[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 437
Ort: Stockholm.


Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift 1869 jan.-72 och Ny följd 1878-fortgår 1900. Tr. hos J. & A. Riis t. o. m. 1872 och Centraltryckeriet fr. o. m. 1878. Ant.

6 h. årl., 16 s. 8:o (16,8 x 9,3). 1 rdr för år och Ny följd 6 årl., 32 s. 1878-88 därefter 1 m., 16 s. 8:o (20 x 12); 6 kr. 1878-88, därefter 4 kr. 40 öre (p.i).

H. B. Reinholdsson erhöll utg.-bevis härå 1868 28/12 och professorn, fil. d:r Jakob Eriksson 1893 27/3, som redigerat tidskriften jämte Axel Pihl, Oscar Tamm m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_437.htm