[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: 618-656


SYSTEMATISK
TIDSKRIFTSÖFVERSIKT.

De under hvarje rubrik inom klammer stående siffrorna hänvisa till «Tables générales abrégées de la classification décimale publiées par l'Institut International de Bibliographie, Bruxelles 1897», hvilka sedermera blifvit öfvesatta på flere språk.

[Länkarna till poster i Lundstedts rättelser och tillägg har tagits bort. Rättelserna och tilläggen är införda i de poster där de hör hemma. Länkar till dessa poster har vid behov tillfogats i registret.]

Bibliografi.

[01]

(med Bokhandelstidningar och kataloger).

Gelehrte Neu-und Merckwürdigkeiten aus Teutschland 1: [23], 1730.

Kongl. Bibliotekets Dagbok 1766 1: [95].

Bokhandelstidningar 1769 1: [140].

Allmänna Biblioteket 1776-78 1: [211].

Tidningar för Swenska Bokhandeln 1784 1: [271].

Tidningar från bokhandlingen i Lund 1792, 93 1: [302].

Svenska Boktrycknings-Historien 1810, 11 1: [385].

Intelligens-Blad 1821, 22 2: [50].

Repertorium för Swenska Bokhandelr 1822-23 2: [53].

Svensk Bibliographi 1829-65 2: [98].

Litteratur-Bulletiner 1841 2: [194].

Litteratur-Bulletin 1841-43 3: [1293a] [3:1293a finns ej som egen post hos Lundstedt, utan ingår i 3:1293].

Svensk Litteratur-Bulletin 1844-46 2: [209]; 3: [1782].

Bokhandels-Anmälan från Östlund & Berlings tryckeri 1849 3: [1023].

Tidning för Svenska Bokhandeln 1862 2: [292].

Intelligensblad för Svenska Bokhandeln 1853-61 2: [293], [368].

Literära Tidender 1859 3: [1027].

Svensk Bokhandels-Tidning 1863-1900* 2: [368]; 3: [1789].

N. J. Gumperts Boktidning 1874-76 3; [287].

Axel Randels Literaturblad 1875 3: [1034].

M. W. Wallbergs Bok- och Musik- Handels Månadsblad 1875 3: [1034].

Bokhandelsverlden 1876, 1883, 84 3: [1320], [1338].

Tidning för bokvänner 1878 2: [603].

Bokauktionerna i Upsala 1879-98 och Upsala Bokauktionskammares Kataloger 1898-1900* 3: [1326].

Rapport till Litteraturens vänner 1882, 83 3: [485].

Svenska Bokmarknaden 1883-92 2: [705].

Månadskatalog för den skandinaviska bokhandeln 1883 jan. 3: [1339].

Katalog från Klemmings Antiqvariat 1886-1900* 2: [762]; 3: [1825].

Meddelanden från Josephsons Antikvariat 1886-89 3: [1345].

Nya Bokhandelstidningen 1888-1900* 2: [830]; 3: [1837].

Bok- och Antiqvitets-Bazaren 1894 2: [1028].

Nordin & Josephsons katalog 1896 3: [1627].

Katalog från Fröleen & C:o 1899, 1900* 3: [1721].

Encyklopedi.

[03].

Nordisk Familjebok 1875-99 2: [572]; 3: [1806].

Folkets Bok 1882, 83 2: [679].

Hemmets bok 1884 2: [722]  

Allmänna Tidskrifter

af blandadt innehåll

(Lärda, Vittra, Satiriska, Skämt- och Bulevardtidningar).

[05].

Acta Literaria Sueciæ 1720-29 1: [15].

Tidningar om the Lärdas Arbeten för åhr 1742 1: [43].

Lärda Tidningar 1745-73 1: [46]; 3: [1742].

Bref om blandade ämnen 1754 1: [58].

Den Swänika Mercurius 1755-61 1: [64].

Den nya Swenska Mercurius 1761, 62 1: [64].

Svenska Mercurius 1763-65 1: [64]; 3: [1744].

Öfversättaren 1758 1: [72].

Götheborgska Magasinet 1759-62, 66, 67 1: [73]; 3: [1747].

Achates och Sostratus 1763, 64 1: [82].

Svenska Magazinet 1766-69 1: [93a].

Kongl. Bibliotekets Tidningar om lärda saker 1767, 68 1: [100].

Misch Masch 1767 1: [105].

Nytt och Gammalt 1767-70 1: [103].

Weckobladet Svenska Lärdoms-, Stats- och Konst-Theatren 1767 1: [106].

Medborgaren 1768-71 1: [116].

Posten 1768, 69 1: [119].

Tidningar om lärda saker 1768, 69 1: [123].

Kongl. Bibliotekets Handlingar 1768, 69 1: [100].

Variétés Littéraires et Politiques 1769 1: [135].

Stockholms Oordentligheter 1770, 71 1: [147].

Moraliskt Lust-Spel af Jungfrurnas Hjerna 1770, 71 1: [155].

Gåshalfvan 1770 1: [154].

Afton-Ro för läsaren af Carlscrona Wekoblad 1771 1: [57].

Landt-Bibliotek 1771, 72 1: [157].

Medborgeriige Ämnnen 1771 1: [166].

Stockholms Sqwallerbytta 1772 1: [169].

Det Nyttiga blandadt med det nöjsamma 1772 1: [170].

Omväxlande Nöjen 1772 1: [174].

Fruntimmers-Nöjen 1772 1: [175].

Fruntimmers-Tidningar 1772, 73 1: [178].

Hwad nytt? 1772-85 1: [180].

Landt-Nöjet 1772 1: [185].

Karbasen 1772 1: [188].

Samlaren 1773-78 1: [194].

Wittert Allehanda 1773 1: [198]

Nya Lärda Tidningar 1774, 75 1: [200].

Swenska Masquen 1774 1: [204].

Adressen 1776, 76 1: [205].

Stockholms Lärda Tidningar 1776 1: [210].

Allmänna Biblioteket 1776-78 1: [211].

Vitterhets Journal 1777 1: [215].

Vitterhets- och Gransknings-Journal 1778 1: [219].

Stockholms-Posten 1778-1833 1: [223]; 3: [1755].

Stockholms Courieren 1779 1: [227].

Sanning och Nöje 1779, 80 1: [228].

Stockholms Magazin 1780 1: [229].

Mina Tidsfördrif 1780, 81 1: [232].

Den Upmärksamme 1780, 81 1: [234].

Momi Löjen 1781 1: [236].

Upfostrings Sällskapets Tidningar 1781-85 och Allmänna Upfostrings-Sällskapets Tidningar 1786 1: [237a].

Hwad Behagas? 1781 1: [240].

Dagbladet Wälsignade Tryck-Friheten 1781-83 1: [242].

Stockholms nya Små-saker 1; [244].

Ingen Ting 1782 1: [247].

Ingen Ting Onyttigt 1: [247].

Den philosophiske Storprataren 1782, 83 1: [249]

Om konsten att rätt behaga 1782 1: [250].

Mörksens Tidningar eller Allehanda för i Natt 1782 1: [253].

Förryckta Tidningar eller Mångahanda [Allahanda, Hvarjehanda] för i natt 1782 1: [254].

Löjeliga Tidningar eller Allehanda för i natt 1782 1: [254].

Mörksens sista Tidning eller Allehanda i kålsvarta mörkret 1783 1: [253].

Farmors Nattmössa eller Allehanda för i natt 1783 1: [255].

Nya Löjeliga Tidningar 1783 1: [256].

Den Svenska Aspasie 1782 1: [257].

Dagbladet Musernas Försök 1782, 83 1: [258].

Granskaren 1782. 83 1: [259].

Tidsfördrif 1783 3: [1758].

Angenäma Sjelfsvåld 1783 1: [260].

Tryckfrihetens Camera Obscura 1783 263.

Tryck-Friheten den Wälsignade 1783 1: [265].

Afton-Bladet 1784 1: [269].

Svenska Parnassen 1784-86 1: [270].

Den Nye Granskaren 1784 1: [273]

Den Nyaste Granskaren 1784 1: [274].

Lärda Tidningar ifrån Upsala 1785, 86 1: [276].

Upsala Lärda Tidningar 1786 1: [276].

Bihang till nöjsam Lecture 1788 1: [70].

Journalisten 1789-94 1: [291].

Almänna Tidningar 1790 1: [237 a].

Nytta och Nöje 1793 1: [309].

Democritus 1793 1: [310].

Blad för Fruntimer 1793 1: [312].

Skrifter af Sällskapet för allmänna medborgerlige kunskaper 1794-98 1: [317].

Litteratur-Tidning 1795-97 1: [326].

Linköpings-Magasin 1795 1: [327].

Svenska Adressen 1795-97 1: [329].

Läsning för Landtmän 1795, 96 1: [330a].

Läsning i blandade ämnen 1797-1801 1: [330b].

Journal för allmänna uplysningen och sederne 1796-98 1: [335].

Läsning för menige mann 1796-98 1: [337].

Journal för Svensk Litteratur 1797-1812 1: [341].

Skara Månadsskrift 1798 1: [347].

Colportören 1798 1: [348].

Carolina 1798 1: [350].

Gusums Bladet 1799 1: [352].

Götheborgs Theater 1800 1: [353].

Allmän Litteratur Tidning, utg. af ett Sällskap i Åbo 1803 1: [358].

Euphrosyne 1803 1: [360]

Tidnings-Skriften för mina vänner 1805-07 1: [363].

Jurnal uti vetenskaperne, sköna konsterna och antiken 1806 1: [370].

Nya Jurnalisten 1807, 8 1: [375].

Journal för Litteraturen och Theatern 1809-13 1: [380].

Allmänna Journalen 1813-24 1: [380].

Journalen 1824-37 1: [380].

Polyfem, Ett blad att läsa på sängen 1809-12 1: [381].

Nya Posten 1810-12 1: [383].

Läsning i Hvarjehanda 1810 1: [384].

Elegant-Tidning 1810 1: [387].

Phosphoros 1810-13 1: [391].

Lyceum 1810, 11 1: [392].

Nytta och Nöje 1810, 11 1: [398].

Tidning i blandade ämnen 1811 1: [399].

Iduna 1811, 24 o. 1845 1: [406].

Läsning för Svenskar 1811, 12 1: [411].

Minerva 1811-14 1: [413].

Trompeten eller krigsförklaring emot allt ondt 1812 1: [416].

Klythia 1813 3: [1162].

Literatur-Tidning 1813-25 3: [1281].

Sofrosyne. Ett blad för Svenska fruntimmer 1815, 16 1: [4].

Journal för konster, moder och seder 1815 2: [6].

Nya Klubben eller Hwita Bröderna 1815 2: [9].

Narragtigheter 1815 2: [10].

Memnon 1815 2: [11].

Skämtets Tidningar 1815 2: [12].

Lifvet och döden 1815, 16 2: [15].

Galatea 1817 2: [27].

Konst- och Nyhets-Magasin för medborgare af alla klasser 1818-23 2: [30].

Svea. Tidskrift för vetenskap och konst 1818-29 o. 1831, 32 3: [1280a].

Diverse Visor och Historier 1819 2: [37].

Nya Extra Posten 1819-21 2: [38]. 3: [1770].

Hermes 1821 2: [48].

Luna 1821 3: [665].

Tidskrift för Litteratur, Konst, Luxe och Moder 1823, 24 2: [57].

Conservations-Bladet 1823, 24 2: [59].

Magasin för konst, nyheter och moder 1823-44 2: [64].

Odalmannen 1823-24 3: [127].

Weckoskrift för fruntimmer 1823-24 2: [68].

Freya 1824 2: [74].

Brage 1824-27 2: [76].

Athenæum 1825-27 2: [81].

Kometen 1825-27 2: [84].

Laterna Magica 1826 1: [127]; 2: [86].

Skämt och Allvar på vers och prosa 1827, 28 2: [89].

Heimdall 1828-32 2: [100].

Tidning för damer 1828 2: [101]; 3: [1775]

Eremiten 1828. 29 2: [102]; 3: [1775].

Mimer 1830 2: [115].

Den nyaste Journalisten 1830 3: [1015].

Gefion 1832 3: [827].

Linnæa 1832 3: [222].

Skandia 1833-37 3: [1287].

Svenska Litteratur-Föreningens Tidning 1833-38 3: [1288].

Samlaren uti blandade ämnen 1833-45 3: [1164].

Tidning för bonde-ståndet 1834-36 2: [143].

Svensk By-Tidning 1834 3: [1405].

Läsekabinett 1834, 35 2: [146].

Arlekin 1834 2: [149].

Kosmorama 1834-36 2; [151].

Tidning för medborgare af alla stånd 1834-36 2: [153].

Skillingsmagasin för spridande af allmänt nyttiga kunskaper 1834, 35 3: [670].

Läsning för folket 1835-98 och Läsning för svenska folket 1899-1900* 2: [156]; 3: [1780].

Panorama 1835 2: [157].

Museum för naturvetenskap, konst och historia 1835-37 2: [158].

Lithografiskt Panorama 1886, 36 2: [159].

Lördags-Magasinet 1836-38 o. 42 2: [165].

Det sista Altonbladet (skämttidning) 1837 2: [171].

Litteratur-Bladet 1838, 39 2: [174].

Ställningar och Förhållanden 1838, 1842-65 2: [283].

Eos 1839 3: [162].

Mimer 1839 3: [1290].

Folkskrifter 1839, 40 2: [184].

Läsning i blandade ämnen, ny serie 1839, 40 2: [182].

Middags Bladet 1840 3: [635].

Magazin för nöje och bildning 1840, 41 2: [187].

Bazaren 1841 2: [194].

Djurkretsen 1841 2: [195].

Frey 1841-50 3: [1293].

Herr Lars 1841 3: [764].

Studier, Kritiker och Notiser 1841-45 3: [837].

Bytingen 1842-44 3: [765].

Mästerkatten 1843 3: [837].

Liten lefver än 1843 2: [201].

Tidskrift för sällskapsläsning 1843 3: [584].

Troubadouren 1843, 44 3: [1019].

Stockholms Figaro 1844-47 2: [216].

Intelligensblad 1844. 45 3: [1297].

Fäderneslandet 1845 2: [220].

Göken 1845 2: [222].

Student-Bladet 1845 3: [1299].

Helios. Tidning för litteratur och konst 1845, 46 2: [226].

Salongen 1846. 47 3: [767].

Nordljuset 1847 3: [237].

Läsnine för bildning och nöje 1847, 48 3: [1301].

Illustreradt Söndags-Magagin 1847- 53 och Nyaste Söndags-Magazin 1853-59 3: [239].

Synglaset 1848, 49 2: [250].

Götha. Tidskrift för fruntimmer 1849 3: [246].

Bildningsvännen 1849 3: [244].

Svenska Familjeboken 1849-52 2: [266].

Illustreradt Magasin för spridande af nyttiga kunskaper 1849, 54 3: [241].

Samariten 1849, 50 3: [1304].

Portföljen 1849-52 och 1854-56 3: [843], [889].

Fruntimmers-Salongen 1850-61 3: [769].

Urval ur Fliegende Blätter 1850-52 3: [248].

Revue de Stockholm. Journal du beau monde 1851 2: [276].

Skarpskytten 1851 3: [254].

Folkbladet 1851 3: [892].

Budbäraren 1851-52 2: [280].

Folkvännen. En illustrerad månadsskrift 1851 3: [250].

Hvilotimman 1851 3: [251].

Zéphyr 1851 3: [252].

Nordisk Tidskrift 1852, 53 2: [285].

Tidskrift för litteratur 1851, 52 2: [3:] [1307].

Wandringar genom verlden och naturen 1852-54, 60-62 2: [288].

Arkif för skön konst, litteratur, musik och historia 1852 2: [290]

Svensk Keepsake 1852 2: [290].

Tidning för fruntimmer 1852 2: [290].

Läsning i blandade ämnen 1853 3: [842].

Skåne 1853, 54 3: [476].

Illustrerad tidning för fruntimmer 1853-55 2: [294].

Samtida-Taflor 1853, 54 2: [299].

Nytt Lördags-Magazin 1854 3: [893].

Nordisk Universitets Tidskrift 1854-65 3: [846].

Pegasus 1854, 1860, 1870 2: [305].

Illustrerad Tidning 1855-67 2: [306].

Illustrerad Familj-Journal 1855, 56 2: [309].

Kapten Puff 1855-65 o. 71-74 2: [311].

Tomtebissen 1857 3: [258].

Samtiden 1858-60 2: [324].

Revue Suédoise 1858, 59 2: [325].

Litteraturblad för damer 1858 2: [327].

Illustreradt Tidafördrif 1858, 59 2: [331].

Tidskrift för hemmet 1859-85 2: [337].

När och Fjerran, Läsning i hemmet 1859-61 2: [338].

Litografiskt Allehanda 1859-65 2: [341].

Nytt Lördags-Magasin 1859-61 2: [342].

Läsning vid husliga härden, årsbok 1860-61 2: [344].

Läsning för alla! Nytt Lördags-Magasin 1861-63 2: [342].

Skandinavisk Gazette 1861, 62 3: [480].

Svenska Arbetaren 1861-65 3: [1028].

Skarpskytten 1861 2: [351].

Bikupan 1862 3: [1314].

Söndags-Nisse 1862-1900* 2: [363], [938]; 3: [1789].

Tidning för föräldrar och husbönder samt för barn och tjenare 1862-65 3: [171].

Löparnisse 1862 2: [364].

Iris 1862-64 2: [317]; 3: [14].

Familj Journalen 1862-63, Svenska Familj-Journalen 1864-86, Svenska Illustrerade Familj-Journalen 1887 och Svenska Familj-Journalen Svea 1887-96 2: [467], [786]; 3: [1828].

Året om 1863. 64 2: [370].

Månads-Rosen 1863 2: [371].

Folkets Vän 1863, 64 2: [372].

Hemmet 1864 2: [384].

Förr och Nu 1864 2: [386].

Svensk Månadsskrift för fri forskning och allmän bildning 1864 3: [266].

Trissan 1864, 65 2: [388].

Ny Illustrerad Tidning 1865-1900 2: [394]; 3: [1792].

Riddaren 1865 2: [397].

Svensk Litteratur-Tidskrift 1865-69 2: [442].

Svenska Bonden 1865, 66 3: [458].

Granskaren 1865 2: [402].

Illustrerad Folk-Nisse 1866 2: [407].

Arbetarens Fristunder 1867, 68 3: [1427].

Ny Tidskrift för Allmogen 1866, 67 3: [272].

Tidskrift för politik, ekonomi och litteratur 1866-70 3: [851].

Folkets Nisse 1867 2: [421].

Framtiden 1868-71 o. 77 2: [427].

Litet af hvarje på nyåret 1869 2: [438].

Hvarjehanda 1869 2: [448].

Kasper 1869-1900* 2: [451]; 3: [1793].

Förr och Nu 1869-79 o. 86-91 2: [452].

Svensk Tidskrift för litteratur, politik och ekonomi 1870-74 2: [442].

Samtiden 1870-74 2: [463].

Swea Illustr. tidning för hemmet 1870, 71 2: [464].

Framåt. Tidning för C. S. 1870, 73 3: [278].

Svenska Weckobladete Bilaga 1871-89 o. Månadsupplaga 1885-88 2: [431].

Söndagsbladet 1871 3: [1078].

Victoria 1871 3: [1089].

Svalan 1871-75 2: [475].

Lillepytten 1872 3: [459].

Folkwännen [i posten: Folkvännen] 1872, 73 3: [2].

Vårt Land 1873 2: [484].

Stockholms Punsch 1873-74 2: [496].

Tidena Tecken 1873-80 3: [283].

Revisorn 1874 2: [507].

Najaden 1874, 75 2: [508].

Nu 1874-77 2: [511].

Folkvännen 1874-78 3: [289].

Hemvännen 1875-89 2: [519].

Eko 1875-77 2: [525].

Illustreret Journal 1875 2: [530].

Arbetarens Vän 1875-1900* 2: [527]; 3: [1799].

Gazetten 1876 2: [552].

Folkbladet 1877 2: [566].

Fristunden 1877 3: [182].

Biet 1877 3: [911]

Vår Tid 1877-79 2: [564].

Illustrerade Familjevännen 1877, 78 2: [569].

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri utg. af Letterstedtska Föreningen 1878-1900* 2: [578]; 3: [1807].

Diktarens Bazar 1878 2: [588].

Figaro 1878-1900* 2: [594]: 3: [1809].

Fanfulla 1878 2: [597].

Farbror Ullström 1878, 79 3: [1037].

Nutiden i bilder och text 1878, 79 3: [814].

Jorden rundt 1878-79 2: [598].

Nordstjernan 1878 3: [649].

Tre Kronor 1878, 79 2: [601].

På lediga stunder 1878, 79 3: [1239].

Läsning för hemmet 1879-1900* 3: [1325].

In allen Zonen 1879 2: [612].

