[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 17


Stockholmiske Relationes Curiosæ. Eller Merckwärdige Historiers och Särdeles naturlige tings Beskrifning. Den 8 Januarij. [-24 Sept. 1723]. [Stockholm, Werner?] Fr.

1 v., Ti.; 8 s. 8:o (13,7 x 7,5 à 7,7); 2 dlr smt för helt år.

Häraf utkom blott 38 nr. Jfr föregående nr 10, hvaraf den är en fortsättning. Innehåller uppsatser i fysik, geografi och zoologi.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_17.htm