[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 215


Vitterhets Journal för År 1777 [28/2-29/12]. Stockholm, P. Hesselberg, 1777. Ant. med titelvignett grav. i koppar af Akrel och devis:

»- - - fungar vice cotis, acutum Reddere quæ ferrum valet exsors ipsa secandi.» Horatius.

Ett häfte i hvar annan eller hvar tredje månad; 96 à 112 s. 8:o (14,8 x 7,9). H. 1, 4, 5 omfatta 2 mån., 2:a och 3:e h. hvardera 3 månader; 10 à 28 sk. st. 5 h. (483 s.).

Vitter tidskrift på vers och prosa, utgifven anonymt af mag. Pehr Rudin (enl. Apelblad).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_215.htm