Friskytten 1879 3: [312].

Illustrerad Familj-Journal 1879-92 och Allers Familj-Journal 1892-1900* 3: [494].

Läsning i hemmet för hvar dag i året 1879-84 2: [616].

Samhälliga Tidsfrågor 1879-81 2: [621].

Svenska Familj-Vännen 1879-84 2: [617].

Murre 1890-91 3: [292].

Figaro-Bibliotek 1880-33 2: [594].

Svenska Arbetaren 1880-88 2: [634].

Glunten 1880-85 3: [315].

Ny svensk Tidskrift 1880-90 3: [1327], [1873].

Samlaren 1880-1900* 3: [1331].

När och Fjerran, Illustrerad läsning för hemmet 1881 2: [618].

Tule 1881-82, 86-89 o. 1892-96 2: [648]; 3: [1500].

Kunskapssökaren 1881, 82 2: [662].

Jul-Qvällen 1881-1900 2: [664]; 3: [1813].

Ur dagens krönika 1881-91 2: [666]; 3: [1813].

Balder 1881 3: [321].

Vespan 1881-83 3: [484].

Sällskapsvännen 1881, 82 3: [1172].

Fosterlandsvännen 1881 3: [1332].

Bökebergs-Nisse 1882 3: [1241].

Puck 1883 2: [690]

Svenska Biblioteket 1883 3: [81].

Konst, Litteratur och Skämt-Tidning 1883, 84 2: [710].

Universal-Biblioteket 1883-87 3: [189].

Munter 1883, 84 2: [713].

Friskytten 1883-85 3: [97].

Nordisk Revy 1883-85 3: [1340].

Lördags-Revy 1884 2: [717].

Damernas Tidning 1884 2: [719].

Lycko-Per 1884-88 2: [721].

Frisk Luft 1884-86 o. 1888, 89 2: [733].

Söndagen 1884, 85 3: [335].

Illustreradt Familje-Blad 1884, 85 3: [924].

Ole Knagg 1884-89 och 1885-87 3: [1000], [1145].

Hemlandsvännens Illustrationsalbum 1885-94 2: [609], [918]

Heidrun 1884 2: [736].

Illustreradt Svenskt Folkbibliotek 1885, 86 2: [737].

Kurre 1885 2: [748].

Lyktan 1885-88 2: [758].

Telefon 1885 3: [1544].

Fosterländskt Bibliotek 1886 2: [766].

Dagny 1886-1900* 2: [768]; 3: [1825].

Damernas Tidning 1886 2: [773].

Fri Forskning 1886 2: [778].

Världens Gång 1886, 98, 99 2: [785]; 3: [1828].

Svea 1886, 87 och Svenska Familj- Journalen Svea 1887-96 2: [786]; 3: [1828].

Nordstjernan 1886 2: [787].

Söndags-Posten 1886, 87 2: [788].

Eko 1886-88 2: [793]; 3: [1830]

Jemten 1886, 87 3: [1546]

Kurre-Glunten 1886-89 3: [315].

Framåt 1886-88 3: [339].

Illustreradt året om 1886-88 3: [340].

Hemmets Allehanda 1886-90 3: [927].

Folkets Tidskrift 1886, 87 3: [1106].

Illustreradt Allehanda 1886, 87 3: [1514].

Från Mälarstrand 1887, 88 2: [814].

Idun 1887-1900* 2: [822]; 3: [1834].

Kapten Puff 1887 3: [931].

Sala Allehandas Gratisbilaga för nytta och nöje 1887-1900 3: [1103].

Hemmet 1888-1900* 2: [829]; 3: [1834].

Victoria 1888-95 2: [836].

Kronan 1888-92 2: [853].

Hvardags-Nisse 1888, 89 2: [855].

Studentföreningen Verdandis Småskrifter 1888-1900* 2: [863]; 3: [1839].

Vår Tid 1889-90 2: [865].

Ute och Hemma 1889-94 2: [866].

Blixten 1889-94 2: [870].

Veste 1889, 90 2: [882].

Calle Glader 1889, 90 2: [888].

Svensk Dam-Tidning 1889-1900 2: [894]; 3: [1842].

Kurre 1889-92 3: [315].

Kaviar och Ny Kaviar 1889 3: [937].

Nutiden 1890-96 2: [902]; 3: [1843].

När och Fjärran 1890, 91 2: [904].

Variété 1890, 91, 93-96 2: [913]; 3: [1845].

Don Juan 1890-97 2: [914]; 3: [1846].

Svensken 1890 2: [916a].

Mera Ljus. Jämtlandspostens Folk bibliotek 1890-97 3: [1544].

Söndagen 1890, 91 3: [364].

Illustrerad Familjetidning 1890, 91 2: [941].

Telefon 1890-98 3: [1045].

Farbror Mårten [1880, 81, 85, 86] 1891 2: [618], [703], [924a].

Fyren 1891, 92 2: [942].

Snapphanen 1891 3: [946].

Nya Nisse (Julius Hodell) 1891-1900* 2: [938]; 3: [1849].

Svensk Tidskrift 1891-95 3: [1352a].

Ord och Bild 1892-1900* 2: [944]; 3: [1849].

Månadsrevy 1891-96 2: [946]; 3: [1849].

Svenska Morgonbladets Illustrations Album 1892-94 2: [918].

Aurora 1892-94 2: [961].

Myrtenkronan 1892, 93 2: [971a].

Jämten 1892-97 3: [1549], [1550].

Svenska Weckobladets Månadsbilaga 1893-95 2: [431].

Svalan 1893-98 2: [973]; 3: [1853].

Illustreradt Familjeblad 1890-1900* 2: [975]; 3: [1854].

Nytta och Nöje 1893 2: [983].

Hvad nytt från Stockholm? 1893-98 2: [993]; 3: [1708], [1856].

Eko från när och Fjerran 1893, 94 2: [997].

Svensken 1893-95 2: [1004].

Hemvännen 1893-96 2: [1006]; 3: [1860].

Sol 1893-95 2: [1014]: 3: [1860].

Illustr. Tidskrift Svithiod 1893, 94 3: [387].

Observator 1893 3: [871].

Föreningen Heimdals Folkskrifter 1893-98 3: [1353].

För alla 1994, 95 2: [1018].

Poem-Bladet 1894-92 2: [1019]; 3: [1860].

För alla 1894-95 2: [1018]; 3: [1860].

Lyckan 1894 2: [1024].

Nu. Damernas Tidning 1894 2: [1031].

Hemmets Tidning 1894-95 2: [1038]; 3: [1862].

Vid Härden 1894-98 3: [390].

Puck 1894, 95 3: [402].

Illustrerad Skämtbilaga till Östergötlands-Södermanlands Annonsblad 1894 3: [1053].

Nordisk Revy 1895-99 2: [1040]; 3: [1862].

Ur Tiden och Lifvet 1894-99 2: [1044]; 3: [1862].

Hemfrid 1895. 96 3: [112], [1057].

Nord Sverige 1895 3: [512].

Hemmet, Skånska Dagbladets Söndagsbilaga 1895-1900* 3: [936a].

Framåt 1895 3: [1569].

Förgät mig ej! 1895-1900* 3: [1586].

För Svenska Hem 1895-1900* 3: [1588].

Ny illustrerad Tidskrift Aurora 1895 3: [1590].

Julstjernan 1895-97 3: [1597].

Göteborgstidningen Vilden 1896, 97 3: [409].

Puck 1896-98 3: [1058].

Fyrvepplingen 1896, 97 3: [1527].

Svensk Familjetidning 1896-1900* 3: [1611].

Nytt Illustreradt Veckoblad 1896 3: [1614].

Strix 1897-1900* 3: [1644], [1645].

Julfrid 1897-1900 3: [570].

Svensk Poesitidning 1897 3: [1660].

I Vår Tids Livsfrågor 1897-1900* 3: [1363].

Westerviks Veckoblads Månadsbilaga 1897-99 3: [1397].

Lunkentus 1897-1900* 3: [1665].

Läsning för Svenska Folket 1898-1900* 3: [1780]; [ 2:156 ].

Jämtlands Julblad 1898-1900* 3: [1543].

Nordanfrån 1898-1900* 3: [1557].

Varia 1898-1900* 3: [1678].

Midsommar 1898 3: [1692].

Ljus 1898-1900* 3: [1696].

Midvinter 1898-1900* 3: [1701].

Putte, Södermanlands Dagblads Söndagsbilaga 1899 3: [116a].

Illustrerade 25-öres Magasinet 1899, 1900 3: [419].

Hvar 8 dag 1899-1900* 3: [423].

Dusch 1899-1900* 3: [426].

Östgötabygd 1899-1900* 3: [800].

Solglimten 1899-1900* 3: [953].

Jämtlands Tidnings Folkbibliotek 1899 3: [1549].

För skola och hem 1899-1900* 3: [1696].

Illustreradt Hvad Nytt 1899-1900* 3: [1708].

Hemtrefnad 1899-1900* 3: [1709].

Vid Hemmets Härd 1899 3: [1712].

Piccolo 1899-1900* 3: [1725].

Kläm 1899. 1900* 3: [1726].

Bredablick 1899, 1900* 3: [1727].

Allehanda 1899, 1900* 3: [1735].

Tidningar, Tidningsväsen.

[07; 659].

Politiska Nyhets- och Annonstidningar, som af utrymmesskäl här ej kunnat uppräknas, äro - jämte den öfriga periodiska litteraturen - i kronologisk ordning beskrifna under de städers namn, där de utgifvits.

Skandinavisk Annonstaxa 1879-1900* 2: [711]; 3: [1820].

Skandinavisk Annonstaxa 1891 3: [950].

Svensk Annonstaxa [1891] 1894-1900* 2: [1020]; 3: [1860].

Pressen 1898-1900* 3: [1679].

Svensk Publicist Matrikel 1898 3: [1679].

Tidskrifter för barn och ungdom

[087].

Wecko-Blad til barns nytta och nöje 1766, 74 1: [97].

Magazin för Swenska Ungdomen 1777 1: [218].

Weckoblad för Swenska ungdomen 1785 1: [277].

Upfostrings-Sälkapets Weckoblad för Swenska Ungdomen 1786, 87 1: [277].

Bibliotek för Swenska Ungdomen 1786, 87 1: [277].

Nya Barnavännen 1819 3: [1283].

Weckoskrift för barn 1823, 24 2: [56].

Nytt Bibliothek för ungdomens nöje och undervisning 1824 2: [56].

Magasin för ungdom 1824 2: [77].

Bihang till Tidning för bondeståndet, afsedt för barn 1834-36 1: [143] 2: [143].

Hebe 1834, 35 2: [154].

Morbrors Mormors Berättelser 1834 2: [154].

Barnvännen 1841-43 3: [674].

Flyttfågeln 1843 3: [232].

Julbladet 1847 2: [239].

Illustrerad Månadsskrift för ungdom 1848 2: [240].

Julstjernan 1848 2: [240].

Weckoskrift för barn och ungdom 1848 2: [242].

Dufworösten 1848-61 2: [247].

Lagning i hemmet för barn 1849 2: [265].

Barnavännen 1849, 50 3: [245].

Andelig Örtagård för barn 1849-52 3: [532].

Folkskole-Wännen 1850 3: [1456].

Ungdomsvännen 1851, 55, 56 3: [533].

Söndagsskolan 1852 3: [1205].

Dufwan 1853 3: [255].

Barnvännen 1854, 55 3: [1375].

Ungdomsvännen 1855 3: [589].

Christelig Månadsskrift för barn 1857-60 2: [319].

Monitören 1857, 61, 62-64 3: [591].

Söndags-Skolan 1857-60 o. 62-66 3: [592].

Barnens Tidning 1858-1900* 2: [322]; 3: [1787].

Linnea 1861-76 3: [773].

Läsning för ungdom 1862, 63 2: [359].

Tidning för barn och tjenare 1862-65 3: [172].

Lilla Barntidningen 1864-84 2: [389].

Talltrasten 1865-66 3: [270].

Korn åt små foglar 1867-1900* 2: [413]; 3: [1792].

Observatorn 1867-69 2: [422].

Barnens Vän 1869 2: [440].

Tidskrift i trädgårdsskötsel för ungdom 1869 3: [591].

Athenæum 1871, 72 3: [854].

Bikupan 1871-1900* 2: [471]; 3: [1795].

Svenskt Söndagsskole-Bibliotek 1872 3: [280].

Hemmet 1872, 73 3: [645].

Hvitsippan 1872, 73 o.1884-86 3: [483].

Göteborgs Barn-Tidning 1873 3: [284].

Nordisk Illustrerad Barntidning 1873 -75 2: [500].

Söndagskolklockan [i posten : Söndags-Skolklockan] 1873-1900* 2: [641]; 3: [1812].

Skolklockan 1875-79 3: [597].

Observatorn 1876 2: [543].

Tidskrift för svensk skolungdom 1877 3: [912].

Lilla Barnavännen 1877-82 3: [554].

Barnens Vän 1877-1900* 2: [562]; 3: [1804].

Skoltomten 1877, 78 3: [783].

Barnens Söndagsskole-Bibliothek 1878, 79 2: [582].

Lilla Missionsvännen 1878, 79 3: [599].

Heimdal 1878 3: [1324].

Det unga Sverige 1879 2: [605].

Linnea 1879-81 3: [651].

Ljus i Hemmet 1879-82 3: [304].

Tidning för ungdom 1880-82 3: [319].

Lilla Svenska Barntidningen 1880-1900* 3: [552].

Nya Skolklockan 1881-84 3: [601].

Missionstidning för barn 1881-90 och Illustrerad Missionstidning för barn 1891, 92 3: [716].

Repetitions-Lektyr 1882, 83 3: [1009].

Linnea 1883, 84 3: [423].

Studentkursen 1883 2: [694].

Barnens Bok 1884-1900* 3: [494]:3.

Sveriges Ungdom 1883-88 3: [188],

Tidning för Sveriges barntempel af I. O. G. T. 1883 3: [1039].

Barnavännen 1883-1900* 3: [1341].

Nya Barntidningen 1883-87 2: [707].

Blåklockan 1884-90 2: [720]; 3: [352].

Lilla Hemvännen 1884-86 3: [4].

Illustrerade Barnavännen 1884 3: [555].

Resedan 1884 3: [1484].

Minerva 1884 3: [1520].

Ungdomspostilla för barn och ungdom 1885 2: [562].

Kring granen och brasan 1886-1900* 3: [1341] [1355].

Barnens Bibel 1887, 88 2: [821].

Den lille Soldaten 1887-89 2: [823]

Ungdoms Vännen 1887-89 2: [824].

Linnea 1888-90 3: [1378].

Nya Gymnasisten 1888 3: [1190].

Den Unge Soldaten 1889-1900* 2: [823]; 3: [1834].

Barnens egen Tidning 1890-1900* 2: [919]; 3: [1848].

Daggdroppar 1890, 91 3: [362].

Ljus i hemmet [1890-] 1898-1900 3: [1674].

Jultomten 1891-1900* 2: [939]; 3: [1849].

Unga Sverige 1891-94 3: [799].

Folkskolans Barntidning 1892-1900* 3: [1082].

Kamraten 1893-1900* 2: [972]; 3: [1853].

Julklappen [1893] 1897-1900* 3: [1664].

Ljus i hemmet 1894, 95 3: [393].

Sveriges Framtid 1895-97 3: [1358].

Barnaglädje 1895 3: [1568].

Tummeliten 1895-1900* 3: [1593].

Ungdomens Tidning 1895 3: [1357].

Smått för de små 1896 3: [369].

Julkärfven 1896-99 3: [1787]; [ 2:322 ].

Ungdomsvännen 1897-1900* 3: [410].

Nordstjärnan. Kristlig ungdomstidning 1897, 98 3: [1641].

Daggdroppen 1897-1900* 3: [1661].

Julklockan 1897-1900* 3: [1672].

Frids-Baneret 1898, 99 3: [695].

Barnens Missionstidning 1899-1900 3: [28].

Veritas 1899, 1900* 3: [964].

Nordens Ungdom 1899-1900 3: [1063]

Saga 1899, 1900* 3: [1710].

Guldslottet 1899, 1900* 3: [1733].

Lilla Julklockan 1899 3: [1737].

Barnens Julstjärna 1899,1900* 3: [1838] [Skall vara 3:1738.].

Filosofi, Etik och Moral.

[1].

Psykologi.

Själens och kroppens inbördes förhållande, Spiritism, Hypnotism, Animal magnetism, Helbregdagörelse genom tron.

[13].

Journal för animal magnetism 1815-21 2: [14].

Archiv för animal magnetism 1819 2: [36].

Efteråt 1891-1900* 2: [934]; 3: [1849].

Herren Din läkare 1889-97 2: [883].

Filosofiska och Moraliska tidskrifter.

[14-17].

Nödiga Förnufts Öfningar 1718-22 1: [14].

Mennisklig Försichtighet 1725, 26 1: [18].

Lord Verulams Uprichtige Utlåtelser 1726, 27 1: [19].

Patrioten 1727 1: [21].

Sedo Lärande Mercurius 1730, 31 1: [22].

Oskyldig Mål-Ro 1731 1: [24].

Förnuftigt och Nöjsamt Samtal Goda vänner emellan 1732 1: [27].

Then Svänska Argus 1732-34 1: [28]; 3: [1741].

Den Philosophiske Mercurius 1734 1: [32].

Den Engelske Spectator 1734, 35 1: [34].

Skuggan af den döda Argus 1735 1: [33].

Den Svenske Patrioten 1735 1: [35].

Samtal emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga 1738, 39 1: [36].

Thet Swenska Nitet 1738 1: [37].

Then Swenska Sanningen 1: [41].

Menniskiowännen 1747 1: [48].

Swenska Herden 1756 1: [65].

Bref om åtskilliga ämnen 1758 1: [69].

Öfversättaren 1748 1: [72].

Den Förklädda Argus 1761 1: [78],

Achates och Sostralus 1763, 64 1: [82].

Människan [1765] 1766 1: [91].

Den Owälduge Granskaren 1767 [107].

Den Swenska Argus 1767 1: [110].

Den nya Swenska Argus 1767, 68 1: [110].

Den fromsinte Friwiljaren 1768 1: [114].

Nationelt Sundt Förnuft 1768, 69 1: [118].

Posten 1768, 69 1: [119].

Det Enfaldiga Fruntimret 1773 1: [193]

Den Svenske Spectator 1779, 80 1: [225].

Sanning och Nöje 1779, 80 1: [228].

Människjan 1780 1: [233].

Om konsten att rätt behaga 1782 1: [249].

Medborgerliga Nöjen 1782 1: [251].

Medborgaren 1788-90, 92, 93 l: [286].

Werlds-Borgaren 1792 1: [304],

Hermès 1821 2: [48].

Sedlighet.

[176].

Sedlighetsvännen 1878-1900* 2: [586]. 3: [1808].  

Nykterhet

med tidskrifter om bränvins- och tobaksmissbruk.

[178].

Folkets Wän 1772 1: [179].

Stockholms Nykterhets Härold 1833 2: [136].

Fosterlandsvännen 1836-46 2: [167].

Nykterhetswännen 1838 3: [832].

Nykterhetswännernas Tidning 1839-50 3: [832].

Den Svenska Nykterhets-Härolden 1845-57 2: [224].

Svenska Nykterhets-Sällskapets Meddelanden 1867-72 2: [418].

Folkvännen 1874-78 3: [289].

Arbetarens Vän 1875-1900* 2: [527]; 3: [1799].

Härolden 1876-78. 3: [293].

Nykterhetsbasunen 1876-80 2: [604].

Allmän Svensk Nykterhets-Tidning 1877 3: [1322].

Tidskrift för Sveriges nykterhetsvänner 1877-79 3: [139].

Ljus och Skugga i Vårt; Samhällslif 1878 3: [784].

Nykterhetsvännernas Tidning 1878-79 3: [140].

Nykterhetskämpen 1879-88 2: [650].

Nordstjernan 1879, 80 3: [311].

Svenska Good Templar 1880-87 2: [668].

Nykterhetsbladet 1881 2: [645].

Reform 1881-87 3: [323]

I. 0. G. T. Good-Templarn 1882, 83 2: [683].

Goodtemplar-Tidningen 1882, 83 3: [554].

Victoria 1882, 83 3: [977].

Blå Bandet 1883-1900* 2: [700]; 3: [1818].

Skåning. Organ för Skånes distriktloge af I. O. G. T. [1883] 1895-1900* 3: [495].

Senapskornet 1883-97 3: [509].

Blåklockan 1884, 85 o. 1888-90 2: [820]; 3: [352].

Kuriren 1885, 86 3: [1090].

Templaren 1886-1900* 2: [905]; 3: [1844]

I. O. G. T. Reformatorn 1887-1900* 2: [828]; 3: [1836].

Glimten 1887, 88 3: [50].

Fosterlandsvännen 1887-1900* 3: [1525].

