[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 237 b


Svea Rikes Annaler. Uti Förbindelse med Utländska Historien samt den In- och Utländska Bibliografien m. m. 1787-89.

D. 1-3 utgåfvos af Upfostrings-Sälskapet i Stockholm och D. 4-10 af C. C. Gjörwell 1788, 89.

Angående Upfostrings-Sälskapet, se Wieselgren, Sv. Sköna Litt. 4: s. 528, och Nordisk Familjebok 16: s. 1416.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_237b.htm