades af hofrättskommissarien S. Palm och hade till medarbetare bl. a. kammarjunkaren Karl A. af Kullberg. Fr. o. m. 1851 26/7 uppgifves S. G. M. Ströhm i tidningen såsom dess utg. och redaktör.

Lektor Carl J. Moqvist tillkännagaf 1864 27/7, att han öfvertagit äganderätten till tidningen och fr. o. m. augusti månads början komme sitt utgifva den under namnet Kalmar (se nr 594).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_583.htm