V. 4. Nykterhetsorgan 1888, 89 2: [847].

Aktiv 1888-91 3: [198].

Reformatorns Familj-Journal 1889 2: [828].

Piff 1889, 90 3: [51]

Raketen 1889, 90 3: [101].

Gif akt! 1889-93 3: [1159].

Absolutisten 1889 3: [1193].

Vägvisaren 1889-1900* 3: [1547].

Skyddsvännen 1890-93 2: [959].

Mänskovännen 1890 2: [901].

Förbuds-Vännen 1890 2: [911].

Skyddsvännen 1890-93 2: [959].

Vid Julbrasan 1890-1900 2: [1013]; 3: [1860].

Nykterhets-Tidningen 1890-97 3: [365].

Framtiden 1891 2: [933].

Wägbrytaren 1891-1900* 3: [200].

Framåt 1891 3: [1414].

Svensk Förbudstidning 1892-96 3: [203].

Phoenix 1892 3: [378].

Raketen 1892, 93 3: [719].

Nykterhets-Biblioteket 1892-95 3: [1551].

Föreningsbladet 1893, 94 3: [105].

National-Kuriren 1893-1900* 3: [385].

Vägbrytaren 1893-1900* 3: [1704].

Gnistan 1895-97 3: [40].

Signalen 1895-97 3: [723].

Sveriges Framtid 1895-97 3; [1343].

Solstrålen 1895-1900* 3: [1581].

Polstjärnan 1896-1900* 3: [1360].

Förbudskongressen 1896 3: [1603].

Programbladet. Månadsskrift för Södermanlands Godtemplare 1897-1900* 3: [114].

Julefrid 1897-1900* 3: [427].

Verdandisten 1897-1900* 3: [1647].

Eos 1897, 98 3: [1686].

Kring standaret. Smålandebladets bilaga 1898, 99 3: [57a].

Nykterhetsfolkets Tidning 1898. 99 3: [58].

Fältropet 1898 3: [629].

Fridsbaneret 1898, 99 3: [695].

Föreläsnings-Magasinet 1898-1900* 3: [1697].

Svenske Tempelriddaren 1899-1900* 3: [603].

Sveriges Storloges af Templar-Orden Förhandlingar 1899 3: [965].

Ledstjernan. Officiel tidning tor Nykterhetsarmén 1899, 1900* 3: [1731].

Djurskydd.

[179:3].

Djurvännen 1878-89 2: [581].

Bilder ur djurens lif 1884 3: [132].

De Värnlöses Vän 1887-89, 92-1900* 2: [797].

För Ungdom. Illustrerad djurskydds-tidning 1887 jan. 2: [797].

Djurvännernas Tidning 1890-1900* 2: [897]; 3: [1843].

Djurskyddet 1891-1900* 2: [916]; 3: [1846].

Svenska Allm. Qvinnoföreningens till djurens skydd årsberättelse 1898-1900* 3: [1715].

Meddelanden från Djurskyddets Expedition 1899, 1900* 3: [1729].

Religion.

[2].

Religionsfilosofi.

med Rationalism, Positivism, Teosofi

[21].

Sanningsökaren 1877-93 2: [606].

Den positivistiske Budbäraren 1889-89 2: [625].

Fritänkaren 1877 3: [146].

Fritänkaren 1889-94 2: [877].

Tänk sjelf! 1891-94 2: [940]

Frispråkaren 1893-95 2: [1005]; 3: [1858].

Nya Sanningar 1895-97 3: [1570].

Fria Tankar 1897, 98 3: [1656].

Teosofisk Tidskrift 1890-1900* 2: [917], 3: [568a], [1846].

Theosophia 1896-1900* 3: [1630].

Nya Seklet 1898-1900* 3: [498].

Bibeln och Bibellitteratur.

[22].

Bibeln med förklaringar af P. Fjellstedt 1849-53 3: [166].

Illustrerad Folk-Bibel 1850 2: [262]: 1.

Den Heliga Skrift med Dorés pl. 1874 78 och. 1883-86 2: [467].

Barnens Bibel 1887, 88 2: [821].

Illustrerad Familje-Bibel 1888-95 2: [769].

Det färgtryckta Bibelverket 1892 3: [375].

Psaltaren 1890, 91 2: [806], [904].

Nya Testamentet 1887-89 2: [806].

- 1890, 91 2: [904].

- 1898, 98 3: [1826]; [ 2:769 ].

Bibliskt Reallexikon 1850 3: [1305].

D:r M. Luthers Utläggningar af den Hel. Skrifts böcker 1850-55 3: [1203].

Bibeltolkaren 1858 2: [328].

Praktiskt Bibeltolk 1878-83 2: [599].

Bibeltolken 1881, 82 3: [1517].

Bibelforskaren 1884-1900* 2: [718]; 3: [1822].

Teologi.

Allmänna, dogmatiska, polemiska och uppbyggelsetidskrifter.

[23, 24, 25].

Nödig Undersökning om the i wår Lutherska Församling gängse Theologiske Stridigheter 1749 1: [49].

Preste-Tidningar 1768. 1: [112].

Hvad Nytt i Kyrkan 1769 3: [1751].

Swenska Kyrko-Handlingar 1770, 71 1: [152].

Stockholms Dageligt Godt 1775, 76 1: [208].

Anmärkande Sanningar 1775 1: [209].

Sedelärande Betraktelser för hvar dag i året 1781 1: [235].

Betraktelser öfver Naturen 1782 1: [246].

Christeliga Upmuntringar till befordran af tro 1783, 84 1: [261].

I. J. N. Söndags-Bladet 1784 1: [268].

Samlingar til befordran af lius och lif i Christendomen 1792 1: [301].

Söndagsbladet 1795 1: [324].

Journal för prestor 1797-99 1: [342].

Läsning i blandade religionsämnen 1801-5 1: [356].

Läsning i blandade Religions-ämnen 1808-16 1: [377],

Theologisk och Religieus Läsning 1810-12 1: [395].

Söndagsbladet 1812, 13 1: [421].

Journal för Religionslärare 1812, 13 1: [424].

För Religionens Vänner 1817-19 2: [28].

Svensk Församlings Tidning 1820 2: [40].

Theophrosyne 1823-25 2: [65]

Söndagsbladet 1823, 24 2: [69].

Stockholms Kyrko-Tidning 1824-28 2: [70].

Uriel 1825, 26 2: [80]; 3: [1774].

Svenska Bibel-Sällskapete Månadsblad 1825, 26 2: [81].

Theologisk Qvartalsskrift 1828-22 o. 41, 42 3: [825].

Siaren 1831-33 3: [669].

Budbäraren 1832 2: [127].

Lördagsqvällen 1833-35 3: [225].

Kyrko-Posten 1838 3: [673].

Ecklesiastik Tidskrift 1839, 40. 42 3: [1291].

Nordisk Kyrko Tidning 1840-49 2: [188].

Tro, Kärlek, Hopp 1841-44 3: [1257].

Pietisten 1842-1900* 2: [198], 3: [1781].

Evangeliskt Weckoblad 1845, 46 2: [221].

Kyrka och Stat 1846-54 3: [1300].

Frids-Budbäraren 1847 2: [234].

Den Christlige Samlaren 1848, 1866. 67 3: [1202].

Bibel-Wännen 1848-67 3: [841].

Den christlige Andaktsvännen 1848-50 3: [1302].

De Förenade Nordiska Ländernas Bådbärare 1849 2: [248].

För Chriistna 1849 2: [249].

Evangelisten 1849-51 2: [252].

Tidskrift för Svenska Kyrkan 1849-51 3: [1303].

Christliga betraktelser vid huslig andakt för hvar-dag i året 1850, 51 2: [271].

Evangelisk Kyrkovän 1851-57 3: [1230].

Ens ropandes röst i öknen 1852-54 3: [1093].

Pastoral-Tidning 1854-56 2: [303].

Svensk Kyrkotidning 1854 3: [1374].

Svensk Kyrkotidning 1855-63 3: [844].

Hemmets Altare. Månadskrift för huslig andakt 1856 2: [314].

Christelig Söndags-Tidning 1855, 56 2: [312]

Budbäraren 1856-1900* 2: [318]; 2: 3: [1786].

Den Christelige Folkvännen 1856, 57 3: [257].

Guds kärlek till menniskan 1857, 58 3: [590].

Månadsbladet 1857-60 2: [320].

Evangeliskt Månadsblad 1858 2: [323].

Norrköpings Kyrko-Tidning 1859-65 2: [339] o. 3: [1026].

Arbetare i ordet och lärdomen 1860-63 3: [34].

Bihang till Norden 1860, 61 och Norden 1862-64 3: [809].

Bibliskt Lutherskt Weckoblad för Folket 1861 3: [263].

Teologisk Tidskrift 1861-89 3: [1313].

Stads-Missionären 1861-1900* 2: [358]; 3: [1788].

Weckobladet 1863 2: [369].

Teologisk Månadsskrift 1862-63 3: [265].

Tidskrift för biblisk theologi 1863, 64 2: [374].

Olivebladet 1863-1900* 2: [375]; 3: [1790].

Vittnet 1864, 65 o. 66-69 3: [267].

Kom till mötes! 1865 o. 68 3: [456].

Christlig Månadsskrift för hemmet 1865, 66, 70 3: [535].

Tidskrift för Christliga lefnadsteck 1866, 67 2: [406].

Tidningen Kornet 1868-74 3: [1464].

Sändebudet 1870-72 2: [455].

Tidning för söndagsskolan och hemmet 1870, 71 2: [454].

Natt och Morgon 1870-80 2: [499].

Församlingswännen 1870-76 3: [680].

Evang.-Lutherek Kyrko-Tidning 1871-74 3: [136].

Fridsstiftaren 1871-74 2: [470], [499].

För och Emot 1873, 74 2: [502].

Tidens Tecken 1873-80 3: [283].

Nya Bibelwännen 1874 2: [504].

Revisorn 1874 2: [507].

Folkvännen 1874-78 3: [289].

Fridens Tolk 1875 2: [525].

Sanningsvittnet 1875-1900* 2: [528] o. 3: [1799].

Menskligheten 1875-80 3: [683].

Fridsbudet 1877-78 2: [540].

Ynglinga-Tidning 1876-79 2: [549].

Hemåt 1877-80 2: [560].

Lutheranen 1877, 78 2: [573].

Vittnet 1877-80 2: [565].

Tag och Läs 1877 3: [296].

Tidens Frågor 1877 3: [299].

Svensk Luthersk Kyrkotidning 1877-83 3: [1035].

Nytt och Gammalt 1877-80 3: [1542].

Illustreradt Veckoblad 1878 2: [579].

Minnesbladet 1878, 79 2: [602].

Wäckelserop till Guds barn 1878 3: [549].

Illustreradt Månadsblad 1879 2: [579].

Kristlig Församlingstidning 1878 3: [700].

Sanningsvännen 1879 3: [918].

Abed-Nego 1879, 80 3: [1431].

Lefvande Watten 1880-82 3: [313].

Förbundet 1880-85 3: [702].

Den Lutherska Protestanten 1880-85 3: [1094].

De Kristnes Vän 1881 3: [320].

Söndagsposten 1881, 82 3: [325].

Sanningssägaren 1881, 82 3: [815].

Fosterlandsvännen 1881 3: [1332].

Frälsningens Visshet 1882 3: [1335].

Herren kommer! 1882-85, 87, 88, 93-95 2: [685]; 3: [1816].

Svärdet och Murslefven 1883-88 2: [313]; 3: [1189].

Svenska Missionsförbundet 1883-85 och Missionsförbundet 1886-1900* 2: [688]; 3: [1817].

Stridsropet 1883-1900* 2: [697]; 3: [1817].

Senapskornet 1883-97 3: [509].

Tidskrift för kristlig tro och bildning 1883-94 3: [1336].

Den Heliga Wägen 1884-88 3: [331].

Lilla Sanningsbaneret 1884: 85 3: [1400].

Trons Hvila 1885-1900* 2: [738]; 3: [1823].

Stockholms Missionsblad 1885-94 2: [761].

Den trogna Tjenarinnan 1885-88 2: [770].

Lutherskt Weckoblad 1885-87 3: [602].

Lag och Evangelium 1885-92 3: [817].

Kretsvännen 1885, 86 3: [1012].

Missionstidningen Nya Werlden 1886 2: [767].

Fosterlandet 1886-1900 2: [769]; 3: [1826].

Minneslistan 1886, 87 2: [772].

Söndagsvännen 1886-98 2: [775]; 3: [1826].

Fridsbudet 1886 2: [789].

Sanning och Frihet 1886, 87 2: [791].

Korsbaneret 1886, 87 3: [624 a]

Ansgariiposten 1886-1900* 3: [708].

Hemlandspostens Uppbyggelseblad 1887-96 3: [195 a].

Stilla Stunder. Bilaga till Jönköpings Posten (1887) 1890-1900* 3: [535].

Nya Bibel-Wännen 1886, 87 3: [706].

Kristligt Familjebibliotek 1887 2: [769].

Facklan 1887. 88 2: [795].

Zions Stjerna 1887, 88 2: [811].

Evangelisten 1887-97 2: [806]; 3: [1833].

Lifvets Väg 1887, 88 3: [1173].

Bibelbasunen 1887, 88 3: [1524].

Baneret 1888-93 2: [860].

Läsning vid stilla stunder 1888, 89 3: [335].

Upplysningens Vän 1888-1900* 3: [758].

Rundt jorden 1888 2: [841].

Sanning och Frid 1888-91 3: [1472].

Söndagsläsning 1889 2: [760].

Bön och Bönhörelse 1889 2: [862].

Morgonrodnaden 1889-92 2: [868].

Sabbatsklockan 1889, 90 2: [878].

Månadsblad utg. af K. F. U. M. i Stockholm 1889 2: [879]; 3: [1840].

Lilla Såningsmannen 1889-94 3: [357].

Fridsrösten 1889-93 3: [818].

Skånska- Församlingsvännen 1889, 90 och Församlingsvännen 1890-99 3: [939].

Svärdet och Bikupan 1889 3: [1157].

Herren din läkare 1889-97 2: [883]; 3: [1840].

Ärkeängeln. Prästernas gissel 1890, 91 2: [898].

Freden 1890, 91 2: [903].

Skyddsvännen. Kristlig tidskrift 1890-93 2: [959].

Lutherskt Weckoblad 1890-98 3: [613].

Trons Segrar 1890-1900* 3: [1526].

Svenske Budbäraren 1890-94 o. 95-98 3: [367].

Wäktare-Ordet 1891 3: [26].

Månadsrapport för K. F. U. M. i Göteborg 1891-1900* 3: [371].

Apollos 1891, 92 3: [463].

Pilgrimen 1891-96 3: [563].

Tidskrift för teologi 1891-93 3: [867].

Månadsblad utg. af K. F. U. M. i Malmö 1891-1900* 3: [948].

Svenska Weckotidningen Facklan 1891-93 3: [949].

På vägen hem 1891 3: [1210].

Gotlands Sändebud 1891-94 3: [1474].

Uppbyggelsebladet Hemlandsvännen 1892-94 2: [609].

Svenska Morgonbladets Uppbyggelseblad 1892-94 2: [918].

Hemåt 1892-1900* 2: [953]; 3: [1852].

Nya Verlden 1892 2: [954].

Månadsblad utg. af K. F. U. M. i Gefle 1892-94o.1897-1900* 3: [202].

Excelsior 1892 3: [491].

Förbundstidningen 1893-1900* 2: [965]; 3: [1852].

Svensk Missionstidning 1893 2: [995].

Månadsblad för K. F. U. M. i Eskilstuna 1893-98 o. 1900* 3: [106].

Minneslista 1893-96 3: [195 b].

För Stilla Stunder. Bilaga till Karlshamn 1893-1900* 3: [609].

Månadsblad utg. af K. F. U. M. i Karlskrona 8893-1900* 3: [627].

Bibliskt-Lutherskt Veckoblad för församlingen 1893, 94 3: [870].

Framåt 1893-96 2: [990].

Arbetschema för K. F. U. M. i Norrköping 1893-1900* 3: [1050].

Månadsblad utg. af K. F. U. M. i Sundsvall 1893-1900* 3: [1197].

En kristens Boksamling 1893 3: [1349].

Månadsblad utg. af K F. U. M. i Östersund 1893-1900* 3: [1552].

Månadsschema för K. F. U. M. i Upsala 389.3-1900* 3: [1354].

Nya Kristliga Sändebrefvet 1894 2: [1015].

Människovännen 1894 2: [1016].

Trosvittnet 1894-1900* 2: [1029]; 3: [573], [1860].

Wästra Sverige 1894. 95 3: [403].

Sannings -Wäktaren med Bilaga 1894, 95 3: [567].

Kyrklig Tidskrift 1895-1900* 3: [1356].

Nya Fridsbudet 1895-1900* 3: [1582].

God Jul 1895-1900* 3; [1663].

Hemlandsvännen, Illustr. Uppbyggelsetidskrift 1895 3: [1811]; [ 2:609 ].

Martyrernas skara 1896-98 3: [27].

Lilla Sändebudet 1896-99 3: [1475].

Nådens Budskap 1897, 98 3: [56].

Diakonen [1897] 1898-1900* 3: [174 b], [207].

Kristendomsvännen 1897-98 3: [571].

Skåne-Tidningens Söndagsnummer 1897, 98 3: [959].

Hemmets Vän 1897-1900* 3: [1435].

Från alla land 1897-1900* 3: [1639].

Forskaren 1897, 98 3: [1666].

Månadsblad för K. F. U. K. i Eskilstuna 1898-1900* 3: [115].

C. H. Spurgeons Strålkastare 1898 3: [963].

Af Morgonstjärnan 1898 3: [1683].

Svenska Morgonbladets Söndagsnummer 1898-1900* 3: [1847]; [ 2:918 ].

Framåt. Månadsblad utg. af K. F. U. M. i Göteborg 1899-1900* 3: [418].

Libanon 1899-1900 3: [428].

Ungdomens Vän 1899 3: [446].

N[ya] S[ydsvenska] Veckobladets Uppbyggelseblad 1899-1900* 3: [962].

Evangelisten 1899-1900* 3: [1530].

Ljus i mörker 1899-1900* 3: [1714].

Sjömansvännen 1899-1900* 3: [1874].

Kyrkoprydnader, paramenter.

[247].

Parament- Verkstadens Bref 1883, 84 3: [330].

Predikningar.

[252]

Prädiko-Bibliothek 1766 1: [96].

Wecko-Cateches eller Söndags-Lust och Hvardagsro 1768, 69 1: [126].

Bönedags-Predikningar 1841 3: [675].

Bibel-Läsning för folket (2: Evangelii- Postilla) 1849 2: [262].

Söndagen 1855, 56 3: [895].

Söndagen 1865-67 o. 76, 77 3: [775].

Predikningar öfver 1:a årg. af Sv. Ev.- Luth. Kyrkans nya högmessotexter 1868 3: [972].

Minnen från grafven 1870, från templet 1883 och från lärosalen 1888-99 3: [654].

Predikanten 1876, 77 2: [546].

Predikaren 1878-81 3: [1323].

Predikobilaga till Folkbladet 1882-84 3: [1122].

Ungdoms postilla för barn 1885 2: [562].

Vårt Lands Predikobilaga 1886-88 2: [760].

Söndagsvännen 1886--98 3: [775].

Stockholms Dagblads Predikobilaga, Predikningar på kyrkoårets sön- och helgedagar, årg. l-3, samt strödda predikningar och betraktelser 1888-99 2: [71], [3:] [1772].

Skaffaren 1890-96 3: [103].

Korta Förklaringar öfver Sv. Kyrkans Högmässotexter 1896, 97 3: [1636].

Predikningar öfver böndagstexterna jämte utkast 1897 3: [1681].

Homiletisk behandling af böndagstexterna 1898-1900* 3: [1681].

Missionstidningar.

[268]

Underrättelser om Evangelii framgång i alla verldsdelar 1818-24 2: [29].

Uriel 1825, 26 3: [80], [1774].

Berättelser utur Svenska Missions-Sällskapets arkiv 1830 3: [220].

Missions Tidning (Ev. Fosterlandsstiftelsens) 1834-1900* 2: [148], 3: [1779], [1874].

Lunds Missions-Tidning 1846-1900 * 3: [840].

Missions-Tidning för Sveriges Qvinnor 1860 2: [346].

Stadsmissionären 1861-1900* 2: [358].

Hermansburgs Missionsblad 1861-65 3: [356].

Smålands Missionstidning 1861-74 3: [46].

Svenska Missions-Sällakapets Tidning 1863-72 2: [373].

Gotlands Missions-Tidning 1865-68 o. 74-77 3: [1461].

Nordöstra Smålands Missionsblad 1870 75 2: [466].

Missionsvännen 1872-76 2: [483].

Missionstidningen Nya Werlden 1872-76 2: [767].

