[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 198


Wittert Allehanda. 1773. Stockholm, Kongl. Finska Boktryckeriet. Fr. och Ant. med devis:

»Variatio delectat»

1 v., 8 s. 8:o (13,7 x 7,3), 12 nr (96 s.) Utan uppgift å pris.

Innehåller anekdoter, fabler och poemer på svenska och franska.

Enligt uppgift af Tholander (nr 126) i Journal för Litt. och Theatern 1811 3/7 skola några nr af Vittert Allehanda hafva redan 1770 utkommit, men saknat framgång och 1773 åter börjat utgifvas.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_198.htm