[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 177


Orädd Men Lagbunden. Nr 1 [-4]. 1772 [9/3-?]. Stockholm, nr 1 tryckt uti Kongl. Finska Boktryckeriet, dubbelnumret 2, 3 hos Wennberg och Nordström samt nr 4 i Upsala hos J. Edman 1772. Fr. med devis (å nr 1):

»Salus publica, suprema Lex.»

1 v.(?), 4 s. 4:o (15,5 à 16,5 x 11); 4 odat. nr à 6 öre kpmt. Af politiskt innehåll.

I Dagl. Allehanda 1772 9/3, omtalas nr 1 hafva utkommit samt nr 2, 3 d. 14/3.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_177.htm