Dalarnes Missionsblad 1872-77 3: [137].

Södermanlands Missionsblad 1873-76 3: [93].

Missionstidning för Israël 1874-1900* 2: [503]; 3: [1797].

Södermanlands Allmänna Missionsförenings Tidning 1874-76 3: [95].

Missionstidning för Dal 1875, 76 3: [1496].

Missionsafdelningen af Posten 1875-78 2: [529].

Östra Smålands Missionsblad 1876-1900 2: [466]; 3: [1400a].

Missions-Tidning utg. under inseende af Svenska Kyrkans Missionsstyrelse 1876-1900* 2: [533]; 3: [1800].

Illustrerad Missions Tidning 1877 2: [563].

Ansgarii-föreningens Missionsblad för Dal och Wermland 1877, 78 3: [699], [1496].

Nytt och Gammalt 1877-80 3: [1542].

Missionablad 1879-84 3: [698], [699]. [701].

Bibelbudet 1877-79 3: [782].

Missionsvännen 1878-79 3: [598].

Skånes Missionsblad 1878-1900* 3: [66].

Gotlands Missionsblad 1879-82 3: [1467].

Bibelvännen 1880-81 3: [48].

Svenska Missionsförbundet 1883-85 och Missionsförbundet 1886-1900* 2: [688]; 3: [1817].

Helsinglands och Gestriklands Missionsblad 1883-1900* 3: [523].

Missionsblad från Palestina 1883-87 3: [142].

Evangelium i alla land 1884-86 2: [731].

Sjömanamissionären 1888-90 3: [557].

Östergötlands Missionsförenings Missionsblad 1888, 89 3: [794].

Vittnet, Ev. månadsskrift för missionen 1888 3: [1137],

Johar 1888-1900* 3: [1348].

Missionsvännen 1889-91 o. 96, 97 3: [1471].

Missionsblad för Blekinge 1892-95 3: [626].

Evangelisk-Luthersk Missionsvän 1892-1900* 3: [692].

Missionsblad för Kronobergs län 1892-97 3: [1433].

Missions-Baneret 1893-96 3: [711].

Hednaverldens Vän 1894 2: [1027].

Bibel- och Missionsvännen 1896-1900* 3: [1477].

Sinims Land 1896-1900* 3: [1608].

Skånes Missionssällskaps Tidning 1897-1900* 3: [694].

Kyrklig förvaltning, Stiftstidningar.

[26]

Svensk Församlings-Tidning 1820 2: [40].

Ecclesiastik Tidskrift 1825-31 3: [1285].

Samlaren af academiska, ecclesiastika och andra ämnen 1829-32 3: [1164].

Samlaren i ecclesiastika och litterära ämnen 1833, 34 3: [1164].

Allmän Ecclesiastik-Tidning 1832, 33 och 1836-38 2: [125].

Opinionen 1833 2: [138].

Aros, Ecklesiastik-Tidning 1840, 41 3: [1406].

Carlskrona Kyrko-Tidning 1825 3: [616].

Svensk Ecklesiastik-Tidning 1842-89 2: [199].

Allmänna Kyrkomötet 1868 2: [428].

Tidskrift for ordinarie och extra ordinarie prestmän 1886 3: [718].

Ny Ecklesiastik-Tidning 1890-1900* 2: [923]; 3: [1849].

Kyrka och Skola 1895-1900* 3: [1596].

Linköpings Stifts-Tidningar 1756-1893 1: [68]; 3: [1745].

Westerås Stifts-Tidningar 1769-73, 1780-1888 1: [133].

Academiska och Stifts Tidningar utg. i Lund 1773 1: [192].

Wexiö Stifts Tidningar 1776-1900* 1: [212]; 3: [1754].

Upsala Ärkestifts Tidning 1780-85 1: [230].

Carlstads Stifts-Tidningar 1785-94 1: [278].

Upsala Ärkestifts Tidningar 1788-1889, 1890. 91 1: [288].

Götbeborgs Stifts-Tidningar 1789-1900* 1: [289]; 3: [1758].

Calmare Stifts-Tidningar 1790-1878 1: [293].

Skara Stifts Tidningar 1793-1806 1: [315], [372].

Carlstads Stifts- och Stadstidningar 1795, 96, 98 o. 1800 1: [319].

Strengnäs Stifts-Tidningar 1798-1892 1: [345].

Carlstads Stifts Tidningar 1806-8 1: [366].

Visby Stifts Tidningar 1811-17, 1821-66, 1871-76 1: [408].

Skara Stifts Tidning 1812-14, 1816-24 1: [415].

Lunds Stifts och akademies Tidning 1812-16 1: [418].

Hernösands Stifts Tidningar 1815-35, 72, 73 3: [502].

Lunds Stifts Tidning 1817-97 1: [418]; 3: [1767].

Skara Stifts-Tidning 1831-99 3: [1114].

Hernösands Stifts Tidning 1868, 69, 90 3: [502].

Strengnäs Stiftstidningar 1893-97 3: [1174].

Sekter:

Baptister.

[286]

Evangelisten 1856-83 3: [313].

Wecko-Posten 1868-1900* 2: [429]; 3: [1793].

Kristianen 1883-89 2: [692].

Svenska Härolden 1885-89 i Eskilstuna och 1890-94 i Stockholm 2: [874]; 3: [98].

Kristlig Tidskrift för exegetik, apologetik, homiletik och svenska baptismens historia 1888 2: [832].

Missionshäroldon 1894, 96 2: [874].

Besjda [Samtal] 1894-96 2: [1022]; 3: [1860].

Baptistmissionens Årstryck 1894-1900* 2: [1034]; 3: [1861].

Metodister.

[287]

Lilla Sändebudet 1869-81, 1887, 88 2: 640.

Söndags Skolklockan 1878-1900* 2: [641]; 3: [1812].

Härolden 1876-78 2: [293].

Bereabladet 1877 2: [295].

Svenska Sändebudet 1881-1900* 2: [659]; 3: [1812].

Unitarier.

[288]

Tänkaren 1876 3: [909].

Unitarisk Tidskrift 1894 3: [392].

Adventister.

[289]

Ljus i Hemmet [1890] 1898-1900 3: [1674].

Tidens Tecken 1895-1900 3: [1561].

Missionären 1897-1900* 3: [1640].

Irvingianer.

(Katolsk-Apostoliska Kyrkan)

[289]

Pastorala Meddelanden 1893-1900* 2: [978]; 3: [1855].

Svedenborgare.

[289]

Den Nye Budbäraren 1859, 60 3: [1426].

Skandinavisk Nykyrk-Tidning 1876-91 2: [536].

Härolden eller Nya Kyrkans Sändebud 1885-95 2: [741].

Nya Kyrkans Tidning 1891-1900* 3: [369].

Den Nya Kyrkan 1896-1900* 3: [1610].

Smått för de små 1896 3: [369].

Nunc Licet 1899-1900* 3: [1724].

Mytologi och Religionsvetenskap.

(Icke kristna religioner.)

[29]

Iris 1862-64 2: [367].

Ur judisk literatur och historia 1893 2: [984].

Nordstjernan (Mormontidskrift, utgifven i Göteborg o. Köpenhamn) 1877 [-1900*] 3: [297].

Samhällslära, Stats- och Rättsvetenskaper.

[3]

Statsvetenskap.

[30]

Statsvetenskaplig Tidlkrift 1897-1900* 3: [1364].

Statistik.

[31]

Stats- och Hushålls-Journal 1767 1: [99].

Stats Journal 1768, 69 1: [99].

Bibliothèque Suédoise 1788, 84 1: [267].

Journal öfver svensk statistik och allmän hushållning 1816 2: [16].

Försök till en ny Svensk Statistisk Journal 1816-18 2: [19].

Arkivet 1841, 42 3: [196].

Statistisk Tidskrift 1862-1900* 2: [348]; 3: [1788].

Veckouppgift öfver Göteborgs in- och utförsel 1894-1900* 3: [398].

Stockholms Import och Export 1895 3: [1580].

Politik.

[32]

Then Swänska Argus 1732-34 1: [28].

En Ärlig Swensk 1755. 56 1: [62].

En fri Svensk 1761 1: [77].

Philolalus Parrhesiastes eller den pratsjuke fritalaren 1768 1: [113].

Philolalus Parrhesiastes Secundus 1768 1: [115].

Uplysning för Swenska Folket 1769 1: [129].

Den politiske Aristarchus 1769, 70 1: [130].

Aristarchus 1769, 70 1: [130].

Anti Parrhesiastes 1769 1: [132].

Myssan 1769 1: [134].

Riksdagsmanna Frågor 1769 1: [136].

Den Swenska Socrat 1769 1: [139].

Echo och Återskall på Uplysningen 1769 1: [139].

Sanning och Natur 1769 1: [143].

Almänna Magazinet 1770, 71 1: [145].

Bref til Herrar Riksens Råd 1770 1: [150].

Åskådaren 1771 1: [161].

Politiske Reflexioner 1771, 1: [162]; 3: [1752].

Argi Tidningar 1771 1: [163].

Riks-Fiscalen 1771, 72 1: [164].

Swenska Folkets Wän 1771 1: [165].

Den Swenska Upsynings-Mannen 1772 1: [168].

Gå på 1772 1: [172].

Harlequins-Tröjan 1772 [173].

Torn-Wäktaren 1772 1: [176].

Orädd men Lagbunden 1772 1: [177].

Förnuft och Sanning 1772 1: [184].

Sanning och Rättvisa 1773 1: [196].

Den UpmärkBamme 1780, 81 1: [234].

Dagbladet Wälsignade Tryckfriheten 1781-83 1: [242].

Tryck-Friheten den Wälsignade 1783, 84 1: [265].

Den Swenske Lycurgus 1785, 86 1: [275]

Medborgaren 1788-90, 92, 93 1: [286].

Fragmenter i Särskilte ämnen 1791 1: [298a].

Dagbladet Välsignade Tryckfriheten och Tryckfriheten den Välsignade 1792, 93 1: [298b].

Historiskt och Politiskt Nytt 1792 1: [299]

Patrioten 1792-94 1: [303].

Werlds-Borgaren 1792 [304].

Extra-Poaten 1792-95 1: [305].

Människjo-Wännen 1792, 93 1: [306].

Svenska Adressen 1795-97 1: [329].

Telegraphen 1797, 98 1: [343].

Nya Posten 1810-12 1: [383].

Allmänna Opinionens Organ 1810 1: [386].

Åskådaren 1810, 11 1: [397].

Den owäldige Granskaren 1811, 12 1: [402].

Allmän Politisk Journal 1811 1: [404].

Läsning i hwarjehanda ämnen 1811 1: [412].

Trompeten eller krigsförklaring emot allt ondt 1812 1: [416].

Skandinaven 1812 1: [419].

Nya Skandinaven 1812, 13 1: [422].

Memnon 1815 2: [11].

Lifvet och döden 1815, 16 2: [15].

Anmärkaren 1816-29 2.

Föreningen 1816, 17 2: [22].

Svenskt National-Blad 1817, 18 2: [26].

Le Scandinave 1818 2: [31].

Frihetsvännen 1820 2: [41].

Anmärkarne 1820 2: [42].

Granskaren 1820-38 2: [45].

Argus 1820-38 2: [47].

Lycurgus 1822 2: [52].

Skådaren 1826, 27 2: [88].

Den objudne Gästen 1829 2: [108].

Svenska Tryckfriheten 1829 2: [109].

Patriotiske Forskaren 1829 3: [826].

Medborgaren (Svenske) 1829-32 2: [110].

Socrates och Solon 1830, 31 3: [632].

Läsning för medborgare 1832 2: [110].

Axplockaren 1829, 30 2: [112].

Svenska Minerva 1830-48 2: [108],[114].

Mimer 1830 1: [115].

Fäderneslandet 1830-33 2: [116].

Nationalföreningen 1834 2: [144].

Ställningar och förhållanden 1838, 42-65 2: [283].

Tidens Frågor 1839, 40 3: [836].

Reform-Tidning för politisk ekonomi, religion, litteratur och konst 1849, 50 2: [264].

Falken 1843 3: [839].

Den Conservative 1849 3: [1024].

Demokratien 1850, 51 2: [272].

Politisk Tidskrift för Sveriges Allmoge 1860-63 3: [1312].

Om den Skandinaviska Frågan 1862 2: [360].

Nordisk Tidskrift for politik, ekonomi och litteratur 1866-70 3: [851].

Svensk Tidskrift för litteratur, politik och ekonomi 1870-76 2: [442].

Samtiden 1870-74 2: [463].

Tribun, Tidning för politik, litteratur och juridik 1871 2: [469].

Samhällslytenas gissel 1872 3: [281].

Revisorn 1874 2: [507].

Skandinaven 1881-83 3: [787].

Fredsvännen 1885-92 2: [750].

Valkyrian 1887 2: [807].

Flygblad för allmän rösträtt 1888-9, 3: [792].

Folkens Framtid. Organ för freds- och skiljedomsföreningen i Stockholm 1889 2: [867].

Ned med vapnen! 1893-97 2: [1002]; 3: [1857].

Fredsfanan 1897-1900* 3: [1670].

Statsvetenskaplig Tidskrift 1897-1900 3: [1364].

Ströblad för folket 1898 3: [1671].

Riksdagstidningar och protokoll.

[328 (485)]

Riksdags Tidningar 1755, 56 1: [66].

Riksdags-Tidningar 1760-62 1: [76].

Riksdags-Tidningar 1765, 66 1: [87].

Erhindringar wid de under riksdagen [1765] utkomne skrifter 1: [88].

Riksdagsmanna-Frågor 1769 1: [136].

Riksdags-Krönika 1769, 70 1: [137 ab], [137a], [137b].

Riksdags-Tidningar 1769, 70 1: [138]; 3: [1750].

Riksdags-Tidningar 1771 1: [167].

Tidningar för Riksdagen 1778 1: [222].

Tidningar från riksdagen i Stockholm 1786 1: [281].

Riksdags Tidningar 1800 1: [354].

Tidningar för riksdagen i Norrköping 1800 1: [354].

Riksdags-Tidningar 1809 1: [379].

Riksdags-Tidningar vid urtima riksdagen i Örebro 1810 1: [390].

Riksdags Tidningar vid urtima riksdagen i Örebro 1812 1: [420].

Riksdags-Tidningar 1815 2: [8].

Krönika för riksdagen 1817,18 2: [25].

Tidningar för Riksdagen 1823 2: [58].

Eremiten under 1828 års riksdag 1828 2: [103].

Riksdagsmannen 1828, 29 2: [104].

Riksdags-Tidning 1828-30 2: [105].

Fäderneslandets Riksdagsblad 1828, 29 2: [106].

Riksdags-Tidning 1834, 35 2: [140].

Riksdags-Bihang till Post- och Inrikes Tidningar 1834 1: [16]; 2: [141].

Riksdagen 1840 2: [186].

Riksdags-Bladet 1844 2: [212].

Riksdagstidning 1847, 48 2: [236].

Nytt från riksdagen 1850, 51 3: [1306].

Riksdagens Protokoll 1867-1900* 2: [434]; 3: [1793].

Riksdagsrapporten för år 1873 2: [494].

Dagens Frågor 1889 2: [869].

Politisk Ekonomi.

[330]

Otroliga Nya Tidender 1781 1: [25].

Hushålds Råd 1734 1: [30].

Tanckar öfver den Svenska Oeconomien 1738 1: [38].

Then Swenska Orus 1750, 51 1: [51].

Den Wälmenande Patrioten 1751 1: [52].

Philopatri Bref 1761-65 1: [80].

Stats- och Hushålls-Journal 1767 1: [99].

Discourser på Klubben 1767, 68 1: [109].

Den förnuftige Fritänkaren 1767, 68 1: [111].

Nationelt Sundt Förnuft 1768, 69 1: [118].

Almänna Magazinet 1770, 71 1: [145].

Den Swenska Oeconomie-Fiscalen 1770-72 1: [153].

Hjälpreda uti Swea Rikes Allmänna Hushåldning 1772 1: [182].

Läsning till utbredande af medborgerliga kunskaper 1816 2: [21].

Svensk Stats-Ekonomisk Tidning 1823, 24 2: [67].

Budkaflen (Folkbladet) 1852 2: [255] [286].

Patrioten 1852 2: [287].

Förr och Nu. Tidskrift för politik och ekonomi 1864 2: [386].

Norrland och dess framtid 1869-76 3: [1184].

Tidskrift för svenska näringarne 1880-81 2: [637].

Veckobladet. Organ för svenska näringarna 1882 2: [669].

Tull Nisse 1887 2: [805].

Meddelanden till pressen genom föreningen mot lifsmedeltullar 1887, 88 2: [817].

Patrioten 1892, 93 2: [966].

Notiser från Tullverket 1894-1900* 2: [1037]; 3: [1861].

Ekonomisk Tidskrift 1899-1900* 3: [1366].

Arbetarefrågan och fackföreningar.

[331]

Reform. Tidning för Arbetareföreningen 1849, 50 2: [264]. Arbetaren 1868-70 3: [275].

Tidning för Malmö Arbetareförening 1868 3: [899].

Bikupan 1868-69 3: [901].

Arbetare-Bladet 1869-88 3: [175].

Stockholms Arbetare-Förenings Tidning 1870 2: [458].

Tidning för folket 1870, 71 2: [461].

Skandinaviske Industri-idkares Engagements- och Annons-Blad 1872 3: [682].

Arbetarnes Ring 1883 2: [702].

Tidning för Sundsvalls Arbetareförening 1875 3: [1186].

Föreningsbladet 1876-78 3: [781].

Sveriges Tjenste-lista 1883 3: [704].

Målarnes facktidning 1887-90 2: [818].

Nordisk Typograf Tidning 1883-87 och Svensk Typograf-Tidning 1888-1900* 2: [691]; 3: [1817].

Den Svenske Arbetaren 1888-92, 94, 96 2: [844].

Skomakarnes Facktidning 1889-92 2: [873].

Tjenare- och Arbetare-listan, Svenska 1890 3: [562].

Träarbetaren 1890-1900* 2: [899]; 3: [1843].

Svenska Eldareföreningens Tidning (Fredagen) 1892 3: [376].

Bokbindarnes Facktidning 1893-98 2: [1009]; 3: [1859].

Skoarbetarnes Tidning 1893-1900* 3: [389].

Folkbladet 1894-1900* 2: [1032]; 3: [1860].

Järnarbetaren 1895 febr.-1900* 3: [1566].

Tidning för Sveriges Tunnbinderiarbetare 1896-99 3: [1587].

Bageri-Arbetaren 1897, 98 3: [412].

Stenarbetaren 1897-1900* 3: [421].

Barberare-, Frisör- o. Perukmakeri- Journal 1897 3: [958]

Grofarbetaren 1898-1900* 3: [740].

Bleck- och Plåtslagaren 1898-1900* 3: [960].

Lokomotivmanna- och Maskinist-Tidning 1898-1900* 3: [417].

Bokbinderi-Arbetaren 1898-1900* 3: [1687].

Transportarbetaren 1898-1900* 3: [1688].

Skoarbetaren 1899, 1900* 3: [1734].

Sågverks- och Brädgårdsarbetaren 1899-1900* 3: [208].

Tobaksarbetaren 1899-1900* 3: [966].

Bank- och kreditväsen.

[332]

Stockholms Intecknings Garanti-Aktiebolags Månads Cirkulär 1882-94 2: [674].

Finanstidningen. Själfständigt organ: finans-, industri- och försäkringefrågor 1892-94 2: [962].

Obligations-utlottningar. Lotteridragningar.

[332. 63; 336, 38; 351, 762]

Fortuna 1868-70 2: [433].

Veritas 1869-70 2: [436], [453].

Fortuna Posten 1870 2: [453].

Obligations-Utlottnings-Tidning 1884- 86 3: [687].

Dragningslistan, Den offentliga 1895-1900(?) 3: [1566].

Socialism.

[335]

Demokratien 1850, 51 2: [272].

Samhällslytenas Gissel 1872 3: [281].

Socialisten 1872 3: [904].

Folkviljan 1882-85 2: [698].

Nya Samhället 1886 2: [782].

Folkviljan 1891, 92 2: [941].

Social-Demokraten 1885-1900* 2: [752]; 3: [1824].

Arbetet 1887-1900* 3: [929].

Proletären 1888-93 3: [1043].

Kommunen 1890 3: [1047].

Under röd flagg 1891 2: [929].

Ny Tid 1892-1900* 3: [377].

Lucifer 1892-95 2: [1012]; 3: [1859].

Brodersbandet 1894 2: [1023].

Julfacklan 1895-1900* 3: [1600].

Brand 1898-1900* 3: [1690].

Framåt [1892,95,96, 98] 1899-1900* 3: [1719].

Arbetarepartiets Bibliotek 1896, 97 3: [1619].

Juridik.

[340]

Praxidice 1763 3: [1748]

Themis på fula sidan 1768-79 1: [117].

