[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 412


Läsning i Hwarjehanda Ämnen. Första Häftet [1811 26/10]. Stockholm, H. Fougt, 1811. Fr.

Fria häften. H. 1, 67 s. 8:o (12 x 6,6) à 20 sk. bko. I Stockholms-Posten annonseras 1811 26/10, att »prenumeration på de tre återstående häftena, som ofördröjligen utgifvas hvart efter annat, erlägges med 1 rdr. Särskilda häften säljas ej».

Af allmänt politiskt och juridiskt, men äfven rent ekonomiskt innehåll.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_412.htm