Wecko-Tidningar 1770 (Göteborg) 1: [151].

Den Swenska Upsyningsmannen 1772 1: [168].

Sanning och Rättvisa 1773 1: [196].

Den Upmärksamme 1780, 81 1: [234].

Den Swenske Lycurgus 1785 1: [275].

Tidning för utkomna förordningar och författningar 1820, 21 3: [664].

Författnings Samling, Svensk 1825-1900* 2: [78]; 3: [1773].

Juridiskt Arkif 1830-62 3: [666].

Promemoria uppå afgjorda mål, m. m. 1836, 37 2: [164].

Tidning för rättegångar och polisärender 1847. 48 2: [238].

Juridiska Föreningens Tidskrift 1850-61 2: [273].

Svensk Författnings-Tidning 1863-70 3: [173].

Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning 1864-88 2: [379].

Juridisk tidskrift för skiftesärenden 1864-66 2: [390].

Samling af Sveriges författningar 1865-67 2: [400].

Nytt Juridiskt Arkiv 1874-1900* 2: [505]; 3: [1797].

Lag och Rätt 1890, 91 2: [906].

Helga de la Brache. Ett bidrag till Svensk rätts- och samhällshistoria 1877 3: [1805].

Lag och Rätt 1878 2: [584].

Justitia 1893-1900* 2: [991]; 3: [1855].

Ransakaren 1899 3: [1367].

Exekutiva Uppgifter angående Lagsökningar, Konkurser o. d.

[347, 736; 347, 952]

Debet 1888 2: [837].

Exekutiva Uppgifter 1888-94 2: [840].

Merkurii Bladet 1888, 89 2: [858].

Veckouppgift angående exekutiva åtgärder 1891-94 2: [925].

Exekutorn 1891 2: [930].

Justitia 1893-1900* 2: [991]; 3: [1855].

Edv. Bäckströms Upplysningsregister 1898-1900* 3: [1693].

Förvaltning.

[35]

(Utom Ecklesiastik - se sid. 362 [skall vara 632].)

Tidskrift för landstatens tjenstemän 1868-75 2: [425].

Tidskrift för Sveriges landsting, städer och större kommuner 1869-1900* 2: [447]; 3: [1793].

Polisunderrättelser 1878-1900* 2: [580]; 3: [1808].

Lediga Tjenster 1885, 86 3: [99].

Svensk Landstats- och Polistidning 1894 2: [1017].

Tidskrift för kommunala angelägenheter 1895-96 3: [1562].

Länskungörelser, Södermanlands läns [1760] 1814-1900* 3: [1069].

- Gefleborgs läns [1762] 1813-1900* 3: [160].

- Malmöhus läns [1769] 1813-1900* 3: [885].

- Westmanlands läns [1771] 1812- 1900* 3: [1401].

- Stockholms läns [1787] 1834-1900* 2: [142].

- Stora Kopparbergs läns 1798-1900* 1: [346].

- Upsala läns 1799-1900* 1: [35].

- Östergötlands läns 1802-1900* 1: [357].

- Westernorrlands läns [1799] 1802-1900* 3: [501].

- Kristianstads läns [1802] 1838-1900* 3: [672].

- Wärmlande läns 1806-1900* 1: [365].

- Skaraborgs läns 1806-1900* 1: [367].

- Örebro läns 1806-1900* 1: [368].

- Blekinge läns 1807-1900* 1: [371].

- Elfsborgs läns 1807-1900* 1: [373].

- Jönköpings läns 1809-1900* 1: [378].

- Gotlands läns 1811-1900* 3: [1748].

- Göteborgs och Bohus läns 1812- 1900* 1: [414].

- Kronobergs läns 1812-1900* 1: [417].

- Kalmar läns [1817]-1900* 3: [574].

- Jämtlands läns 1818-1900* 3: [1537].

- Norrbottens läna 1819-1900* 3: [813].

- Hallands läns 1824-1900* 3: [424].

Försvarsväsen och Krigsvetenskap.

[355]

Svenska Krigsmannasällskapets Handlingar 1797-1804 1: [339].

Militair-Journal 1811 1: [403].

Hermathene. En militärisk Journal. Lund 1822, [23].

Medborgerlig Militär Tidning 1827, 28 2: [92].

Kongl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift 1833- 1900 2: [135]; 3: [1778].

Tidskrift i sjöväsendet 1836-1900* 3: [617].

Ny Läsning för svenska soldater 1844 3: [767].

Tidning för arméens underofficerare, korporaler och soldater 1850 2: [269].

Snapphanen, Skarptkytte-tidning för Göinge härader 1861 3: [678].

Soldaten 1861, 62 2: [354].

Skarpskytten, Tidning för Sveriges skarpskyttar 1862-65 2: [395].

Artilleri-Tidskrift 1872-1900* 2: [482]; 3: [1796].

Tidskrift i Fortifikation 1878-1900* 2: [587]; 3: [1808].

Svenske Soldaten 1878-87 2: [600].

Svensk Militär-Tidning 1884, 85 2: [729].

Fosterlandets Försvar 1885-90 2: [746].

Försvarsvännen 1890-97 2: [912]; 3: [1845].

Reveljen 1891, 92 3: [722].

Skyttetidningen 1893-1900* 2: [979]; 3: [1855].

Svensk Skyttetidskrift 1895-1900* 3: [1575].

Illustrerad Militärrevy 1898-1900* 3: [1689].

Allmänna Försvarsföreningens Årsskrift 1898-1900* 3: [1691].

Välgörenhet, Fattigvård.

[36]

Olivebladet 1863-1900* 2: [375]; 3: [1790].

Allmänna Arbets- och Frivilliga Fattigvårds Månadsblad 1873 3: [907].

Stridsropet, Frälsningsarméns officiela organ 1883-1900* 2: [697]; 3: [1817].

Rundt jorden. Månadtlig tidskrift om Frälsningsarméns verksamhet i alla land 1888 2: [841].

Den lille Soldaten 1887-89 och Den unge Soldaten. Organ för Frälsningsarméns barnsoldater 1889-1900* 2: [823]; 3: [1834].

Framåt 1893-96 2: [990]; 3: [1855].

Från alla land. Illustrerad månadsskrift om Frälsningsarméns andliga och sociala arbete i hela världen 1897-1900* 3: [1639]

Diakonen 1897-1900 2: [375] [skall väl vara 3:207 och 3:174b?]; 3: [1790].

Ljus i mörker. Organ för Frälsningsarméns slum-, räddnings- och döfstummeverksamhet 1899-1900* 3: [1714].

Hemliga Sällskap och Ordnar.

[366]

(Good Templar- och Templartidskrifter se Nykterhet, sid. 626.

Round the World 1884, 85 3: [1343].

Svensk Odd Fellow Tidning 1894-1900* 2: [1033]; 3: [1860].

Försäkringsväsen

med Sjuk- och begrafningskassor.

[368]

Svensk Försäkringstidning 1873 3: [493].

Försäkringsföreningens Tidskrift 1878 -1900* 2: [592]; 3: [1808].

Svensk Assurans-Tidning 1882, 83 2: [678].

Gjallarhornet 1890-1900* 3: [368].

Svenska Argus 1893-98 2: [988]; 3: [1855].

Nya Försäkringstidningen 1896, 97 3: [1627].

Norrlands Varuförsäkringsanstalts kungörelser 1898-1900* 3: [1216].

Försäkringstidningen 1898, 99 3: [1682].

Assurans 1899, 1900* 3: [1730].

Sjukkassebladet 1898-1900* 3: [117].

Undervisning och uppfostran. Pedagogik.

[37]

Tankar Öfver Den Svenska Oeconomien 1738 1: [38].

Människjo-Wännen 1792, 93 1: [306].

Magasin för föräldrar och lärare 1810 -12 1: [393].

Svensk Församlingstidning 1820 2: [40].

Theophrosyne 1823-25 2: [65].

Svensk Ecklesiastik-Tidning 1842-89 2: [199].

Försök till Lärobok i Mnemoniken eller Minneskonsten 1852-54 2: [284].

Tidskrift för lärare och uppfostrare 1846-48 2: [228].

-»- Ny 1849-50 2: [228].

Tidskrift för uppfostran och barnavård 1864 2: [378].

Pedagogisk Tidskrift 1865-1900* 2: [399]; 3: [1292].

Svenska Husmodern 1873-78 2: [491].

Skolan och hemmet 1882-83 2: [671].

Verdandi 1883-1900* 2: [695]; 3: [1817].

Minnen från lärosalen 1888-99 3: [654].

Solstrålen, Illustrerad praktisk veckotidning för uppfostran och hemmet 1892 2: [949].

Pedagogiskt Bibliotek 1895-1900* 3: [875].

Tidning för lärarinnor 1898-1900* 3: [1061].

Kyrka och Skola 1895-1900* 3: [1596].

Till Föräldrar 1897-1900* 3: [1643].

Abnormundervisning.

(Döfstumma, Blinda, Blindskrift).

[371, 9]

Döfstumvännen 1876-83 2: [544].

Tidskrift för döfstumskolan 1880-1900* 2: [624]; 3: [414].

Tidning för döfstumma 1892-1900* 2: [948]; 3: [1850].

Ny Tidskrift för blinda 1878-1900* 2: [864]; 3: [1839].

Tidning för Sveriges blinda 1891-95 2: [926]; 3: [1849].

De Blindas Weckoblad 1895-1900* 3: [1573].

Folkundervisning

med skolslöjd och folkhögskolor.

[372]

Folk-Skolan 1848-51 3: [637].

Mercurius 1850, 51 3: [1073].

Svensk Folkskole-Tidning 1852, 53 3: [475].

Triaden 1852-56 3: [1074].

Föreningen 1857-65 3: [715].

Skolvännen 1864-69 3: [268].

Tidning för Folkskolan 1865-81 3: [776].

Nya Skolwännen 1870-72 3: [177].

Folkskolans Veckoblad 1872-79 3: [905].

Veckoblad för folkundervisningen 1877-87 3: [648].

Folkskoletidskrift för Gefleborgs län 1878-80 3: [185].

Tidning för arbetsskolor och hemslöjd 1883, 84 2: [687].

Folkskolan 1874 2: [517].

Svensk Folkskoletidning 1880-81 3: [185].

Svensk Läraretidning 1881-1900* 2: [663]; 3: [1813].

Nya Skolklockan 1881-84 3: [601].

Slöjdaren 1881-84 3: [1519].

Tidskrift för folkundervisningen 1882 -1900* 2: [670]; 3: [1815].

Folkskolans Vän 1884-1900* 2: [732]; 3: [1822].

Folkhögskolebladet 1884-86 3: [790].

Småskole-Vännen 1886-89 2: [790].

Svenska Folkskolebladet 1887, 88 3: [648], [653].

Postiljonen, Organ för den pedagogiska skolslöjden, jemte hemslöjden 1888 2: [833].

Praktiska Skolan 1889, 90 3: [709].

Sveriges Allmänna Folkskollärnreförenings Årsskrift [1880] 1889-1900* 2: [889]; 3: [1840].

Pedagogisk Kalender för Svenska hem 1897-1900* 3: [1700].

K. P. S. (Kristinehamns Praktiska Skola) Sverige rundt 1899-1900* 3: [713].

Allmänna Läroverk.

[373]

Tidskrift för lärare och uppfostrare 1846-48 o. 1849-50 2: [228].

Svenska Läroverks-Tidningen 1867, 68 2: [420].

Tidskrift för Sveriges läroverk 1859 -61 o. 63-65 3: [1311].

Pedagogisk Tidskrift 1865-1900* 2: [399]; 3: [1292].

Pedagogiska Blad 1875-77 2: [521].

Söndagsskolor.

[374, 62]

Tidning för söndagskolan 1866-68 2: [412].

Tidskrift för söndagsskolan och hemmet 870, 71 2: [454].

Barnens Vän, Tidning för söndagsskolan 1869 2: [440].

Bikupan 1871-1900* 2: [471]; 3: [1795].

Söndags-Skolläraren 1874-1900* 3: [286].

Tidning för söndagsskolan 1876-78 2: [555].

Bereabladet, Tidning för söndagsskolans lärare och lärarinnor 1877 3: [295].

Söndagsskolvännen 1881-88 2: [639].

Bibeltexter för Söndagsskolan 1886-1900* 3: [1341].

Illustrerad Posttidning för söndagsskolor 1889-92 3: [560].

Två år med Jesus Bibelstunder för småbarnsklassen i söndagsskolan 1895, 96 3: [1605].

Sveriges Söndagsskolförbunds Årstryck 1899 3: [1707].

Universitet.

[378].

Academiska och Stifts Tidningar, utgifna i Lund 1778 1: [192].

Lunds Stifts- och Academie Tidning 1812-16 1: [418].

Nordisk Universitets-Tidskrift 1855-64 3: [846].

Nordisk Revy 1883-85 3: [1340].

Göteborgs Högskolas Årsskrift 1895 -1900* 3: [404].

Handel.

[38 o. 65]

Otroliga nya Tidender eller Correspondence öfver de nya Svenska Handels-Projekter 1731 1: [25].

Stockholms Handels-Mercurius 1731-37 1: [26].

Stockholms Stads Pris-Courant 1740-67 1: [42]

Handels Tidning från Gefle 1765 1: [85].

Handelstidningen 1800-22 1: [355]; 2: [55].

Sammandrag af Wexelsluten på Stockholms beurs 1817-20, 3: [1739];[ 1:16 ].

Stockholms Börs-Tidning 1821-27 2: [49].

Pris-Courant å varor 1821-23 2: [49].

Journal för handel, slöjd och konst 1823-34 1: [355]; 3: [55].

Medborgarens Handels- och Sjöfartstidning 1830 2: [110 a].

Tidning för handel, sjöfart och näringar 1838, 39 2: [178].

Mercurius 1840, 41 3: [834].

Götheborgs Börsunderrättelser 1848-50 3: [223 a].

Svensk Handels-Tidning 1867 2: [415].

Svensk Handels- och Industri Tidning 1868-79 2: [424].

Svensk Börstidning 1873, 74 3: [285].

Svenskt Handelsarkiv 1876, 77 2: [537].

Berättelser om handel och sjöfart 1878-94 2: [591]; 3: [1808].

Göteborgs Marknadsberättelse 1880-1900* 3: [318].

Ekonomiska Underrättelser 1881-83. 2: [656].

Manufakturisten 1882 3: [920].

Tidning för Sveriges minuthandlare 1883, 84 3: [789].

Svensk Affärs-Tidning 1886, 87 2: [792].

Saisonen 1887-90 2: [815].

Samling af anmälningar till handelsregistren 1888-1900* 2: [835]; 3: [1837].

Börstidningen 1888-1900 2: [843]; 3: [1838].

Sveriges Handelstidning 1888-90 2: [854].

Bernins Tidning för Affär och Politik 1888, 89 3: [934].

Gefle Börs 1889-93 3: [199].

Nyheternas Affärstidning, Göteborgs Affärsmäns Noteringar 1889, 90 3: [349 a].

Sveriges Allmänna Handels- och Industri-Tidning 1890-1900* 2: [854], 3: [940].

Lilla Börstidningen 1891 2: [921].

Köpmanstidningen 1882 2: [968].

Manufakturisten 1893, 94 2: [982].

Memorandum från fabrikanter och grosshandlare 1893-95 3: [204].

Handel och Industri 1893 2: [985].

Specerihandlaren 1893-98 2: [986]; 3: [1855].

Tidskrift för butikegare 1893 2: [987].

Manufakturvaru-Tidning 1893, 94 2: [1010].

Sveriges Allmänna Handelsförenings Månadsskrift 1894, 90 2: [1043]; 3: [1862].

Torgtrafiken 1895-97 2: [1045]; 3: [1862].

Offert-Bladet 1895 3: [1571].

Svensk Export 1895-1900* 3: [1672].

Börstidningens Offertblad 1895 3: [1579].

Affärslistan 1896-1900* 3: [1624].

Stockholms Handelstidning 1897-1900* 3: [1662].

Starkenbergs Prislista 1897-1900* 3: [1680].

Almers Offert 1898-1900* 3: [499].

Speceristen 1899-1900* 3: [424].

Alb. Anderssons Affärsblad 1899, 1900* 3: [1264].

Handtverks- och Industritidning 1898-1900* 3: [1695].

Mattssons Fondnotiser 1899-1900* 3: [1720].

Post- och Telegraf-väsen.

[383, 384, 654].

Kongl. General- Post-Styrelsens Cirkulär 1861-1900* 2: [487]; 3: [1796].

Post- och Telegraf Taxa, In- och Utländsk 1868 3: [1512].

Tidskrift för Korrespondenter 1870 3: [1077].

Postala Notiser 1875-77 2: [532].

Posten 1889-91 o. 1899-1900* 3: [1351].

Svenskt Postarkiv 1892-1900* 2: [947]; 3: [1849].

Frimärkssamlaren 1892, 93 2: [969].

Svenske Postvaktbetjenten 1893-1900 2: [1008]; 3: [1859].

Tidning för frimärkssamlare 1886-93 3: [1829].

Skandinavisk Frimärkstidning 1893 3: [951].

Nordisk Filatelistisk Tidskrift 1894-99 3: [1830].

Frimärkssamlaren 1897, 98 3: [445].

Kommunikationer.

i allmännhet och Järnvägar

[385]

Vägvisare för resande i Sverige 1862-73 2: [365].

Sveriges Kommunikationer 1867-1900* 2: [416]; 3: [1793].

Jernvägs- och Ångbåtstidning 1869, 70 2: [445].

Jernbanebladet 1874-1900* 2: [515]; 3: [1798].

Jernvägs-, Ångbåts- och Hotell-tidning 1883 3: [329].

Svensk Jernvägs-Tidning 1891-94 2: [950]; 3: [1147].

Järnvägsmännens Tidning 1894-1900* 3: [68].

Stockholms Kommunikationer 1893 2: [989].

Göteborgs Kommunikationer 1893-1900* 3: [386].

Signalen 1899-1900* 3: [429].

Svensk Jernvägs-Tidning 1899-1900* 3: [1713].

Jernvägsmannen 1899-1900* 3: [1723].

Sjöfart och Sjöväsen.

[386]

Tidskrift i sjöväsendet 1836-1900* 3: [627].

Sjömanna Sällskapernas Calender 1837-40 3: [230].

Sjömanna-Sällskapets Calender 1844 3: [230], [233].

Sjömannen och Handtverkaren 1836 med Extrablad 3: [226].

Ångaren 1859 2: [335]

Underrättelser för sjöfarande 1883-1900* 2: [712]; 3: [1820].

Nautiska Blad 1885 3: [338].

Ångaren 1886 april-1900* 2: [340 k].; 3: [1788].

Göteborgs Ångbåtslista 1891 3: [370].

Ångbåtstidningen 1892-99 2: [956]; 3: [1852].

Sveriges Sjöfartstidning 1893-1900* 3: [388].

Segling 1896 3: [1634].

Filologi.

[4]

Språkvetenskap

Allmän och främmande språk.

[40]

Ad utrumque 1846, 64, 65, 60 3: [531].

Der Führer 1878 2: [589].

Språk-Journalen 1882-84 2: [680].

Skandinavisches Archiv 1891-93 3: [868].

Språktidningen 1893, 94 3: [952].

Sphinx 1896-1900* 3: [1361].

Eranos Acta philologica 1896-1900* 3: [1362].

Universalspråk.

[4089]

Volapükisten 1887-89 2: [812].

Lingvo Internacia 1895-99 3: [1359].

Nordiska språk

[4395]

Weckoblad om Svenska Språket och ordboken 1767 1: [102].

Förberedelse till en Svensk Grammatica 1767 1: [102].

Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif 1879-1900* 2: [614]; 3: [1811].

Arkiv för Nordisk Filologi 1888-1900* 3: [863].

Nystavaren 1886-1900* 3: [1346].

Svenska Folkets praktiska ordbok 1890 2: [861].

Naturvetenskap.

[5]

Naturlära och naturvetenskap i allmänhet.

[50]

Denna Werldenes största Tänckwärdigheter eller de s. k. Relationes curiosæ 1682 1: [7].

Relationes curiosæ 1700-01 1; [10].

Acta Literaria Sueciæ 1730-29 1: [15].

Lindstedt, Sv. Period. Litt. d. 3.

Acta Literaria et Scientiarum Sueciæ 1730-39 1: [15].

Acta Societatis Regiæ Sciontiarum Upsaliensis 1740-51, Nova Acta R. S. U. 1772-1850 et Nova Acta R. S. U. Series tertia 1851-1900* 1: [15].

Stockholmiske Relationes Curiosse 1723 1: [17].

Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar 1739-57 o. Ny följd 1855-1900* 1: [40].

Kongl. Vetenskaps Akademiens Handlingar 1757-79 o. 1813-54 1: [40].

Kongl. Vetenskaps Akademiens Nya Handlingar 1780-1812 1: [40].

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar 1844-1900* 2: [210].

Öfversättaren 1758 1: [72].

Svenska Lärdoms, Etats- och Konst-Theatern Weckoblad 1767 1: [106].

Den Enfaldige Natur-Forskaren 1768-72 1: [121].

Naturens och Konstens Skåde-Plats 1777, 78 1: [217].

Samling af rön och upptäckter 1781 1: [239].

Söndagsbladet 1784 1: [268].

Samling af nyare rön och upptäckter i landthushållningen, kemien, fysiken, naturalhistorien samt medicinen 1827 1: [91].

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap 1832-49 2: [121].

Museum för naturvetenskap, konst och historia 1835-37 2: [158].

Naturalie-Cabinett 1837 3: [130].

Physiographiska Sällskapets Tidskrift 1837, 38 3: [831].

Lithografiskt Panorama 1835, 36 2: [159].

Vandringar genom verlden och naturen 1852-54, 60-62 2: [288].

Tidskrift för technologi och tillämpad naturlära 1859-61, 64 3: [262].

Samtids Taflor 1853; 54 2: [229]. (Innehåller bl. a. Mädlers Stjernhimmeln, Solen och Månen, Botaniken i 19:e århundradet).

Bilaga (till Svenska Dagbladet) för industri och populär vetenskap 1885-97 2: [735].

Veckoblad för populär vetenskap 1897, 98 3: [1060].

Naturen och dess krafter 1898, 99 3: [1696].

Matematik, Fysik.

[50, 53]

Dædalus Hyperboreus 1716, 17 1: [11].

Tidskrift för matematik och fysik 1868-71 o. 74 3: [1318]

Acta Mathematica 1882-1900* 2: [686]; 3: [1816].

Bibliotheca Mathematica 1884-1900* 2: [801]; 3: [1832].

Geodesi, Landtmäteri.

[526]

Tidskrift; för landtmätare ocû Egodelningsdomare 1851-53 2: [277].

Tidskrift för landtmätare 1854 2: [277].

Juridisk Tidskrift för skiftesärenden 1864-66 2: [390].

Tidskrift i landtmäteri 1866 2: [408].

Kemi.

[54]

Kemiska Notiser 1887, 88 2: [810].

Svensk Kemisk Tidskrift 1889-1900* 2: [871]; 3: [1839].

Teknisk Tidskrift. Afdelning för kemi och metallurgi 1893-1900* 2: [462]; 3: [1794].

Geologi.

[550].

Geologiska Föreningens Förhandlingar 1872-1900* 2: [479]; 3: [1795].

Meteorologi.

[551]

Väderleks Bulletin 1874-77 2: [509].

Månadsöfversigt af väderleken i Sverige 1881-1900* 2: [642]; 3: [1812].

Arkeologi.

[571]

Iduna. En skrift för Nordiska Fornålderna älskare 1811-45 1: [406].

Runa 1842-48 2: [213].

Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1868-73 3: [852].

Westergötlands Fornminnsförenings Tidskrift 1869-1900* 3: [853].

Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift 1871-1900* 2: [465]; 3: [1794].

Upplands Fornminnes Förenings Tidskrift 1871-1900* 2: [481]; 3: [1795].

Kongl. Vitterhets-, Hist.- och Antiqvitets-Akademiens Månadsblad 1872-1900* 2: [473]; 3: [1795].

Antiqvarisk Tidskrift för Sverige 1873 -1900* 2: [380].

Samlingar utgifna för de skånska landskapens historiska och arkeologiska förening 1874-80 3: [852].

Jämtlands Läns Fornminnesförenings Tidskrift 1889-1900* 3: [1548].

Sphinx 1896-1900* 3: [1361].

Etnografi, Kulturhistoria.

[571]

Ett år i Sverige 1827-35 2: [93].

Samlingar till Svenska konst- och odlingshistorion 1866, 68 2: [411].

Tidskrift för antropologi och kulturhistoria 1873-77 2: [518].

Antrupologiaka sektionens Tidskrift 1878-80 2: [518].

Nyare Bidrag till kännedom om de Svenska landsmålen och svenskt folklif 1879-.1900* 2: [614]; 3: [1811].

Kulturhistoriska Meddelanden 1894-1900* 3: [872].

Skansen 1897 3: [1655].

Botanik.

[58]

Magasin för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel 1802-10 3: [1761].

Botaniska Notiser 1839-46, 57, 58, 63, 65-68, 71-1900* 2: [253]; 3: [835].

Nya Botaniska Notiser 1849-56 2: [253].

Zoologi.

[59]

Entomologisk Tidskrift 1880-1900* 2: [626]; 3: [1811].

Tillämpad Naturkunnighet.

[6]

Utställningar.

[6, (064)]

Expositions-tidningen 1866 2: [410].

Utställnings Tidningen 1896 3: [956].

Praktverket, Jubileumsarbete för Stockholmsutställningen 1897 3: [1649].

Nordens Expositionstidning 1896, 97 3: [1620].

Allm. Konst- o. Industri Utställningens Programblad 1897 3: [1653].

Patentbeskrifningar, Varumärken

[608, 347, 771, 772]

Tidning för patent- och varumärken 1885-1900* 2: [486].

Köpenhamns Patent- och Industri-Tidning 1880 2: [633].

Registreringstidning för varumärken 1885-1900* 2: [240]; 3: [1823]. [Fel i Lundstedt? 3:1823 innehåller rättelserna och tilläggen för post 2:735, men inget som är relevant för post 2:240.]

Patentunderrältelser 1895-99 3: [1598].

Medicin.

Anatomi och Fysiologi

[611, 612]

Biologiska Föreningens Förhandlingar 1888-92 2: [856].

Hälso- och Sjukvård

[613, 614, 616-618]

Läkaren 1763-73 1: [47].

Weckoskrift för Läkare och Naturforskare 1781-86 1: [238].

Läkaren och Naturforskaren 1787-1807 1: [238].

Vetenskaps-Handlingar för läkare och fältskärer 1793-1805 1: [313].

Samlingar i blandade ämnen för läkarevetenskapen och naturforskningen 1810-12 1: [396], [313].

Vetenskaps-Journal för läkare och fältskärer 1800, 1801 o. 1806-10 1: [313].

Magazin för den populaira medicinen 1811 1: [405].

Medicinsk Tidning 1818, 19 2: [32].

Helsowännen 1828-29 2: [99].

Tidskrift för läkare och pharmaceuter 1832-38 2: [126].

Hygiea 1839-1900* 1: [2:] [180]; 3: [1781].

Homöopatiska underrättelser för svenska folket 1855 aug. 2: [308].

Medicinskt Archiv 1863-68 2: [714].

Nordiskt Medicinskt Arkiv 1869-1900* 2: [714]; 3: [1821].

Upsala Läkareförenings Förhandlingar 1865-1900* 3: [1316].

Tidskrift i militär helsovård 1876-1900* 2: [534]; 3: [1800].

Eira 1877-1900* 2: [826]; 3: [1835].

Sedlighetsvännen 1878-1900* 2: [586]; 3: [1808].

Nordens Brunns- och Badtidning 1880 3: [1329].

Meddelanden för helso- och sjukvård 1883-93 3: [1049].

Meddelanden från Svenska Likbränningsföreningen 1883-1900* 2: [696]; 3: [1817].

Svensk Brunns- och Badtidning 1884 2: [715].

Hälsovännen 1885-1900* 2: [802]; 3: [1832].

Skandinavisk Tidskrift för tandläkare 1887-89 2: [799].

Jordemodren 1888-fortgår 1895 2: [827].

Den tillförlitliga Läkareboken 1889-94 2: [870].

Hälsovännens Flygskrifter 1892-97 2: [802 a]; 3: [1833].

Odontologisk Tidskrift 1893-1900* 2: [980]; 3: [1855].

Tidskrift för tandläkare 1894 2: [1021].

Fylgia 1895-97 3: [1578].

Medicinsk Månadsrevy 1896-1900* 3: [1609].

Svenska Tandläkare-Sällskapets Förhandlingar 1897-99 3: [1646].

Helios, Organ för andligt o. materielt välbefinnande 1898, 99 3: [1706].

Praktisk läkarebok för svenska hem 1899-1900* 3: [1718].

Farmaci och Apoteksväsen

[615]

Tidskrift för läkare och pharmacouter 1832-38 2: [126].

Farmaceutiskt Notisblad 1837, 38 2: [170].

Pharmaceutisk Tidning 1840, 41 2: [191].

Farmacoutisk Tidskrift 1860-97 2: [345]; 3: [1788].

Aesculap 1865-67 2: [405].

Svensk Farmaceutisk Tidskrift 1897-1900* 3: [1650].

Veterinärmedicin.

[619]

Skara Journal 1794, 95 [1:] [320].

Journal för djurläkare, ekonomer och naturforskare 1816 3: [1112].

Magasin för Veterinär Vetenskapen och landthushållningen 1826-30 3: [1115].

Tidskrift för veterinärer, hästvänner och landhushållare 1861-65 2: [350].

Tidskrift för Veterinärmedicin och Husdjursskötsel 1864-67, 69-74 2: [377].

Skara Veterinär-Inrättnings Tidskrift 1865-68 3: [1121].

Tidskrift för veterinärer och landthushållare 1875-82 2: [523].

Tidskrift för Veterinärmedicin och djursskötsel 1882-95 2: [667].

Svensk Veterinärtidskrift 1896-1900* 3: [1613].

Ingeniörvetenskp och Byggnadskonst.

[62].

(Grufvetenskap och Bergsbruk. - Se Metallurgi, sid. 650).

Tidskrift, för praktisk byggnadskonst och mekanik 1850-55 2: [268].

Tidskrift för Svenska Ingenieurer 1850-52 2: [270].

Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap 1859-70 2: [336].

Illustrerad Teknisk Tidning 1870-72 mars, Teknisk Tidskrift 1872 april -92 och dess afdelningar: Mekanik och Elektroteknik samt Byggnadskonst 1893-1900 2: [462].

Nordisk Tidskrift för byggnadskonst och slöjd samt tillämpad mekanik 1871 2: [336].

Ingeniör-Föreningens Förhandlingar 1865-90 2: [409].

Nordisk Tidskrift för oyggnadakonst och slöjd samt tillämpad mekanik 1871 2: [336].

Tidskrift i fortifikation 1878-1900* 2: [587]; 3: [1808].

Tidning för byggnads väsendet 1888-91 2: [852].

Ekonomi och Landthushållning.

[63].

Then Swenske Patricius 1752 1: [53].

Hushåls Bibliothec 1755-57 1: [63].

Achates och Sostratus 1763, 64 1: [82].

Hushålls- och Konst Cabinet 1758, 59 1: [71].

Oeconomiska Tidningar 1765 1: [84].

Swenska Lärdoms, Etats och Konst Theatrens Veckoblad 1767 1: [106].

Den Enfaldige Naturforskaren 1768 -72 1: [121].

Wecko-Cateches eller Söndagsskrift och Hvardagsro 1768, 69 1: [126].

Landt-Bibliotek 1771, 72 1: [157].

Närings- och Hushålds Tidningar 1772 1: [183].

Hushållnings-Journal 1776-89 1: [213].

Samling af rön och upptäckter 1781 1: [239].

Göthiske Hushållaren 1781 1: [243]

Stockholms nya Småsaker 1782 1: [244].

Samling af hushålls och andre rön 1789-95 1: [331].

Ny Journal uti Hushållningen 1790- 1813 1: [292].

Ny samling af rön, försök och anmärkningar i hushållningen 1796 1: [331].

Läsning för meninge mann(!)1796-98 1: [337].

Samlaren uti ekonomiska ämnen 1803-06 1: [361].

Economiska Analer... utg. af Kongl Vetenskaps Akademien 1807, 08 1: [374].

Journal för landtmän 1810 1: [394].

Economisk Tidning för Westergötland 1811 Economisk Tidning 1812, 13 1: [401].

Läsning i hvarjehanda ämnen 1811 1: [412].

Hushålls-Tidning 1813, 14 2: [l].

Kongl. Svenska Landtbruke Akademiens Annaler 1813-21, Handlingar 1827-40, Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar 1841-59 samt Handlingar och Tidskrift 1862-1900* 2: [2], [362]; 3: [1789].

Landtbruks-Tidning 1814-17 2: [3].

Blekinge läns Hushålls Tidning 1816-20 3: [614].

Jönköpings Hushållnings-Sällskaps Handlingar 1815-62 3: [534].

Hushålls-Tidning för Östergötlands län 1816-24 3: [760].

Gothlands läns Hushålls-Tidning 1822 -24, 27, 28, 33-36 3: [1449].

Berättelser upplästa vid Gotlands läns Hushållnings Sällskaps sammankomster 1826-32, 34-46, 49-52, 60, 61, 62 o. följ. 3: [1449].

Magasin för veterinärvetenskapen och landthushållningen 1826-30 3: [1115].

Samling af nyare rön och upptäckter i landthushållningen... 1827 2: [91].

Arkiv för hushållningen och Näringarna 1828-32 2: [97], [188].

Södermanlands Hushålls-Tidning 1831-33 3: [1070].

Tidskrift för landtmän 1832-35 3: [1116].

Underrättelser från Örebro läns Hushållnings-Sällskap 1883-42 3: [1501].

Arkif för landtmän och trädgårdsodlare 1833, 34 2: [133].

Qvartals-Skrift för Landtmän 1833 2: [137].

Tidning för medborgare af alla stånd 1834 2: [153].

Allmännyttig rådgifvare för Stadsbo och landtbo... af D. I. F. Härmbstedt 1835, 36 3: [671].

Archiv för hästvänner och landthushållare 1836, 37 3: [1118].

Wermlands Hushålls-Tidning 1836-39 3: [633].

Qvartalskrift för landtbruk och husdjursskötsel 1836-41 3: [830].

Tidning för landsorterna 1838 2: [172].

Gefleborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning 1838-48 3: [163].

Tidning för landthushållning och industri 1838, 39 3: [471].

Calmar läns Hushållnings-Sällskaps Tidning 1838-41 3: [580].

Strödda Anteckningar i landtmanna- och kommunalekonomien 1840, 41 och Tidskrift för landtmanna och kommunalekonomien 1842-61 3: [1294].

Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar 1841-59 2: [362].

Tidskrift för Sveriges landtmän 1841 3: [1017].

Kronobergs Läns Hushållnings Sällskaps Tidning 1842 3: [1423].

Hushålls Tidning för Kronobergs Län 1843-45 3: [1423].

Hushålls Tidning för Örebro län 1844, 45 3: [1504].

Odalmannen 1845-48 2: [919].

Ekonomiskt Skillings-Magazin 1849-53 3: [1425].

Westernorrlands läns Kongl. Hushållnings Sällskaps Handlingar 1850-1900* 3: [505].

Tidning för jordbrukare 1850, 54 3: [1229].

Samling af Upplysningar och Underrättelser för landthushållare inom Westmanlands län 1850-59 3: [1408].

Wermlands Landtbruks Tidning 1850, 51 3: [639].

Gefleborgs läns Hushållnings Sällskaps Underrättelser 1851 3: [161 a]

Hushålls Tidning för Kalmar län 1851-53 3: [587].

Skaraborgs Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning 1851, 52, 1860-76 o. 80-1900* 3: [743], [984].

Ekonomisk Qvartalskrift för Blekinge län 1852-64 3: [620].

Skånska Hulhålls-Föreningens Handlingar 1853-55 o. 58-61 3: [844].

Gottlands Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning 1853-56 3: [1457].

Qvartalskrift för landthushållning i Kalmar län 1854, 55 3: [588].

Underrättelser i Landthushållningen för Wermlands jordbrukare 1855 3: [643].

Tidning för landthushållning 1855-61 3: [844].

Elfsborgs läns Södra Hushållningssällskaps Årsberättelser 1855-92 3: [39].

Tidning för landthushållare 1855, 56 3: [1507].

Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar 1855-64 2: [307].

Tidning för landthushållning 1855-58 3: [844].

Bondebladet 1856 3: [732].

Underrättelser och råd för jordbrukare i Dalarne 1857-65 3: [132].

Underrättelser för Wermlands jordbrukare 1857 3: [153].

Christianstads läns Hushållningssällskaps förhandlingar 1857-85 3: [679].

Gefleborgs Hushållnings Sällskaps Tidskrift 1857-67 o. 1870-87 3: [168], [176].

Stockholms Läns Hushållnings-Sällskaps Handlingar 1858-64 2: [330].

Tidning för landthushållmng i Norrbottens län 1860 3: [807].

Tidning för jordbrukare inom Westerbottens län 1860-62 3: [1274].

Qvartalskrift för landtbrukare utg. på föranstaltan af Westmanlands läns Hushållnings-Sällskap 1860-63 dec. 3: [1409].

Norden. Tidning för landtbruk och ekonomi 1861 3: [264].

Tidning för svenska landtbruksmötet i Göteborg 1871 3: [279].

Tidning för jordbrukare inom Westernorrlands län 1861 3: [506].

Malmöhus läns K. Hushållningssällskaps Handlingar 1861-72 3: [1866]; [Skall vara 3:1868]; [ 3:844 ].

Kalmar läns södra Kongl. Hushållningssällskaps periodiska skrift 1862-99 3: [593].

Qvartalsskrift för praktisk landthushållning 1862, 63 2: [361].

Tidskrift för landthushållning 1868-68 3: [896].

Jönköpings Läns Hushållnings-Sällskaps Tidning 1863-78 3: [534].

Ultuna Landtbruks-Instituts Tidskrift 1864-66 3: [1315].

Westmanlands läns Hushållnings sällskaps Handlingar och Tidskrift 1864-69 och Handlingar 1870-1900* 3: [1410].

Jordbruks-Tidning för Jemtland 1865. o. 71, 72 3: [1539].

Östergötlands läns Hushållnings sällskaps tidning 1865, 66 3: [774].

Tidning för Stockholms läns Hushållningssällskap 1865-1900* 2: [398]; 3: [1792].

Göteborgs och Bohus läns Hushållningssällskaps Qvartalskrift 1866-1900* 3: [271].

Landtmanna-Tidskrift för Norrbottens län 1866, 67 3: [811].

Blad för Örebro läns Landtbruksklubb 1866 3: [1510].

Westerbottens läns Kongl. Hushållnings sällskaps Tidskrift 1866-75 och 1888, 89 3: [1275], [1278].

Tidskrift för landtbrukare 1867, 68 3: [1317].

Blekinge Hushållningssällskaps Tidskrift 1867-1900* 3: [610].

Odalmannen 1868 3: [900].

Örebro läns Kongl. Hushållningssällskaps Qvartalskrift 1868-1900* 3: [1008].

Malmöhus läns K. Hushållningssällskaps Qvartalskrift 1872-1900* 3: [1866]; [ 3:844 ].

Elfsborgs läns Hushållningssällskaps Tidning 1872-93 3: [1394].

Illustrerad Landtbrukstidning 1874-76 och Svensk Landtbrukstidning 1877-79 2: [514].

Allmogebladet 1876-78 2: [554].

Landtbruks-Tidning för Södra Sverige 1877-80 samt för Södra och Mellersta Sverige 1881-89 3: [1430].

Tidning för jordbruk 1878 2: [583].

C. Jacobson & C:is Illustrerade Landtbruksmaskintidning 1878 2: [585].

Landtbruks-Tidning för Svenska Folket 1878, 79 3: [548].

Tidning för landtbruket och dess binäringar 1879-83 2: [619].

Tidning för landtmanna-näring och husslöjd i Westerbottens län 1879-85 3: [1277].

Tidskrift för landtmän 1879 -1900* med Annonsblad till densamma 1884-1900* 3: [858], [859].

Jönköpings läns Hushållnings-Sällskaps Qvartalskrift 1879-83 3: [534].

Svenska Rationella Landthushållningen 1882 3: [553].

Jönköpings läns Hushållnings Sällskaps Handlingar och Tidskrift 1884-1900* 3: [534].

Tidning för landtbruksmötet 1886 2: [486], [787].

Landtbruksmötets Fest- och Programblad 1886 2: [784].

Kristianstads läns hushållningssällskaps Tidskrift 1886-1900* 3: [688].

Svensk Landtbrukstidning 1887 2: [816],

Wermländska Landtmannatidningen 1888-92 3: [655].

Landtbruks-Tidskrift på uppdrag af Gefleborgs och Kopparbergs läns Hushållningssällskap, utg. af H. Jublin-Dannfelt 1888-98 3: [147].

Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift 1889-1900* 3: [558].

Skaraborgs läns Tidnings Landtbruksbilaga 1889-93 3: [1124a].

Landtmannen 1890-1900* med Annonsbilaga 1891-1900* 3: [797], [798].

Åkerbruket och Husdjursskötseln 1890-97 2: [907]; 3: [1051], [1844].

Jordbrukarens Tidning 1890-1900* 2: [908]; 3: [1845].

Nordisk Landtmannatidning 1891-1900* 2: [932]; 3: [1849].

Allmänna Svenska Utsädesföreningens Tidskrift 1891-98 och Sveriges Utsädesförenings Tidskrift 1894-1900* 3: [944].

Landtmannabladet 1891-94 2: [935].

Lille Jordbrukaren 1893-95 3: [123].

Elfsborgs läns Södra Hushållnings-sällskaps Qvartalsskrift 1893-1900* 3: [39].

Elfsborgs läns Norra Hushållningssällskaps Handlingar och Tidskrift 1894-1900* 3: [1394].

Jordbrukarens Veckoblad 1894, 95 3: [1245].

Landtbrukstidskrift för öfre Norrland 1894-1900* 3: [1279].

Uppsatser i landtbruk 1895-1900* 3: [802].

Praktiskt Landtbruk 1895 3: [953].

Jordbruks- och Mejeri-Tidning 1895-1900* 3: [1607].

Nordiska Landtbruksakolans Tidskrift eller Landtmannens Bok 1896-1900* 3: [1601].

Landtmannens Månadsblad 1897-1900* 3: [803].

Svenska Landtmannatidningen 1898-1900* 3: [22].

Bärgslagspostens Bilagsbibliotek 1898-1900* 3: [759].

Landtbrukets Bok 1899-1900* 3: [1728].

Skogshushållning, Fruktträdsodling.

[634]

Tidskrift för skogshushållning 1850-56 3: [1407].

Folkets Wän 1871 1: [179].

Skogsvännen 1876-94 2: [541]; 3: [1800].

Tidskrift för skogshushållning 1873-1900* 2: [542]; 3: [1801].

Fruktodlingen 1886 3: [343].

Svensk Trävaru-Tidning 1885-1900* 2: [747]; 3: [1823].

Skogvaktaren 1890-1900* 3: [710].

Svenskt Skogslexikon 1894 3: [1801]; [ 2:542 ].

Trädgårdsskötsel.

[635]

Magasin för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel 1803-10 3: [1761].

Arkif för landtmän och trädgårdsodlare 1833, 34 2: [133].

Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift 1834-63 2: [145].

Flora 1835 3: [829].

Tidning för trädgårdsskötsel och allmän växtkultur 1840-48 3: [833].

Tidskrift för trädgårdsodling och blomsterskötsel 1841, 42 2: [197].

Tidskrift för trädgårdsskötsel 1854-56 3: [256].

Illustrerad Trädgårdstidning 1857-62 3: [260].

Tidskrift i naturförsköningskonsten 1861, 62 2: [355].

Tidning för trädgårdsodlare 1862-1900* 2: [383]; 3: [1790].

Tidskrift i trädgårdskötsel för ungdom 1869 3: [591].

Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift 1869-72 2: [437].

Skånska Trädgårdsföreningens Tidskrift 1877-1900* 3: [685].

Trädgårdsmästaren 1888 3: [350].

Blomstervännen 1890 2: [920].

Trädgårdstidningen 1894- 1900* 3: [568].

Trädgårdsskötseln 1895, 96 3: [1055].

Trädgårdsodlaren 1896-99 3: [1476].

Viola 1895-1900* 3: [1563].

Husdjursskötsel.

[636].

Tidskrift för landtbruk och husdjursskötsel 1836-41 3: [830].

Tidskrift för veterinärmedicin och husdjursskötsl 1864-67, 69-74 2: [377].

Tidskrift för veterinärer och landthushållare 1875-82 2: [523].

Tidskrift för Veterinärmedicin o. husdjursskötsel 1882-95 2: [667]; 3: [1814].

Tidskrift för boskapaskötseln 1884-86 3: [1154].

Hästafvel och Sport.

[636; 798].

Tidskrift för hästvänner och landtmän 1831-34 2: [119].

Archiv för hästvänner och landthushållare 1836, 37 3: [1118].

Tidskrift för veterinärer, hästvänner landthushållare 1861-65 2: [350].

Skånska Hästföreningens Tidskrift 1864-66 3: [897].

Tidning för hästvänner 1868-77 3: [537].

Sporren 1879-81 3: [550].

Svenska Turfven 1895-96 3: [955]

Hund-afvel och dressyr.

[636; 799. 23].

Hunden 1887-90 3: [347], [660].

Svenska Kennel-Klubbens Tidskrift 1893-1900 2: [976]; 3: [1852].

Hönsafvel, Brefdufvor.

[636].

Hönsgården 1884-95 2: [725].

Sveriges Hönstidning 1885-1900* 3: [337].

Brefdufvan 1891-93 2: [928].

Brefdufvan 1898, 99 3: [1673].

Mejeriväsen.

[637].

Tidskrift för jordbruk med särskildt afseende på ladugårdsskötsel och mejeri 1878 2: [583].

Nordisk Mejeri-Tidning 1886-1900* 2: [781]; 3: [1827].

Smörtidning 1889, 90 3: [360].

Mejeriernas Annonsblad 1893-1900* 2: [1003]; 3: [1858].

Mejeri-Tidningen 1895-1900 3: [1594].

Jordbruks- och Mejeri-Tidning 1895 1900* 3: [1607].

Mejeri-Praktiken 1898-1900* 3: [1677].

Mejeri-Bladet 1898, 99 3: [1698].

Biafvel.

[638].

Svensk Bi-Tidning 1880-1900* 3: [317].

Östergötlands Bitidning 1881-84 3: [788].

Bigården 1889-1900* 3: [795].

Fiske.

[639. 1; 799. 1].

Fiskaren 1878, 79 3: [301].

Bohusländsk Fiskeritidskrift 1884-95 3: [332].

Svensk Fiskeri-Tidskrift 1892-1900* 2: [957]; 3: [1852].

Fiskeritidskrift (utg. af Norriskens Fiskeriförening) 1890-94 3: [1177].

Jakt.

[639. 2; 799. 2].

(Djurskydd. - Se sid. 627).

Tidskrift för jägare och naturforskare 132-34 2: [122].

Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift. 1863-1900* 2: [366]; 3: [1789].

Jägaren 1895-1900 3: [1589].

Huslig Ekonomi.

[64].

Fruntimmers Port Feuillen 1781 1: [245].

Allmännyttig Rådgifvare 1835, 36 3: [671].

Svenska Husmodern 1873-78 2: [491].

Allmännyttigt Husmagasin 1875, 76 2: [595].

Allmännyttigt Magasin 1878-84 2: [595].

Lördags Revy 1884 2: [717].

Rådgifvare för hus och hem 1885-1900* 3: [494 ]:2.

Idun. Praktisk veckotidning för kvinnan och hemmet 1887-1900* 2: [822]; 3: [1874].

Hemmet och Härden 1889, 90 2: [882].

Iduns Hjälpreda 1891-1900* 2: [822].

Hushållet 1893, 94 2: [998].

Kokkonst

med Bageri, Sockerbageri, Restauranter och Hoteller.

[641-645].

Kökstidningen 1850-52 3: [249].

Matsedel 1872 2: [480].

Ganymedes 1881-88 2: [654].

Lördags-Revy. Praktisk rådgifvare för husmödrar och gastronomiens vänner 1884 2: [717].

Nordens Hotell-Tidning 1885 2: [724].

Gasterea 1887, 88 2: [808].

Skandinavisk Konditori, och Bageri-Tidning 1888 2: [889].

Hotelltidning för Skandinavien 1888-1900* 3: [354].

Nordisk Bageri och Conditori-Tidning 1892. 93 2: [958].

Tidskrift för restauratörer 1898, 94 2: [999].

Sveriges Restaurant-Tidning 1894-1900* 2: [1030]; 3: [1860].

Restauratören. Kulinarisk tidskrift 1897-1900* 3: [1651].

Klädedrägt, Moder

med kvinlig hemslöjd och skrädderi.

[646].

Sofrosyne 1815, 16 2: [4].

Journal för konster, moder och 1815 2: [6].

Konst- och Nyhets Magasin 1818-23 2: [30].

Tidskrift för litteratur, konst, luxe och moder 1823, 24 2: [57].

Magasin för konst, nyheter och moder 1823-44 2: [64].

Weckoskrift för Fruntimmer 1823, 24 2: [68].

Atheinæum 1825-27 2: [81].

Lumæa 1832 3: [222].

Stockholms Mode-Journal 1843-52 2: [202].

Journal för damer 1848-51 2: [243].

Den nya Wirkboken 1848 o. Nyaste Wirkboken 1849-58 2: [243].

Portföljen 1849-52 o. 1864, 56 3: [843], [889].

Mode-Journal för Herrar 1851-55 2: [281].

Parisiska Moder för herrar och damer 1852 3: [1204].

Journal des demoiselles 1852 2: [281].

Journal för damer. Rådgifvare för toiletter och hemmet 1853 2: [202].

Nyaste Journal för Damer 1852 2: [291].

Illustrerad tidning för fruntimmer 1853-55 2: [294].

Nyaste Journal för damer 1854-62 3: [477].

Penelope 1854-61 3: [478].

Illustrerad Pariser Mode- och Mönster- Bazar 1859 3: [334].

Skandinavisk Modetidning 1862 3: [1207].

Salongen 1863, 64 3: [477].

Urania 1862, 63 3: [440].

Iduna. Tidning för qvinliga arbeten och moder 1864, 65 3: [848].

Freja 1872-1900* 3: [906].

Bazaren 1873, 74. och Nya Bazaren 1875-77 2: [490].

Revue de la Mode 1878 2: [501].

Nordisk Mode-Journal för herrebeklädnad 1874. 3: [288].

Nordisk Mönstertidning 1875,76 3: [857].

Nordisk Mönstertidning 1881-98, fortsatt af Allers Mönstertidning 1899 1900* 3: [496].

Mönstertidning 1885-1900* 2: [754], 3: [1834].

Bilder och text från modeverlden 1888 2: [822].

Skandinavisk Modetidning 1888, 89 2: [857].

Iduns Mönster- och Mode-Tidning 1889 92 samt Iduna Modetidning 1893-1900* 2: [893]; 3: [1842].

Handarbete-Basaren 1894 2: [893].

Skandinavisk Skräddare-Tidning 1892 2: [955].

Svensk Skrädderitidning 1893-1900* 2: [1011]; 3: [1859].

Barngarderoben 1894-1900* 2: [1042]; 3: [1862].

Svenska Mönstertidningen 1898-1900* 3: [1675].

Skrifkonst

med Stenografi och Grafologi.

[652, 653].

Stenografisk Tidskrift 1876 2: [539],

Snabbskriften 1878, 79 3: [302].

Hennes 1882-1900* 2: [723]; 3: [1333].

Referenten 1883-86 3: [328].

Sleipner 1886-96 2: [777]; 3: [1826].

Arendsbladet 1888-97 3: [793].

Tidning för svensk snabbskrift 1894-1900* 3: [394].

Sarastros Grafologiska Handbok 1899, 1900* 3: [1175].

Boktryckeri.

[655].

Journal för boktryckerikonst, stilgjuteri, bokbinderi 1851, 52 3: [253].

Nordisk Boktryckeri-Tidning 1869-77 2: [446].

Nordisk Typograf.Tidning 1888-87 2: [691].

Tidning för boktryckarekonst 1883-1900* 2: [693]; 3: [1817].

Svensk Typograf-Tidning 1888-1900* 2: [691]; 3: [1817].

Svensk Litografisk Tidskrift 1891, 93 2: [927].

Allm. Svenska Boktryckareföreningens Meddelanden 1895-1900* 3: [1616].

Nordisk Boktryckarekonst 1899, 1900* 3: [1732].

Kemisk industri.

[660, 668].

Tekno-kemisk Journal 1847, 48 2: [235].

Tidskrift för sprit, öhl ocv sockerfabrikationen 1870, 71 3: [777].

Färgeri-Tidskrift 1877 2: [567].

Svenska Bryggareföreningens Månadsblad 1886-1900* 2: [779], 3: [1825] [Eg. 1826?].

Tidskrift för glas- och porslinsindustri 1887 3: [1488] 3: [1488].

Metallurgi

med Bergsbruk och Järnhandtering.

[669].

Bergs-Journal 1787 1: [283].

Samlingar i Bergsvetenskapen 1806-12 1: [364].

Jernkontorets Annaler 1817-1900* 2: [23], 3: [1768].

Tidskrift för bruksegare och bergsmän 1883 2: [134].

Tidskrift för svenska bergshandteringen 1843-45 2: [203].

Blad för Bergshandteringens vänner i Örebro län 1866-92 3: [1511].

Tidskrift innefattande handledning i svenska jernbruksekonomien 1867-69 2: [423].

Teknisk Tidskrift 1872-92 o. dess afdelning för kemi och metallurgi 1893-1900* 2: [462]; 3: [1794].

Sveriges Grufvetidning 1878, 79 3: [1036].

Svensk Jerntidning 1886 2: [780].

Läderindustri.

[675].

Tidning för läder- och skovaruindustrien 1889 2: [872].

Nordisk Garfveri- och Lädertidning 1892-1900 2: [963]; 3: [1852].

Svensk Lädertidning 1892 3: [801].

Pappersindustri.

[676].

Nordisk Pappers-Tidning 1884-88 2: [730], [838].

Nordisk Industri- och Papperstidning 1888 2: [730], [838].

Svensk Pappers-Tidning 1897-1900* 3: [1684].

Svensk Pappers-Tidning 1892 3: [492].

Teknologi i allmänhet

med handtverk och slöjder.

[68].

Beskrifning öfver Konstnärer och Handtwärkare 1753 1: [54].

Hushålls- och Konst Cabinet 1758, 59 1: [71].

Naturens och Konstens Skåde-Plats 1777, 78 1: [217].

Tidning för konst, slöjd och hushållning 1824 3: [217].

Journal för manufakturer och hushållning 1825-26 2: [83].

Hushålls-Tidning 1813, 14 2: [1].

Journal för manufakturer och Hushållning 1825, 26 2: [83].

Bibliotek för konst, slöjd och tillämpad vetenskap 1832-49 2: [121].

Svenska Industriföreningens Tidskrift 1834-36 2: [155].

Tidning för näringarne 1884, 41 2: [192].

Svenska Patrioten 1843, 44 3: [1296].

Tekno-kemisk Journal 1847, 48 2: [235].

Svensk illustrerad polytechnisk Journal 1852-54 2: [289].

Polytechniska Notiser 1854 2: [304].

Tidskrift för teknologi och tillämpad naturlära 1859-61, 64 3: [262].

Svenska Slöjdföreningens Handlingar och Tidskrift 1865, 66 3: [274]

Teknisk Tidskrift för industriens idkare och vänner 1867 3: [274].

Svenska Slöjdföreningens Handlingar och Tidskrift 1865, 66 3: [274a]

Illustrerad Teknisk Tidning 1870-72 2: [462].

Framåt. Tidning för C. S. 1870, 73: 3: [278]

Teknisk Tidskrift 1872-1900* 2: [462]; 3: [1794].

Norden 1872-1900* 2: [486]; 3: [1796].

Meddelanden från svenska slöjdföreningen 1872-82 3: [486].

Svensk Husflitstidning 1874, 75 2: [510].

Illutrerad Maskin-Tidning 1877-91 3: [300].

Mekaniske Arbetaren 1876-79 o 1883-88 3: [178].

Tidning för arbetsskolor och hemslöjd 1883, 84 2: [687].

Slöjdundervisningsblad från Näs 1885-1900* 3: [356].

Technical Notes 1886 3: [194].

Svensk Konstslöjd 1888-90 2: [842].

Postiljonen. Organ för... skolslöjden 1888 2: [833].

Tidning för landtmannanäring och husslöjd i Westerbottena län 1879-85 3: [1277].

Slöjdvännen 1888-91 3: [148].

Gyllene Skattkammareo 1886-92 2: [726].

Svensk Urmakeritidning 1887 och 1894-1900* 2: [800]; 3: [1831].

Uppfinningarnes Bok 1889-95 2: [865], [902].

Skånes Handtverks- och Indnstri-Tidning 1890, 91 3: [866].

Svenska Maskinistlogens Tidning 1891-98 3: [373].

Industrien 1892-97 3: [379].

Svenska Teknikern 1893, 94 2: [1007].

Svenska Skorstensfejaren 1896 o. 99-1900* 3: [425].

Tunnbindaren 1899-1900* 3: [500].

Sveriges Industriella Verk och Anläggningar 1895-99 3: [1576].

Nordens Firmor och Män i ord och bild 1898-1900* 3: [1685].

Tidskrift för maskinister 1899-1900* 3: [373]. [420].

Skön konst.

[7].

Bildande konst.

[70]

Konst- och Nyhets Magasin 1818-23 2: [30].

Magasin för konst, nyheter och moder 1823-44 2: [64].

Tidning för konst, slöjd, hushållning 1824 3: [217].

Dessins au trait d'après les meilleurs tableaux des collections principales de Suède 1828 2: [107].

Museum för naturvetenskap, konst- och historia 1835-37 2: [158].

Helios 1845, 46 2: [226].

Litografiskt Allehanda 1859-65 2: [341].

Illustrerad Tidning 1855-67 2: [306].

Ny illustrerad Tidning 1865-1900 2: [394]; 3: [1792].

Tidskrift för bildande konst och konstindustri 1874-76 3: [516].

Konst-, Litteratur- och Skämttidning 1883, 84 2: [710].

Konstvännen 1887 2: [796].

Svensk konstslöjd 1888-90 2: [842].

Palettskrap [1877] 1890-94 2: [971]; 3: [1852].

Ord och bild 1892-1900* 2: [944]; 3: [1849].

Julstjernan. Julnummer af Palettskrap 1895-97 3: [1597].

Numismatik.

[737]

Historisk Weckoskrift öfver mynt och medailler 1754, 55 1: [59].

Äldre och Nyare Skånska Handlingar 1775. [Om Myntfriheter och mynt-hus] 1: [61].

Fotografi.

[77]

Fotografisk Tidskrift 1888-1900* 2: [850]; 3: [1839].

Fotografisk Tidskrifts Årsbok 1890, 92 2: [850].

Fotografi 1895 3: [1263].

Numa Petersons Nyheter[1892] 1899-1900* 3: [1716].

Fotografiska Meddelanden 1898, 99 3: [1699].

Musik.

[78]

Musikaliskt Tidsfördrif 1789-1834 1: [290].

Musikalisk Journal 1819 2: [33].

Journal de Musique 1820 2: [43].

Musik-Jurnal för Damer 1820, 21; 2: [46].

Musikaliskt Allehanda 1823 2: [60].

Euterpe 1823 2: [66].

Amphion 1824 2: [73].

Musikaliskt Weckoblad 1824, 1827, 1835 2: [73a], [95], [132].

Konstvännen 1824 2: [75].

Orpheus 1825, 26 2: [85].

Läsning uti musikaliska ämnen 1827-29 3: [577].

Musikaliskt Allehanda 1830, 31 2: [118].

Nordmanna-Harpan 1832, 33 2: [124].

Necken 1832, 33 2: [129].

Musikaliskt Weckoblad för pianoforte 1833 1: [132] 2: [132].

Amphion 1834 2: [147].

Tidning för teater och musik 1835, 36 2: [163].

Musikaliskt Lördags-Magazin 1838, 39 2: [176].

Lördags-Magazin för guitarr spelare 1839 2: [179].

Nytt Musikaliskt Lördags-Magazin 1839 2: [183].

Musikaliskt Bibliothek för piano och säng 1839, 40 2: [185].

Bibliothek för guitarr-spelare 1840, 41 2: [193].

Nytt Lördags-Magazin för Guitarr-spelare 1842 2: [200].

Stockholms Musik Tidning 1843, 44 2: [205].

Musikalisk Kyrkotidning 1847-50 3: [530].

Lyran 1849 3: [243].

Triaden 1852-56 3: [1074].

Ny Tidning för Musik 1853-57 2: [295].

Föreningen 1857-65 3: [715].

Tidning för theater och musik 1858, 59 2: [333].

Zion 1867-70 2: [441].

Cecilia 1868, 69 3: [733].

Teater och Musik 1876 2: [548].

Necken 1880 3: [623].

Svensk Musiktidning 1881-1900* 2: [636]; 3: [1812].

Svensk Musiktidnings Musikalbum 1887-1900* 2: [636]; 3: [1812].

Tidning för kyrkomusik 1881, 82 2: [651].

Urania. Musik för kyrkan, skolan och hemmet 1881, 82 2: [651].

Motettaftonen 1882, 83 2: [672].

Den glade Pianisten 1883 2: [689].

Friderösten 1884-86 3: [192].

Det Musikaliska Sverige 1885, 86 2: [753].

Harmoni 1889 2: [876].

Musik för hemmet 1889 2: [811].

Nordisk Sångartidning 1891, 92 2: [943].

Stridsmusik 1893, 94 2: [977].

Musikbladet 1895-97 3: [1564].

Musiktidningen 1899-1900* 3: [416].

Tidning för Musik och Teater 1898, 99 3: [1702].

Kyrkosången 1899-1900* 3: [1129].

Teater

[med teater-, konsert- och variété-program].

[79]

Götheborgs Theater 1800 1: [353].

Journal för litteraturen och theatern 1809-13 1: [380].

Nya Extra Posten 1819-21 2: [38].

Konstvännen 1824 2: [75].

Tidning för teater och musik 1835, 36 2: [163].

Tidning för Theater och Musik 1868, 59 2: [333].

Affischen 1860-62 2: [349].

Figaro, Programblad för spektakler och konserter 1875-77 2: [520].

Teater och Musik 1876 2: [548].

Teater Nisse 1876-80 och Programbladet Teater-Nisse 1880-1900* 3: [294].

Program-Bladet 1877-86 2: [575].

Tivoli 1881 3: [443].

Internationel Teater-Revy 1885 2: [742].

Affischen 1885-1900* 2: [751]; 3: [1823].

Lorentzberg 1885 3: [41].

Programbladet 1885-87 3: [1344].

Programbladet 1886 3: [344].

Skånska Program-Bladet 1886-1900* 3: [925], [933]

Svea-Salen 1888 2: [834], 3: [1837].

Variété 1893-96 3: [1845] ; [ 2:913 ].

Tivoli Program 1894-1900* 3: [443].

Friskytten 1895, 96 3: [1606].

Tidning för musik och teater 1898, 99 3: [1702].

Teatern 1899-1000* 3: [1722].

Spel, Lekar, Sport och Gymnastik.

[79]

Lekar och Nöjen 1848 2: [243].

Fäktaren 1873 2: [495].

Tidskrift i gymnastik 1874-1900* 2: [524], 3: [1799].

Sporren 1879 3: [550].

Tidning för idrott 1881-97 2: [660], 3: [1812].

Sport 1891 3: [945].

Hjulsport 1891-1900* 2: [945], 3: [1849].

Start 1892-1900* 3: [383].

Sport 1898, 99 3: [1365].

Ny Tidning för Idrott 1898-1900* 3: [1676].

Spurt 1898, 99 3: [1694].

Illustreradt Sportmagasin 1899 3: [422].

Sportbladet 1896-99 3: [1623].

Litteratur.

[8]

Vittra tidskrifter. - Se Allmänna tidskrifter, sid. 619.

Romaner.

[8397.3]

En Banqueroute Spelares Berättelse 1753, 54 1: [55].

Felsenburgiska Historien (Bihang till Carlskrona Tidning) 1761-63 1: [57].

Thor Frimans Lefnad, underliga och sällsamma tänkesätt 1765 1: [89].

Veckoskriften kallad Artiga och nöjsamma Tidsfördrif 1767 1: [108].

Omväxlande Nöjen 1772 1: [174].

Fruntimmers-Nöjen 1772 1: [175].

Brefväxling emellan tvänne Fruntimmer 1772 1: [186].

Brefväxling emellan Adelaide och någre vittre snillen 1773 med Fortsättning 2: [186].

De myndiga Fruntimren 1773 1: [195].

Ingen Ting 1782 1: [247].

Charlotta eller Fröken von Weissensees Lefnadshändelser 1783, 84 1: [264].

Nyårsgåfva för 1782 1: [247].

Journal för Fruntimmer 1812 1: [423].

Romantiskt tidsfördrif 1818, 19 2: [34].

Novell-Bibliotek 1819-32 3: [1281a].

Ny Sällskaps-Läsning 1820 3: [630].

Anekdot-Almanack 1820 3: [213].

Handbibliotek för Damer 1825 2: [79].

Läsekabinett för Inhemsk och Utländsk litteratur 1832 2: [131].

Lånebibliotek af den nyaste utländska litteraturen i svensk öfversättning 1833-35 2: [207].

Visor och Berättelser 1834-37 3: [1289].

Nytt Läsebibliotek 1836-43 2: [207].

Noveller 1843 3: [619].

Salongen 1843 o. 1850 2: [204].

Läsebiblioteket 1844-51 o. ny serie 1852 2: [207].

Lördagsbibliothek för 1844 2: [208].

Originalbibliothek i den sköna litteraturen 1845-48 3: [1022].

Dygdens belöning och Kärlekens Seger 1845, 46 2: [223].

Stockholms Hemligheter 2: [208].

Hermoder 1846, 47 2: [227].

Den Europeiska Följetongen 1846-51, 53, 54, 56, 58-70 2: [229].

Nya Följetongen 1852, 63, 71-1900* 2: [229]; 3: [1783].

Nya Svenska Parnassen 1846-48 2: [231].

Nytt Originalbibliothek i den sköna litteraturen 1849-51 2: [256].

Bibliothek för Herrar 1849-51 2: [255].

Miniatyrgalleri af svenska och utländska noveller 1850 2: [267].

Tidning för herrar 1851 2: [255].

Nytt Kabinetts-Bibliothek 1850-61 3: [769].

Orvar Odd 1850-51 3: [474].

Stockholms Följetongsblad 1852 2: [282].

Engelsk Skönlitteratur i svensk öfver 1853-55 3: [1308].

Illustreradt Veckobibliothek 1857 3: [259].

Supplement till Söderköpings Tidningar 1857-59 och Linköpings Tidning 1859 3: [1217].

Nytt Romanbibliotek för herrar 1860 3: [479].

Nya Bazaren 1861, 62 3: [479].

Victoria regia 1863, 64 2: [376].

Hemmet 1864 2: [384].

Illustrerade Familjevännen 1863-65 2: [396].

Romanbladet 1865-67 2: [404].

Svensk Litteratur-Tidning 1867-69 3: [971].

Idun 1867-70 2: [414]

Nya Läsebiblioteket. Dagens Nyheters Följetong 1869 2: [392], [435].

Det nyaste Romanbladet 1872 3: [974]

Vårt Land 1873 2: [484].

Nyaste Läsebibliotek 1874-77 3: [1319].

Illustrerad Följetong 1876, 77 och Ny Illustrerad Följetong 1878-81 2: [535].

Nytt Illustreradt Romanbibliotek 1876 3: [547].

Illustrerade Londons Mysterier 1876-78 2: [551].

Roman Bibliotek 1876-83 2: [570].

Illustreradt Romanblad 1877 2: [568].

Harems Hemligheter 1877 2: [577], [620].

Följetongsbladet 1877 3: [913].

Handels-Tidningens Följeton-Bibliotek 1877-82 3: [223 b].

Allehanda Romaner 1878-81 3: [1516].

Romanbladet 1879-87 2: [611].

Veckobladet Litet till tidsfördrif 1879 -80 2: [615].

Stockholms Mysterier 1880, 81 2: [615].

Lördags-Qvällen 1879-85 2: [620].

Berättelse Bladet 1879 3: [186].

Veckobladet Litet till tidsfördrif 1879, 80 2: [615].

Veckobladet Stockholms Mysterier 1880, 81 2: [615].

Illustrerad Aftonläsning 1880 3: [917].

Utvalda Romaner 1880-81 2: [631].

Galerslafven Rocambole 1880-83 2: [632].

Nya Romanbladet 1881-84, 86, 87 2: [644].

Ryska Mysterier 1881 2: [647].

Vitterlek 1881-1900* 2: [652]; 3: [1812].

Bibliothek för hemmet 1881-84 2: [655].

Fortuna 1881 3: [332].

Litteraturvännen 1881 2: [661].

Nyårsgåfvan 1882-83 3: [1334].

Verldens Herre 1883 2: [699].

Familjeläsning i hemmet 1883, 84 2: [706].

Hemmets Bok 1884 2: [722].

Illustrerad Familj-Journals Bibliotek 1884-92 och Allers Familj Journals Bibliotek 1893-95 3: [494].

Eos, Tidskrift för svensk och utländsk romanlitteratur 1885 3: [1040].

Romantidningen Svea 1885, 86 2: [757].

Novelltidskriften Svenska Biblioteket 1886 2: [764].

Sveas Romanbilaga 1886-89 2: [786].

Reskamraten 1886-89 2: [851].

Nornan 1888 3: [1546].

Dagens Romanbibliotek 1889 2: [846].

För Boksamlingen 1889 3: [356].

Tusen och en natt 1890, 91 2: [900].

Smått och Godt 1890 2: [910].

Stockholmstidningens Följetogsbibliotek 1892 2: [890].

Nya Biblioteket 1892 3: [1851]; [ 2:954b ].

Stockholms-Biblioteket 1892 2: [951].

Revuen 1892-1900* 2: [967]; 3: [1851].

Beecher Stowe, Onkel Toms stuga 1893-95 2: [806].

Iduns Romanbibliotek 1893-1900* 2: [822]; 3: [1834].

Prinsessans Romantidning 1894 2: 2: [1041].

Svenska Revuen 1895 3: [1565].

Nya Revuen 1895 3: [1592].

Följetongen 1895, 96 3: [1599].

Samtidens förnämsta utländska Romaner och Noveller 1895-97 3: [1635].

På lediga stunder 1896-1900* 3: [497].

Femöringen 1896-98 3: [1612].

Romantidningen Friskytten 1897 3: [411].

Framåt 1897-98 3: [1556].

Östgötens Följetongs-Bibliotek och Romanbilaga 1898 3: [779].

Hallands Följetongsbibliotek 1899 3: [441].

Kring aftonlampan 1899-1900* 3: [1368].

Historia och Geografi.

[9]

Historia.

Allmän och Utländsk

[90].

Denna Werldennes största Tänkwärvärdigheter, eller Relationens Curiosæ 1682 1: [7].

Murcure Historique et Politique 1738, 39 1: [39].

Öfversättaren. 1758 1: [72].

Den Historiske och Politiske Mecurius 1765, 1773-78 1: [90], [197].

Stats-och Hushålls-Journal 1767 1: [99].

Stats-Journalen 1768, 69 1: [99].

Hollands Styrka och Svaga 1782 1: [252]

Historiska Biblioteket 1784, 85 1: [272].

Uppfostrings-Sällskapets Historiska Bibliothek 1786, 87 1: [279].

Historiska Magazinet 1787-90 1: [279].

Historiska Galleriet 1788, 89 1: [279].

Den Politiske Mercurius 1787-89 1: [284].

Historiskt Lexicon 1788, 89 1: [287].

Politiska Journalen 1791 1: [297].

Almänna Arhhivum 1792 1: [300].

Historiska och Statistiska Tidningar 1793-95 1: [316].

Historiska Tidningarne 1795 1: [328].

Historieskrifvaren 1796, 97 1: [332].

Anteckningar 1797, 98 1: [344].

Historiska Annaler 1800-02 3: [1760].

Klio 1815, 16 2: [7].

Magasin för blandad historisk läsning 1831 3: [668].

Historiskt och Geografiskt Arkif 1834 35 2: [150].

Kosmorama 1834-36 2: [151].

Museum för naturvetenskay, konst och historia 1835-37 2: [158].

Lithografiskt Panorama 1825, 36 2: [159].

Magazin för nöje och bildning 1840, 41 2: [187].

Dufvo-Poster från Paris 1858 3: [529].

Wår Samtid 1849, 50 3: [259].

Wandringar genom verlden och naturen 1852-54, 60-62 2: [288].

Samtida-Taflor 1853, 54 2: [299].

Europas Hof 1853-56 [60] 2: [297].

Dagens Häfder 1853, 54 2: [278].

Historiskt Memoire-Bibliotek 1855, 56 3: [771].

Samtiden 1858, 59 2: [324].

Telegram-Blad från Danska krigstheatern 1864 2: [381].

Skillingsblad till Snällposten 1864 3: [888].

Bilder från krigsteatern 1870 2: [459].

Ur Folkets Häfder 1874-79 2: [506].

Historisk Läsning för hemmet 1876, 77 2: [559].

Populärt historiskt Bibliotek 1877-80 3: [1321].

Historisk Lektyr 1879-81 2: [622].

Från alla tider och länder 1887 2: [804].

Illustrerad Verldshistoria af Jäger 1888-90 2: [853].

Historia.

Svensk

[9485].

Nytt Förråd af äldre och nyare handlindar rörande Nordiska historien 1753, 54 1: [56].

Stockholms Historiska Bibliotek 1755, 56 1: [60].

Äldre och nyare Skånska Handlingar 1755 1: [61].

Det Swenska Biblioteket 1756-62 1: [67].

Kärnan af Swea Rikes Historia 1759 60 1: [74].

Nya Svenska Biblioteket 1761-65 1: [79].

Swea rikes Krönika... jämte därtill fogade utländska händelser 1761, 62 1: [90].

Historiska Förrådet 1762 1: [81].

Den Historiske och Politiske Mercurius 1765 1: [90].

Svenska Archivum 1766-72 1: [94].

Historiska märkwärdigheter til Upplysning af Swänska Häfder 1767, 68 1: [98].

Den Swenska Fatburen 1767-71 1: [104].

Svenska Anecdoter 1768, 69 1: [122].

Uplysningar i Svenska Historien 1768-71 1: [124].

Kongl. Bibl:a Handl. 1768, 69 1: [100].

Handlingar i Swenska Historien 1770 1: [146].

Svea-Rikes Krönika ifrån 1718-71 o. 1771 1: [159], [160].

Samlaren 1773-78 1: [194].

Den Historiske och Politiske Mercurius 1773 1: [197].

Stockholms Magazin 1780, 81 1: [229].

Anmärkningar i Svenska Historien 1782-86 1: [248].

Svea Rikes Annaler 1787-89 1: [237 b].

Allmänna Tidningar, innehållande tillika Svea Rikes Annaler 1788, 89 1: [237 a].

Bihang [till Allmänna Tidningar], innehållande Krigshändelser 1789 1: [237 a].

Svenska Archivum 1790-93 1: [294].

Nytta och Nöje 1793 1: [309].

Krigs-Tidningar 1797 1: [340].

Svea Rikes Annaler 1798, 99 1: [349].

Bihang [till Gefleborgs läns] Weckoblad innehållande: Swenska Krigs-Nyheter 1808 1: [266].

Ställningar och Förhållanden 1838, 1842-64 2: [283].

Samlingar af äldre författningar och handlingar rörande Dalarne 1844-46 3: [133].

Kongl. Vitt.-Historie- och Antiqvetets- Akademiens Månadsblad 1872-1900* 2: [473]; 3: [1795].

Historiskt Bibliotek 1875-80 2: [561].

Historisk Tidskrift 1881-1900* 2: [643]; 3: [1812].

Fosterländskt Bibliotek 1886 2: [766].

Illustrerad Svensk Historia 1890 2: [895].

Svensk Årskrönika 1897-99 3: [1528 a].

Årets Minnen 1897, 98 3: [1654].

Geografi och Resor.

Samlingar och främmande länder

[91].

Svenska Rese-Beskrifvaren 1777-78 1: [216].

Fransyska Rese-Beskrifvaren 1778 1: [221].

Allmänna Resebeskrifvaren 1780-82 1: [231].

Historiska Bibliotheket 1784-86 1: [272]

Rese-Beskrifwaren 1790-91 1: [295].

Rese-äfventyr 1804 1: [359].

Archiv af nyare resor till lands och sjös 1810 1: [389].

Archiv för nyare resor 1811-15 1: [389].

Bibliothek för de nyaste resebeskrifningar 1825-33 2: [87].

Jorden i phyriskt, historiskt och politiskt hänseende eller geografiskt lexikon 1829-43 2: [113].

Historiskt och Geografiskt Arkif 1834, 35 1: [150].

Lithographiskt Panorama 1835, 36 2: [159].

Vandringar genom verlden och naturen 1852-62 2: [288].

Samtids-Taflor 1853, 54 2: [299].

När och Fjerran 1869-71 2: [439].

Land och Folk 1873-79 2: [489].

Öfver Land och Haf 1878-81 2: [467].

Europa i bilder 1885-86 2: [467].

Geografiska sektionens Tidskrift 1878 -80 2: [518].

Ymer 1881-1900* 2: [665], [1814].

Illustrerad Tidskrift för reseskildringar 1880, 81 2: [630].

Turisten 1887 2: [801].

Jorden rundt 1882-91 2: [884].

Jorden och dess folk 1889-90 2: [884].

Strauss, Det Heliga landet och Palestina 1890-93 2: [806].

Turisten 1896, 97 3: [1618].

Geografi och Resor.

Sverige.

91 (485).

Ett år i Sverige 1827-35 2: [93].

Sverige framställdt i teckningar 1836 -40 2: [168].

Handbok för resande i Stockholm 1856-59 2: [316].

Vägledning för resande i Stockholm 1861-69 2: [353].

Wexjö förr och nu 1839-46 3: [1422].

Märkligare Svenska Kyrkor 1873 2: [492].

Sverige, Fosterländska bilder 1875-78 och Ny följd 1879 2: [452], [608].

Vägvisare för resande till Stockholm 1876-1900* 2: [550]; 3: [1802].

Östersund 1786-1886 3: [1544].

Illustreradt Sverige 1890, 91 2: [884].

Svenska Turistföreningens Årsskrift 1887-1900* 2: [952]; 3: [1851].

Vägvisare för resande till Göteborg 1894, 95 3: [395].

Västmanland i ord och bild 1894-1900* 3: [720].

Ny Smålands Beskrifning 1897-1900* 3: [1424].

Våra bygder i ord och bild 1897-1900* 3: [759].

Sveriges Rike 1898-1800 3: [1696].

Östgötabygd 1899, 1900* 3: [800].

Jämtland och Härjedalen från äldsta tider till våra dagar 1900 3: [1549].

Biografi och Genealogi.

[92]

Östgiötha Biographier 1767 1: [70].

Biographia Sveo Gothica 1768 1: [120].

Samling af rön och upptäckter... jämte biographier öfver de mäst betydande lärde män 1781 1: [239].

Det lefvande Sverige, med tillfogade märkvärdiga personer utur andra länder 1796, 97 1: [333].

Det lefvande och utslocknade Sverige 1796, 97 1: [333].

Porte Feuille för Historiska Teckningar 1823-27 2: [54].

Porträtt-Galleri af Svenska Lärde, Snillen och Konstnärer 1823 2: [62].

Svenskt Pantheon 1832-36 2: [120].

Minnen af utmärkta personer 1835-38 2: [162].

Magazin för nöje och bildning 1840, 41 2: [187].

Illustrerad Tidning 1853-66 o. Illustrerad Tidning, Den gamla 1867 2: [306].

Ny Illustrerad Tidning 1865-1900 2: [394]; 3: [1792].

Tidskrift för Christliga lefnadsteckningar 1866, 67 2: [406].

Svenska Autografsällskapets Tidskrift. 1879-96 2: [607]; 3: [1810].

Fosterländskt Porträtt-Album 1880 2: [628].

Silhuett-Album 1886 2: [703].

Svensk Släktkalender 1885-88, fortsatt af Svenska Ättartal 1889-98 2: [859]; 3: [1839].

Idun 1887-1900* 2: [822]; 3: [1834].

Bibliotek för kristliga lefnadsteckningar 1892, 93 2: [970].

Giftermåls-Tidningen 1894 2: [1025].

Helga de la Brache 1877 3: [1805] och Ransakaren 1899 3: [1367] (båda om samma person).

Norrländska Slägter 1891-93 3: [1543].

Gotländska Slägter 1896 o. f. 3: [1468].

Familje-Nyheter 1897 3: [1668].

Nordens firmor och män i ord och bild 1889-1900 3: [1685].

Reformatorns Porträttgalleri 1894-1900 3: [1836]; [ 2:828 ].

Personhistorisk Tidskrift 1898-1900* 3: [1705], [1810]; [ 2:607 ].

Dödslista för Sverige 1899, 1900 3: [1793] [förmodl. felaktig hänvisning]; 3: [1705].

Allehanda 1899, 1900* 3: [1735].

Tidskrifter på främmande språk.

Danska tidskrifter 1: [28], [33], [40]: 1, [66]: 1 2: [421], [530]: 3: [494], [839], [904] [928].

Engelska tidskrifter 2: [157]; 3: [1941] [skall väl vara 3:194], [342] [3:342 är inte engelsk på något sätt. Skall det vara 3:952?].

Finska tidskrifter 3: [449], [451], [453], [454].

Franska Tidskrifter 1: [39], [40]: 4, 6, [44], [66]:2, [135], [171], [241], [267]; 2: [31], [43], [107], [157], [276], [281], [326], [443], [686], [801]; 3: [194], [1361], [1777]; [1777 avser förmodligen editionen Aftonbladet Edition de depêches (se 2:117)].

Grekiska tidskrifter 3: [1282].

Latinska tidskrifter 1: [15], [40]:3 ; 3: [1362].

Ryska tidskrifter 2: [1022]; 3: [1860].

Tyska tidskrifter 1: [23], [40]: 2, [62], [66]: 3, [70], [84], [138]; 2: [157], [477], [538], [589], [612], [686], [801]; 3: [130], [194], [868].

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_618_656.htm